e-mail: kdketnet@gmail.com

 

Положення КФК ТГРБ:

 

1. 071 Облік та оподаткування

2. 073 Менеджмент

3. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

4. 181 Харчові технології

5. 241 Готельно-ресторанна справа