e-mail: kdketnet@gmail.com

 

Щорічне оцінювання здобувачів ЗВО

Показники успішності з навчальних дисциплін:

Показники успішності студентів -Українська мова

Показники успішності студентів-Іноземна мова

Показники успішності студентів-Історія

Показники успішності студентів-Математика

Показники успішності студентів-Українська література

Показники успішності студентів-Фізика-Астрономія

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Положення про оцінювання результатів навчання студентів

Правила формування рейтингу успішності студентів