e-mail: kdketnet@gmail.com

 

Результати моніторингу якості освіти

 

1. Кодекс академічної доброчесності

2. Положення про моніторинг якості освіти

3. ОПИС системи забезпечення якості освіти

4. Положення про опитування студентів

5. Положення про академічну доброчесність

6. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

7. Витяг з протоколу №1 засідання педради

8. Аналіз виконання рішень педради

9. Вимоги системи управління якістю

10. Стандарти-і-рекомендації-щодо-забезпечення-якості-в-Європейському-просторі-вищої-освіти