Про коледж

Абітурієнту

Спеціальності

Матеріальна

база

Громадська

приймальня

Події в коледжі

Циклові

комісії

Публічна

інформація

Міжнародні

відносини

Самоврядування

 

50042, м. Кривий Ріг, вул. Віктора Оцерклевича (раніше - Курчатова), 13 

зуп. транспорту "Ювілейна" або "Кінотеатр  Юність". Телефон: (0564) 94-74-20

 

e-mail: kdketnet@gmail.com

 

Публічна інформація

 

Доступ до публічної інформації

 

КФК ТГРБ надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації та Указом Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації".

 

Надання публічної інформації КФК ТГРБ здійснює у відповідь на інформаційний запит.

 

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

 

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

 

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

 

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

 

- Від фізичної особи (зразок);

- Від юридичної особи (зразок);

- Від об’єднань громадян (зразок);

- форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (зразок).

 

Поштова адреса технікуму для подання інформаційного запиту:

 

індекс 50042, м. Кривий Ріг, вул. Курчатова, 13, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

телефон/факс: (0564) 94-74-20

електронна пошта: kdketnet@gmail.com

зміст

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

 

Згідно з Законом Про доступ до публічної інформації, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

 

Відповідно до статті 23 Закону Про доступ до публічної інформації, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Керівникам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

 

зміст

 

Нормативно-правова база діяльності

 

1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-VIII

 

2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII

 

3. Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 р. №2745-VIII

 

4. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від № 2623-III 11.07.2001р.

 

5. Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII

 

6. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. №2939-VI

 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. №1045 " Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти"

 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. №882 "Питання стипендіального забезпечення"

 

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

 

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»

 

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»

 

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015р. № 579 «Про порядок реалізації права на академічну мобільність»

 

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011р. № 411 «Питання навчання студентів та стажування (наукового стажування) аспірантів, ад’юнктів і докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном»

 

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг»

 

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»

 

16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р. № z0703-466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2015р. №z0923-15)

 

17. Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної від 14.07.2001р. №1-р/2021 "

 

18. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993р. №93 "Про затвердження положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України"

 

19. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996р. №245 "Про затвердження положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти"

 

20. КОДЕКС екологічної поведінки мешканців міста Кривого Рогу.

 

зміст