Про технікум

Абітурієнту

Спеціальності

Матеріальна база

Громадська приймальня

Події в технікумі

Циклові комісії

Публічна інформація

Міжнародні відносини

Самоврядування

 

50042, м. Кривий Ріг, вул. Курчатова, 13, зупинка "Ювілейна" або зупинка "Кінотеатр Юність". Телефони: (0564) 94-74-20

E-mail: kdketnet@gmail.com

 

Публічна інформація

 

Доступ до публічної інформації

 

Криворізький державний комерційно-економічний технікум надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації та Указом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації.

 

Надання публічної інформації КДКЕТ здійснює у відповідь на інформаційний запит.

 

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

 

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

 

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

 

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

 

- Від фізичної особи (зразок);

- Від юридичної особи (зразок);

- Від об’єднань громадян (зразок);

- форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (зразок).

 

Поштова адреса технікуму для подання інформаційного запиту:

 

індекс 50042, м. Кривий Ріг, вул. Курчатова, 13, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

телефон: (0564) 65-47-22;

факс: (0564) 65-79-00;

електронна пошта: kdketnet@gmail.com

зміст

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

 

Згідно з Законом Про доступ до публічної інформації, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

 

Відповідно до статті 23 Закону Про доступ до публічної інформації, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Керівникам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

 

зміст

 

Нормативно-правова база діяльності КДКЕТ

 

1). Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII;

 

2). Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від № 2623-III 11.07.2001р.;

 

3). Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII;

 

4). Указ Президента України «Питання Міністерства освіти і науки України» № 240/2013 від 25 квітня 2013р;

 

5) Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» № 1298 від 30.08.2002р.;

 

6). Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» № 796 від 27.08.2010р.;

 

7). Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників» № 1475 від 13.08.1999р.;

 

8). Постанова Кабінету Міністрів України «Питання навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном» № 411 від 13.04.2011р.;

 

9). Постанова Кабінету Міністрів України «Про ліцензування освітніх послуг» № 1380 від 29 серпня 2003 р.;

 

10). Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 № 1187 ;

 

11) Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження переліку наукових спеціальностей» № 1057 від 14.09.2011р.;

 

12). Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році» № 306 від 01.03.2013р.

 

13). КОДЕКС екологічної поведінки мешканців міста Кривого Рогу.

зміст