e-mail: kdketnet@gmail.com

 

Науково-методична діяльність викладачів

та творчо-пошукова робота студентів

 

Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому,

бо якщо нема руху вперед, то неминуче починається відставання.

В.О. Сухомлинський

Заходи з розвитку викладацької майстерності

Самоосвіта


НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

КРИВОРІЗЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТОРГІВЛІ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

ЗА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

РЕЗУЛЬТАТИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

ВИКЛАДАЧІВ ЗА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Назва заходу, місце проведення

Дата

ПІБ викладача

Циклова комісія

Форма участі (очна/

заочна)

Результат

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ (МІСЬКИЙ) ЕТАП

ОБЛАСНИЙ ЕТАП

Науково-методична конференція «Екологія. Біологія. Хімія. Освіта-2022», м. Дніпро

25.11.2022

 

 

 

Заочна

 

Збірка тез Сертифікат участі

Озеряник Л.Г.

Шишкіна Л.О.

Обласний фестиваль педагогічних інновацій освітян Дніпропетровщини «EDU FEST Dnipro – 2022», м. Дніпро

03.11.2022

Боско Н.М.

Загальнотехнічних дисциплін

 

Диплом ІІІ ступеня

 

Колективний збірник РМО викладачів зарубіжної літератури та культурології «Нестандартні форми проведення онлайн-занять з зарубіжної літератури та культурології»

Листопад 2022

Гавриляк Л.С.

Філологічних та соціально-гуманітарних дисциплін

очна

публікація

Колективний збірник РМО викладачів іноземної мови

Листопад 2022

Красилич А.А.

Філологічних та соціально-гуманітарних дисциплін

очна

публікація

виступ

Колективний збірник РМО викладачів викладачів іноземної мови

Листопад 2022

Федорова О.Ф.

філологічних та соціально-гуманітарних дисциплін

очна

публікація

виступ

Участь у публікації колективного збірника науково-методичних праць «Фахова передвища освіта: проблеми та перспективи»

Квітень 2023

Заіка О.А.

Харчових технологій та готельно-ресторанної справи

заочна

 

Участь у публікації колективного збірника науково-методичних праць «Фахова передвища освіта: проблеми та перспективи»

Квітень 2023

Пислиця А. І.

Харчових технологій та готельно-ресторанної справи

заочна

 

РОЛЬ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

жовтень

 2022 р.

Пислиця А. І.

Харчових технологій та готельно-ресторанної справи

заочна

Збірник, публікація статті

І Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Нові технології і обладнання харчових та переробних виробництв», Полтавський державний аграрний університет

19-20 квітня 2023 р.

Оверчук Н.О.

Публікація статті на тему:  «Застосування радіаційно-конвективного методу висушування для видалення води з фруктових гелів»

Заочна

 

Ukrainian Journal of Food Science, Vol. 10, Issue 2, p. 171.

Грудень, 2022 р.

Оверчук Н.О.

Публікація статті на тему: «Effects of mono- and disaccharides on fruit gel formation»

Заочна

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕТАП

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Цифровізація освіти: управління змінами»

Листопад 2022

Боско Н.М.

 

Загальнотехнічних дисциплін 

 

Збірка тез

 

 

 

 

 

 

МІЖНАРОДНИЙ ЕТАП

I Міжнародна науково-практичній конференції науково-педагогічних, педагогічних працівників та молодих вчених «Теорія і практика професійного становлення фахівця в інноваційному соціокультурному просторі», яка проводилась на базі Університету ім. Альфреда Нобеля

5-6 квітня 2023

Боско Н.М.

Загальнотехнічних дисциплін

Дистанційна

Тези

Міжнародна науково- практична конференція «Прикладне значення фізичної та військової підготовки у майбутній професії», м. Київ. Інститут модернізації освіти

16-17.05.2023

Моцієнко Л.М.

Яковенко І.С.

Загальнотехнічних дисциплін

Дистанційна

Сертифікати

89-та Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих викладачів НУХТ. Секція «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів», НУХТ, Київ

4 квітня 2023 р.

Оверчук Н.О.

 

Заочна

Участь у конференції, доповідь на тему «Міцність фруктово-ягідного мармеладу з різними видами цукрів»

 

РЕЗУЛЬТАТИ

РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ ВИКЛАДАЧІВ

ЗА 2022-2023 РІК

Назва заходу, місце проведення

Дата проведення

ПІБ

студента (група)

ПІБ

викладача

наук. кер та ц/к

Форма участі (очна/заочна)

Результат

РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА ОБЛАСНИЙ ЕТАП

XХ Регіональний конкурс науково-дослідницьких робіт «Єдність в розмаїтті» серед ЗФПО Південного регіону, секція «Фізика та математика очима молодих»

06.04.2023

Ткаченко Тетяна, група ХТ-21-2

Боско Н.М.

дистанційна

І місце

Інформаційний  дайджест "Економічні родзинки"

РМО

12 жовтня

2022 р.

1.Анастія ЯРМОЦ

(гр. М-21-1)

2.Катерина БІЛАНЕНКО

(гр. РС-20-10)

Олена ЄГОРОВА

 

участь

XХ Регіональний конкурс науково-дослідницьких робіт «Єдність в розмаїтті» серед ЗФПО Південного регіону, секція «Світ економічних наук»

6 квітня

2023 р.

Тетяна МОЛДОВАН гр. ОБ-20-1

Олена ЄГОРОВА

 

ІІ місце,

Збірник тез,

Сертифікат

1.ХОЛОДАР Тетяна, 2.КОНОНОВА Єлизавета

гр. ОБ-20-1

Наталія ПОНОМАРЕНКО

 

ІІІ місце,

Збірник тез,

Сертифікат

Ярмарок Start-Up-ів, в рамках роботи асоціації "Союзу Бізнесу Кривого Рогу"

25 травня

2023 р.

Здобувачі освіти груп  М-22-1 та М-21-1

Олена ЄГОРОВА

 

ІІІ місце

XXIII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

16.11 .22

Катібенко Валерія

(ОБ-22-1)

Короткова О.А.

заочна

ІІІ місце

Написання есе

«Війна в долі моєї родини»

20.09.22 до 30 .11.22

Савіна Марія

(ГС -22-1),

Балуєва Яна

 (ГС -22-1)

Йорж В.І

заочна

сертифікат

Написання твору, присвяченому вшанування пам’яті Тараса Шевченка

24.02. 22

Маменчук Маряна ( ХТ -20 -2)

Йорж В.І.

заочна

сертифікат

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Іноземні мови ХХІ століття: професійні комунікації та діалог культур»

07.11.22

Сапожникова Вероніка

(РС-20-1)

Федорова О.Ф.

заочна

публікація в збірнику

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕТАП

VІІ Всеукраїнської

студентської

науково-

практичної

конференції з

екології

«ЕкоБіоХім-

2023», м. Дніпро

25.03.2023

Рибалка Анна, група ХТ-21-3

Позняк Є.О.

Дистанційна

Збірка тез

Сертифікат участі

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції  «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін», на базі в Полтавського державного аграрного університету.

27 жовтня

2022 р.

Дарія ХМАРА

(гр. ОБ-20-1)

 

 

 

Олена ЄГОРОВА

 

 

 

Дистанційна

 

 

Участь,

Збірник тез

VIІІ Всеукраїнськийу бізнес-турнір «Стратегія фірми-2023. Крок до перемоги».

9 травня

2023 р.

Дарія ХМАРА,

Аліна ПОГРЕБНЯК,

Дар’я ЖЕКАЛОВА  

Олена ЄГОРОВА

Дистанційна

Сертифікат, півфінал

МІЖНАРОДНИЙ ЕТАП

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток фінансів, аудиту, бух.обліку та оподаткування: реалії часу» (м. Кам’янець-Подільський), на базі НРЗВО «Кам’янець -Подільський державний інститут».

2 лютого

2023 р.

Аліна АНДРОСЮК,

Марина АНДРЮЩЕНКО

Аліна ОЛЕКСІЄНКО

Тетяна МОЛДАВАН  

Олена ЄГОРОВА

Дистанційна

Сертифікати, Збірник тез

 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

КРИВОРІЗЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТОРГІВЛІ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

                                                     ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2021 – 2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

У контексті становлення фахової передвищої освіти як окремої ланки національної освіти, визнання пріоритетності здобуття якісної освіти, набуває проблема теоретико-технологічного забезпечення науково-методичної роботи, яка в єдності з іншими напрямами – навчанням, науково-дослідною роботою і вихованням – утворює систему освітньої діяльності закладу освіти.

 

Одним з ключових інструментів моніторингу є робота Педагогічної та Методичної рад коледжу, які розглядають шляхи розв’язання актуальних проблем, координують роботу циклових комісій, здійснюють: аналіз діяльності викладачів у системі науково-методичної роботи, вивчення, узагальнення та презентацію кращого педагогічного досвіду, підготовку питань до педагогічної ради.

 

Так, за період І півріччя 2021-2022 навчального року в закладі відбулося 4 засідання Методичної та 3 засідання Педагогічної рад, ключовими питаннями яких стали – актуальні питання теорії та методики фахової передвищої освіти.

 

 

Крім того відзначимо, що з метою продовження чіткого курсу надання якісних освітніх послуг у закладі функціонує модель забезпечення якості надання освітніх послуг –складна система, що складається з двох взаємопов`язуючих підсистеми, що необхідні для повноцінного її функціонування:

 

Система внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система зовнішнього забезпечення якості освіти.

 

З огляду на те що, покращення якості освітніх послуг – це безперервний та постійний процес, основними завданнями підвищення рівня якості навчання. Представники закладу поточний період взяли участь у ряді науково-методичних заходів з даного питання, а саме:

 

10 вересня по 12 жовтня 2021 р. - онлайн-курс «Управління якістю освіти в школі», ініціаторами створення якого виступила Державна служба якості освіти за підтримки ініціативи «Система забезпечення якості освіти».

 

04-05 листопада 2021 р. - онлайн-семінарі з питань акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти.

 

13-19 листопада 2021 р. - онлайн-курс «Академічна доброчесність».

 

21 листопада 2021 р. – участь у просвітницькому проєкт Офісу розбудови доброчесності НАЗК, спрямований на створення доброчесного та прозорого середовища в закладах освіти.

 

 

29 листопада 2021 р. - участь в Стратегічній сесії-виставці «Педагогічна та управлінська досконалість у професійній та фаховій передвищій освіті України: партнерство та європейські стандарти» в межах міжнародного проєкту Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE, 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP).

 

 

Потрібно зауважити, що за для створення позитивного іміджу результатів науково-методичної роботи, як викладача, так і закладу загалом, недостанім є лише написання та опублікування статей, праць тощо, потрібно також ще вміти представити дані результати для ознайомлення на загал.

 

Адже, якісна науково-методична робота є тоді, коли вона знаходить позитивні відгуки від вітчизняної та міжнародної педагогічної спільноти , нею послуговуються при написанні наукових доробків колеги, науковці. Як на нашу думку тоді дана праця є продуктивною, і має потенційні можливості подальшого продовження, що позиціонує викладача, педагогічних колектив, навчальних заклад загалом як потужний центр науково-методичних розвідок, виводить їх на якісно новий рівень та безпроблемно залучає їх до європейської освітянської спільноти.

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ЗА І півріччя 2021-2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ (МІСЬКИЙ) ЕТАП – 2 учасника

ОБЛАСНИЙ ЕТАП - 4 учасника

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕТАП – 25 учасників

 

Назва заходу, місце проведення

Дата

ПІБ викладача

Циклова комісія

Форма участі (очна/

заочна)

Результат

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ (МІСЬКИЙ) ЕТАП

Робота Клубу фінансової грамотності, що реалізується в рамках укладеного Меморандуму про співпрацю з ГО «ДІЛОВИЙ КЛУБ «ПАРТНЕР».

7 грудня 2021 р.

Лушнікова О.Ю. та Пономаренко Н.В.

обліку та економічних дисциплін

очна

сертифікат

ОБЛАСНИЙ ЕТАП

XV обласна науково-методична конференція «Екологія. Біологія. Хімія. Освіта - 2021» на тему: «Наука, освіта, технології, інновації».

24 листопада 2021 року

Озерняник Л.Г.

Шишкіна Л.О.

Позняк Є.О.

Авер`янова Н.М.

загальнотехнічних дисциплін

заочна

сертифікат

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕТАП

Засідання круглого столу завідувачів відділень зі спеціальності 181 «Харчові технології» закладів фахової передвищої освіти на тему «Педагогіка співробітництва в умовах цифровізації освітнього процесу»

5 жовтня 2021 року 

Колісник Г.П., Кучеренко М.В., Старовойт М.М. 

адмін. склад

заочна

сертифікат

Онлайн-курс «Управління якістю освіти в школі», ініціаторами створення якого виступила Державна служба якості освіти за підтримки ініціативи «Система забезпечення якості освіти»

10 вересня по 12 жовтня 2021 р.

 

 

 

Лисенко В.С.

методист

заочна

сертифікат

Он-лайн - воркшоп

«STEM-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ: ПЕРСПЕКТИВИ, ВИКЛИКИ, ТЕНДЕНЦІЇ»

21 жовтня 2021 року 

працівники відділення професійно-технічної підготовки

ПТО

заочна

сертифікат

Святковий вебінар з digital маркетингу

 

23-25 жовтня

2021 року

Біла І.В.

Галямар В.О.

Торгівлі і підприємництва

заочна

сертифікат

Всеукраїнський онлайн-форум

«КАР’ЄРА ЗІ ШКОЛИ: ВИБІР І ПЛАНУВАННЯ»

29

жовтня

2021 року

Біла І.В.

Галямар В.О.

Торгівлі і підприємництва

заочна

сертифікат

Онлайн – курси підвищення кваліфікації професійної освіти на базі «Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти»

З 10.10.21р. по 05.11.21р.

працівники відділення професійно-технічної підготовки

Циклова комісія майстрів виробничого навчання та відділення професійно-технічної підготовки

 

 

 

заочна

 

 

 

сертифікат

Всеукраїнський Open Space «Розвиток лідерських якостей працівників освіти в умовах реформування галузі»

10 листопада 2021р.

Біла І.В.

Галямар В.О.

Торгівлі і підприємництва

заочна

сертифікат

Засідання круглого столу завідувачів відділень зі зі спеціальностей 071"Облік і оподаткування", 073"Менеджмент", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" закладів фахової передвищої освіти на тему «Педагогіка співробітництва в умовах цифровізації освітнього процесу»

12 листопада 2021 року

Колісник Г.П., Кучеренко М.В., Старовойт М.М. 

адмін. склад

заочна

сертифікат

Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Сучасні підходи до організації освітнього процесу в закладах освіти» 

18-19 листопада 2021р.

Ольга ЗАІКА, Альона ПИСЛИЦЯ, Ніна ЛИСЕНКО 

харчових технологій та готельно-ресторанної справи

заочна

сертифікат

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ У ФАХОВИХ КОНКУРСАХ

Назва

Дата

ПІБ викладача

Циклова комісія

Місце (покликання на конкурс)

Результат

 

Всеукраїнський конкурс

професійної майстерності педагогічних

працівників технікумів і коледжів «Педагогічний оскар 2022»

Листопад-березень

2021-2022 р.

Саква Валентина Миколаївна,; Лисенко Віталій Сергійович, Сидоренко Наталя Василівна, Старовойт Марина Миколаївна,

 

 

Березень

2022

Всеукраїнський конкурс

професійної майстерності педагогічних

працівників технікумів і коледжів «Педагогічний оскар 2022»

Листопад-березень

2021-2022 р.

Пономаренко Наталія Віталіївна -

Лушнікова Ольга Юріївна -

Єгорова Олена Миколаївна

Обліку та економічних дисциплін

 

 

Всеукраїнський конкурс

професійної майстерності педагогічних

працівників технікумів і коледжів «Педагогічний оскар 2022»

Листопад-березень

2021-2022 р.

Галямар В.О.

Торгівлі і підприємництва

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ

ЗА І півріччя 2021-2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТАП – 10 учасників

ОБЛАСНИЙ ЕТАП – 5 учасників

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ЕТАП – понад 20 учасників

 

Назва заходу, місце проведення

Дата проведення

ПІБ

студента (група)

ПІБ

викладача

наук. кер та ц/к

Форма участі (очна/заочна)

Результат

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТАП

Онлайн-конкурс «Магістри інформатики»

28 жовтня 2021 року 

Вербенець Аліна, Самойленко Анастасія та Лук'янчук Софія (гр.РС-21-1)

Бєла Л.П.

заочна

сертифікат

Загальнотехнікумівська он-лайн олімпіада “SIMPLY THE BEST - 2021» для студентів І курсу

05 листопада 2021р. 

І місце - Рохта О.  гр. ХТ 21-1 та Жуков Н. гр. ПТБ 21-1

ІІ місце – Дейнекіна С. гр. РС 21-1

ІІІ місце – Новаторова Є. та Федорінова Д. гр. ГС 21-1

Федорова О. Ф., 

Красилич А.А.

заочна

грамота

Регіональний Студентський фестиваль мультимедійних презентацій обліково - економічного напрямку MoneyFest

8 грудня 2021р.

Бончик Анастасія (гр. ОБ-19-1), Бардовська Дар’я (гр. ПТБ-20-2) (керівники Єгорова О.М., Галямар В.О.) 

Лушнікова О.Ю., Пономаренко Н.В.

заочна

грамота

ОБЛАСНИЙ ЕТАП

 IV Обласна конференція студентських дослідницько-пошукових робіт «Тенденції розвитку інноваційних технологій в індустрії харчування»

18 листопада 2021 року

 Тарандюк Олександр (керівник Заіка О.А.), Ягудіна Д. (керівник Пислиця А.І.), Новостройний М. (керівник Бурмак Т.О.), Гаман О. (керівник Лисенко Н.П.), Мельник Є (керівник Шишкіна Л.О.) 

заочна

грамота

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ЕТАП

Онлайн – конференція, приуроченій до щорічного святкування Міжнародного дня дівчат у науці

11 жовтня 2021 року

Збірна команда здобувачок ІІ курсу

Авер’янова Н.М, Бєла Л.П., Шишкіна Л.О.

заочна

сертифікат

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції здобувачів вищої освіти «Розвиток інноваційного фінансового управління суб'єктами економіки в умовах реалізації євро інтеграційної стратегії України»

11 листопада 2021р. 

Медведєва Ю. (гр. М-21-1), Хрептієвська Є. (гр. ОБ-20-1) 

Пономаренко Н.В., Єгорова О.М. 

заочна

сертифікат

Міжнародний молодіжний фестиваль соціальної реклами "Інший погляд"

15 листопада 2021 р.

Студенти ІІ, ІІІ та IV курсів

Галямар В.О., Біла І.В., Осадча І.А.

заочна

диплом


 

Яскравим прикладом творчості в даному напрямку діяльності педагогів закладу є започаткування публікації Колективного збірника науково-методичних праць: «Фахова передвища освіта: проблеми та перспективи» (за загальною редакцією доктора педагогічних наук, професора Петренко Л.М.). В даному збірнику висвітлено проблематику методики викладання та актуальні питання щодо якісної підготовки фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, які вільно володіють своєю професією, орієнтуються в суміжних сферах діяльності, здатних до ефективної професійної діяльності на рівні світових стандартів, готових до постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності у закладах фахової передвищої освіти. Даний доробок зібрав праці не тільки викладацького складу закладу, а й педагогів інших закладів ФПО Північного регіону м. Кривого Рогу.

 

 

Крім того, в 2021 році було підписано меморандум про співпрацю між закладом освіти та кафедрою професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» щодо безкоштовного проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі кафедри у 2022 році.

 

ВЕКТОР УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКОЇ СПІВПРАЦІ

 

Розкриваючи даний вектор співпраці, відзначимо він є стратегічно-важливим для розвитку Технікуму, й має такі ключові напрями:

 

По-перше,Криворізьким державним комерційно-економічним технікумом отримано освітній грант від Німецької служби старших експертів (SES) з метою оволодіння навичками запровадження дуальної системи навчання в освітньому закладі.

 

По-друге, закладом освіти підписано Меморандум про співпрацю з Den Beruflichen Schulen Groß-Gerauin (Hessen, Bundesrepublik Deutschland) за наступними стратегічними напрямками: освіта, практичне навчання здобувачів, методична підтримка викладачів, проєктний менеджмент у сфері енергозбереження.

 

 

В умовах інформаційного суспільства та докорінних перетворень у системі освіти перед педагогічним працівником постає надважливе завдання – безпроблемне входження у європейську науково-методичну спільноту та позиціонування себе, як висококваліфікованого, креативного та комунікабельного фахівця, який справляє позитивний імідж навчального закладу як на вітчизняному, так і на міжнародному рівні.

 

Потрібно зауважити, що за для створення позитивного іміджу результатів науково-методичної роботи, як викладача, так і закладу загалом, недостатнім є лише написання та опублікування статей, праць тощо, потрібно також ще вміти представити дані результати для ознайомлення на загал. Адже якісна науково-методична робота є тоді, коли вона знаходить позитивні відгуки від вітчизняної та міжнародної педагогічної спільноти , нею послуговуються при написанні наукових доробків колеги, науковці. Як на нашу думку тоді дана праця є продуктивною, і має потенційні можливості подальшого продовження, що позиціонує викладача, педагогічних колектив, навчальних заклад загалом як потужний центр науково-методичних розвідок, виводить їх на якісно новий рівень та безпроблемно залучає їх до європейської освітянської спільноти.

 

Стимулювання інтересу викладачів КФКТГРБ до інноваційних процесів здійснюється через використання таких форм:

 

1. Публікація науково-методичних доробків у вітчизняних та міжнародних виданнях.

2. Участь у вітчизняних та Міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах.

3. Представлення науково-методичних праць на фахових конкурсах різного рівня тощо.

 

 

ЗМІСТ

 

2020-2021 н.р.

2019-2020 н.р.

2018-2019 н.р.

2017-2018 н.р.


2020-2021 н.р.

 

з початку, або F5

 


2019-2020 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зміст

 


2018-2019 н.р.

 

Для створення позитивного іміджу технікуму важливу роль відіграє у 2018-2019 навчальному році науково-методична робота. Саме тому стимулювання інтересу викладачів технікуму до інноваційних процесів здійснюється через використання таких форм:

 

1. Наукове керівництво роботою студентів щодо участі їх в олімпіадах та конференціях й конкурсах різного рівня.

2. Публікація науково-методичних доробків у вітчизняних та міжнародних виданнях.

3. Участь у вітчизняних та Міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах.

4. Представлення науково-методичних праць на фахових конкурсах різного рівня тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 2018-2019 навчального року організована участь студентів технікуму в регіональних етапах олімпіад з навчальних дисциплін, а також тривала робота стосовно залучення обдарованої молоді до написання творчо-пошукових робіт і участі у наукових заходах регіонального, всеукраїнського та, навіть, міжнародного рівня (результати у розрізі учасників, заходів та етапів подані в наступній таблиці.

 

Окрім цього викладачами взято активно участь у Всеукраїнських вебінарах (загалом 40) в ході роботи, яких наші викладачі опановували нові методи навчання та методики. Загальну інформацію про участь у конференціях та вебінарах викладацького складу технікуму можна переглянути за посиланням.

зміст

 


2017-2018 н.р.

 

Аналізуючи першу форму науково-методичної роботи викладацького складу КДКЕТ, потрібно зауважити, що у період з 2017 по 2018 рр. викладацьким колективом, було опубліковано 4 повноцінних науково-методичного рівня видання:

- м. Львів, Україна;

- м. Варшава, Республіка Польща;

- м. Будапешт, Угорщина;

- м. Відень, Австрія.

 

 

В даних виданнях було розкрито актуальні питання теорії та методики навчання та на практичному рівні досліджено методологічні проблеми сучасної освіти.

Розкриваючи другу форму, потрібно констатувати що в 2017-2018 навчального році викладацький склад КДКЕТ взяв участь у ряді Всеукраїнських та Міжнародних конференцій (загалом 120) , зокрема:

- м. Києві, Україна;

- м. Львові, Україна;

- м. Житомирі, Україна

- м. Пшемислі, м. Варшава, Республіка Польща;

- м. Софії, Республіка Болгарія;

- м. Празі, Чеська Республіка;

- м. Шефілді, Велика Британія.

 

 

Участь у даних конференціях відбувалася очно і заочно, за результатами роботи конференцій викладачі отримали сертифікати вітчизняного та європейського рівня.

Акцентуючи увагу на третій формі науково-методичної роботи потрібно зауважити, що викладачі Константінова Н.В. та Єгорова О.М. стали переможцями Всеукраїнського конкурсу методичних розробок «Педагогічний Оскар-2018» на якому були презентовані їх науково-методичні розробки, котрі розкривають на теоретичному рівні основні актуальні питання теорії та методики навчання.

 

 

Отже, науково-методична діяльність педагогів є актуальною потребою сьогодення з огляду на вище перераховане. У викладачів КДКЕТ існує можливість і необхідність проведення науково-методичної роботи. Зазначені вище сучасні форми організації науково-методичної роботи в нашому закладі і проведення власне педагогічного експерименту інтегрують в собі методи класичного наукового експерименту, теоретичного дослідження і дослідницького пошуку, а також актуалізують потребу в колективних формах дослідницької діяльності.

Результати роботи з обдарованою студентською молоддю (2018 рік)

 

Назва заходу, місце проведення

Дата проведення

ПІБ студента

Група

Результат (місце, участь)

ПІБ викладача

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТАП

Донецький національнийуніверситет економіки іторгівлі ім. М. Туган-Барановськогоконкурснаукових робіт студентів економічних та технічних спеціальностей І-V курсів

20.04.18

Семенець В.

Б-15-1

Виступ, публікація

 

Єгорова О.М.

«Економічний брейн-ринг-2018» серед учасників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Північного регіону м. Кривого Рогу на базі Автотранспортного коледжу ДВНЗ КНУ.

15.02.18

Злидар.Н.

Онікієнко А.

Семенець В.

Ігнатова А.

Єгоров В.

ОБ-16-1 ОБ-16-1

Б-15-1

Б-15-1

Б-15-1

Виступи

 

Пономаренко Н.В.

Олімпіада з математики (ІІ (регіональний) етап) серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Північного регіону м. Кривий Ріг», на базі Гірничо-електромеханічного коледжу ДВНЗ«КНУ»

20.02.18

Терехова Т.

ХТ-17-1

6 місце

Верещук О.С.

Крачун К.

ОБ-17-1

4 місце

Бєла Л.П.

Регіональний студентський фестиваль соціальної реклами «Технології перетворення світу – погляд молоді» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Північного регіону м. Кривий Ріг.

21.03.18

Лашкул М.

ПТБ15-1

Перемога у номінації

Константінова Н.В.

Романенко Ю.

ПТБ-16-2

Перемога у номінації

Біла І.В.

Чернецова Х.

ПТБ-17-2

Гран-прі фестивалю

Захарченко Т.Й.

Історичні читання «Українська держава  Павла Скоропадського» на базі ДВНЗ «Криворізького державного  педагогічного університету»

29.03.18.

Семенець В.

ОБ-15-1

Сертифікат учасника

Василиненко  Н.Б.

Олімпіада з німецької мови

13.04.18

Єрмоленко А.

Злидар Н.

ОБ 17-1

ОБ-16-1

ІІІ місце

ІV місце

Старовойт М. М.

Творчий конкурс

з англійської мови

 

13.04.18

 

 

Томашова В.

 

 

 

РС-17-2

 

номінація

«Ораторські

здібності»

Федорова О.Ф.

Красилич А. А.

 

Творчий конкурс

з німецької мови

13.04.18

Романенко Ю.

 

ТКД-15-1

 

 

номінація

«Творче

технічне

рішення»

Старовойт М. М.

Фестиваль студентської творчості «Натхнення-2018»

25.04.18

 

Плонко М.

Мошкало Т.

 

 

ОБ 17-1

ПТБ-17-1

 

Перемога у

номінаціях

«Поезія-

візуалізація»

«Поезія»

Гавриляк Л.С.

Короткова О.А.

Міська студентська науково практична конференція «Відкриваємо світ науки» Автотранспортний коледж ДВНЗ КНУ

28.04.18.

Попсуйко Р.Є.

ХТ-16-3

Сертифікат

Зубченко Н.О.

Регіональна олімпіада з правознавства серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Північного регіону м. Кривого Рогу

30.04.18.

Коваленко А.

ПТБ-16-1

І місце

Лисенко В.С.

Міський правовий  брейн-ринг

18.10.18

Сало А.,

Ликова А.

ПТБ-18-2

ІІІ місце

Лисенко В.С.

Регіональна науково-практична конференція «Екологія здоров’я». Окрім студентів ЗВО І-ІІ р.а.

31.10.18

Кітугін О.

Оперман Д.

ХТ-16-2

ХТ-17-3

Сертифікат учасника

Озеряник Л.Г.

Шишкіна Л.О

Регіональна інтелектуальна гра «Турнір знавців інформатики» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Північного регіону м. Кривого Рогу

15.11.18

Бабенко І.

ХТ-17-2

ІІ місце

Бєла Л.П.

Регіональний мовно- літературний конкурс ім.Т.Г. Шевченка

09.11.18

Штилюк В.

РС-18-1

І місце

Гавриляк Л.С.

V-а регіональна студентська науково-практична конференція «Trends of English in the World»

 

 

 

 

30.11.18.

 

 

Мінєнкова С.

Роман К.

Алєксєєва Ю.

Заворотна В.

 

 

 

 

ПТБ-17-1

ПТБ-17-1

ГС-17-1

 

 

 

ІІІ місце              Перемога у номінаціях «Цікаві пошукові знахідки»  «Практичне значення результатів роботи»

Федорова О.Ф.

Красилич А.А.

Регіональний економічно – правовий брифінг «Якби я був міністром…», який відбувся в рамках діяльності регіонального методичного об’єднання викладачів економічних дисциплін» серед студентів коледжів і технікумів Північного регіону м. Кривий Ріг

06.12.18

Бєляєв Д.

Мархівка А.

РС-18-2

Сертифікат учасників

Лушнікова О.Ю.

ОБЛАСНИЙ ЕТАП

Конференція студентських дослідницько-пошукових робіт «Тенденції розвитку інноваційних технологій в індустрії харчування», КДКЕТ

25.01.18

Скосарєва Д.К.

ХТ-16-1

Сертифікат учасника

Шишкіна Л.О.

ІІІ Обласна студентська конференція «Тенденції розвитку інноваційних технологій в індустрії харчування» м. Кам’янське.

 

23.10.18

 

Оперман Д.

Скосарєва Д.

Янко К.

Мачулян В.

 

ХТ-17-3

ХТ-16-1

ХТ-16-2

ХТ-18-3

 

Сертифікати учасників

 

 

 

Єніна Л.І.,

Заіка О.А.,

Лисенко Н.П.,

Шишкіна Л.О

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕТАП

 

 

 

 

 

Перша Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національна поліція України: сучасний стан та перспективи розвитку»

23.03.18

Перевертайло К.

РС-17-1

сертифікат учасниці

Лисенко В.С.

Студентська конференція «Екохім– 2018», Дніпровський політехнічний коледж, м. Дніпро

 

28.03.18

 

Кітугін О.

Оперман Д.

 

ХТ-16-2

ХТ-17-3

 

Сертифікат учасника

Шишкіна Л.О.

Озеряник Л.Г.

Всеукраїнська науково-

практична конференція

Розвиток національної

економіки в умовах змін

ринкового середовища:

проблеми та перспективиЦентр економічнихдосліджень та розвиткум. Одеса

07.04.18

Романенко Ю.

ТКД-15-1

публікація

Лушнікова О.Ю

 

Всеукраїнська науково-

практична конференція

«Залучення соціально

відповідальних інвестицій:

проблеми і перспективи»,

на базі кафедри міжнародної

економіки Національного

університету харчових

технологій та Житомирського

державного технологічного

університетуКафедра міжнароднихекономічних відносинм. Київ.

23.03.18

Губа В

гр.ТКД-15-1

Публікація

Лушнікова О.Ю.

«Всеукраїнський конкурс робіт талановитої молоді у сфері грошей, фінансів та банківської справи» Кафедра банківської справи та Банківський клуб КНЕУ за підтримки Гуманітарного центру

10-13.05.18

 

Семенець В.

 

Б-15-1

презентація на визначену тематику, дистанційна,

публікація

Пономаренко Н.В.

Перша Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національна поліція України: сучасний стан та перспективи розвитку»

23.03.18

Перевертайло К.

РС-17-1

сертифікат учасниці

Лисенко В.С.

ІІ Всеукраїнська Науково-практична студентській міжвузівській конференції до 20-річчя Криворізького факультету НУ «ОЮА».

17.12.18.

Сало А.,

Ликова А.

ПТБ-18-2

Сертифікат учасника

Лисенко В.С.

МІЖНАРОДНИЙ ЕТАП

І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку»

15.03.18

 

 

 

 

 

Іванова Я. ,                Бевз М., Єрмоленко А.

 

 

ГС 17-1

ОБ 17-1

РС-16-1

 

 

 

Сертифікат

Федорова О.Ф.

Красилич А. А.

Старовойт М. М.

 

 

 

Міжнародна науково-практичній конференція «Фінансова система та економічна безпека: сучасний стан, ефективність, перспективи» (м. Київ).

24.03.18

Дранка Т.

ХТ-16-3

Сертифікат учасника

Єгорова О.М.

Міжнародна науково-практичнаконференція

«Економічний механізм

управління інноваціями:

методологія та практика»

Львівська економічна фундаціям. Львів,.

21.04.18

Романенко Ю.

Губа В.

ТКД-15-1

ТКД-15-1

публікація

Лушнікова О.Ю.

Міжнароднанауково-практичнаІнтернет-конференціїздобувачів вищоїосвіти і молодих учених«Актуальні проблемита перспективи

розвитку України галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді» м. Харків

17.05.18

Яловий О.

ВХП-14-1

публікації

Пономаренко Н.В.

Миронова А.

ОБ-16-1

Ігнатова А.

Б-15-1

Яковенко А.

ОБ-16-1

Онікієнко І.

ОБ-16-1

Семенець В.

Б-15-1

Єгорова О.М.

Злидар Н.

Б-16-1

Міжнародна науково-практичнаконференція

«Економічний механізм

управління інноваціями:

методологія та практика»

Львівська економічна фундаціям. Львів,.

21.04.2018

Романенко Ю.

Губа В.

ТКД-15-1

ТКД-15-1

публікація

Лушнікова О.Ю.

Міжнародний молодіжний конкурс бізнес-ідей і проектів «StartUp-проект» (м. Єреван, Вірменія).

12-14.11.18.

Янко К.,

Кітугін О., Семенко Л.,

Лінова О.

ХТ-16-2

ІІІ місце

Єгорова О.М.

Слюсарева О.В

зміст