E-mail: kdketnet@gmail.com

 

Наукова діяльність викладачів та студентів

 

Студенти та викладачі Криворізького державного комерційно-економічного технікуму беруть активну участь в олімпіадах, конференціях, міжнародних семінарах. Наукові праці наших студентів та викладачів представлені у різних фахових виданнях. Щороку проходить конференція-захист творчо-пошукових робіт, на якій кожен дослідник може представити результати своєї творчої роботи. Чудово налагоджена робота наукових керівників та творчих наставників дає можливість кожному студенту бути всебічно розвиненою особистістю.

У цьому розділі будуть представлені наукові надбання наших студентів та педагогічних працівників.

 

Зміст

 

2017-2018 н.р.

2016-2017 н.р.

2015-2016 н. р.

2014-2015 н. р.

2013-2014 н. р.

2012-2013 н. р.

2011-2012 н. р.

Наукові публікації викладачів КДКЕТ

 

2017-2018 н. р.

 

10 листопада 2017 року в Донецькому юридичному інституті МВС України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття», приурочена до Дня української писемності та мови, на якій наш заклад представляли Лисенко В.С. та Федорова О.Ф. Результатом дискусії став висновок про необхідність володіння державною мовою всіма громадянами України, про розширення сфер її функціонування, про подолання наслідків масової русифікації і, в той же час, забезпечення можливості розвитку мов і культур національних меншин.

 

 

 

7 листопада 2017 року в Житомирському державному університеті ім. Івана Франка проходила ІV Міжнародна наукова конференція «Польща-Україна: спільні шляхи до свободи. Організаторами її виступили Сенат Республіки Польща, Генеральне Консульство Республіки Польща в Україні. Участь у конференції взяли відомі українські та польські вчені-полоністи. Наш заклад представляв Лисенко В.С.

 

 

 

зміст

 

 

2016-2017 н. р.

 

 

 

 

 

 

 

зміст

 

 

2015-2016 н. р.

 

Протягом навчального року педагогічний колектив продовжив реалізацію одного із найбільш значимих у останні роки і перспективних напрямів навчально-методичної роботи – наукову роботу викладачів та студентів під їх орудою. Так, зокрема, протягом року представники технікуму стали учасниками кількох міжнародних та всеукраїнських наукових заходів. Найбільшу активність виявили представники циклових комісій обліково-економічних дисциплін, інформатики та математики (голова – Пономаренко Наталія Віталіївна); торгівлі і менеджменту (голова – Константінова Наталія Володимирівна); соціально-гуманітарних дисциплін (голова – Василиненко Надія Борисівна).

 

№ з/п

Назва заходу

Дата проведення

Місце проведення

Учасники-студенти

Учасники-викладачі

Результати участі

1

Всеукраїнський молодіжний економічний форум

11 листопада 2015 року

Університет

економіки та права «КРОК»

Сопілка Марія,

Чорна Марія

(Б-13-1),

Радько Вікторія

(РО-14-2),

Голуб Катерина

(ГО-13-1)

Єгорова О.М.

Рейтинг команди – 20 з 57 за результатами оцінювання завдання І етапу

2

Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в Україні»

19-20 листопада 2015 року

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

Пономаренко Н.В.

Публікація тез у Збірнику матеріалів

3

Міжнародна наукова інтернет-конференція «Розвиток та регулювання торгівлі, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу на засадах кластерного підходу»

26-27 листопада 2015 року

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

Константінова Н.В.,

Галямар В.О.,

Біла І.В.,

Осадча І.А.

Участь в он-лайн-обміні досвідом,

публікація тез у електронній збірці тез

4

Міжвузівська

студентська економічна конференція «Економіка України: шляхи виходу із кризи» (у рамках Всеукраїнського молодіжного економічного форуму)

11 грудня 2015 року

Університет

економіки та права «КРОК»

Чорна Марія,

Барташевська Єлизавета,

(Б-13-1)

Єгорова О.М.,

Пономаренко Н.В.

Заочна участь у Конференції;

публікація тез у Збірнику матеріалів

5

Міжнародна науково-практична конференція «Майбутнє-аудит»

19 грудня 2015 року

 

ДВНЗ «КНУ»

(кафедра обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу)

 

Пономаренко Н.В., Лушнікова О.Ю., Єгорова О.М.,

Жукова О.В.

Виступ з доповідями, публікація тез у Збірнику матеріалів

Чорна Марія,

Сопілка Марія

(Б-13-1),

Ізмалкова Анна

(ВХП-13-3),

Височина Ю.

(Б-14-1)

Єгорова О.М.

Лушнікова О.Ю. (2) Пономаренко Н.В.

6

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації»

29 січня 2016 року

м. Клайпеда (Литва)

 

Галямар В.О.,

Біла І.В.

Публікація тез у збірнику матеріалів

7

Семінар-практикум з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» за темою «Основи фондового ринку»

26 лютого 2016 року

ДВНЗ «КНУ»

студенти груп

Б-14-1, Б-13-1

Єгорова О.М., Жукова О.В.

Участь в обговоренні

8

Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічні та інноваційно-інвестиційні процеси: стан та розвиток»

25-26 березня 2016 року

Центр економічних досліджень та розвитку

(м. Одеса)

 

Пономаренко Н.В., Лушнікова О.Ю., Єгорова О.М.,

Бєла Л.П.

Участь в он-лайн обміні досвідом,

публікація тез у збірнику матеріалів

9

Обласний конкурс наукових студентських робіт на правознавчу тематику

Квітень 2016 року

Обласний базовий коледж

Баженова Марія

(ТКД-14-1)

Поляков П.М., Жукова О.В.

ІІ

10

Міжвузівська студентська конференція

«Творча самореалізація та успіх у професійній діяльності»

26 травня 2016 року

ДВНЗ «КНУ»

Баженова Марія,

Стрельченко Анастасія

(ТКД-14-1)

Поляков П.М., Демарецька Т.І.,

Василиненко Н.Б.,

Жукова О.В.

Виступи студентів під час засідання секцій;

публікація тез у збірнику матеріалів

 

Характеризуючи даний напрям роботи, слід відзначити, що протягом навчального року кілька значимих наукових заходів було проведено не лише за участю представників КДКЕТ, а були організовані (і, за словами, гостей і учасників із інших закладів, на досить високому рівні) саме на базі нашого технікуму. У даному контексті слід виділити наступне:

 

№ з/п

Назва заходу

Дата проведення

Учасники-студенти

Учасники-викладачі

Результати участі

1

Конференція студентських дослідницько-пошукових робіт «Сучасний стан та шляхи поліпшення розвитку економіки України»

17 грудня 2015 року

Сопілка Марія,

Чорна Марія

(Б-13-1)

Лушнікова О.Ю.,

Єгорова О.М.

Сертифікати учасників

2

Конкурс наукових студентських робіт на правознавчу тематику

(регіональний етап)

25 лютого 2016 року

Баженова Марія

Стрельченко Анастасія

(ТКД-14-1)

Поляков П.М.,

Жукова О.В.

І

ІІ

3

Регіональна конференція

студентських творчо-пошукових робіт

з комерційних дисциплін «Маркетинг

інновацій та інновації в маркетингу»

17 березня 2016 року

Найдьонова Яна

(ТКД-13-1)

Галямар В.О.,

Біла І.В.

Сертифікати учасників

Каторгіна Олена

(ТКД-15-2)

Захарченко Т.Й.

4

Регіональна науково-теоретична конференція

«Філософсько-світоглядне бачення світу і моделювання майбутнього»

31 березня 2016 року

Баженова Марія

Стрельченко Анастасія

(ТКД-14-1)

Василиненко Н.Б.,

Демарецька Т.І.

Сертифікати учасників

 

зміст

 

 

2014-2015 н. р.

 

У 2014-2015н.р. студенти та викладачі технікуму взяли участь у наступних наукових подіях:

 

• Всеукраїнський літературний конкурс «Pro Patria» м. Дрогобич - Короткова О.А.

 

• Практичні семінари англійською мовою з теми «Введення до побудови миру та менеджмент конфліктів» м. Кривий Ріг –

 Ємельянова А.Г.

 

• Регіональна студентська науково-практична конференція з іноземної мови на тему «Trends of the English language development in the world» м. Кривий Ріг -

Литвинець Дмитро - науковий керівник Скиба С.М.

Чемерис Анастасія - науковий керівник Федорова О.Ф.

Шафранська Ірина – науковий керівник Красилич А.А.

 

• IX Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»

м. Київ – Поляков П.М.

 

• Міжнародна науково-практична конференція «Майбутнє-аудит» м. Кривий Ріг -

студенти Сінкевич Ю. та Гринів Ю. - науковий керівник Пономаренко Н.В.

 

• Науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні технології в навчальному процесі 2014» м. Чернігів –

Ємельянова А.Г., Сафоненко А.М.

 

• V Міжнародна конференція «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність» м. Харків -

 студентка Пахоменко Анна - науковий керівник Галямар В.О.

 

• Заочна всеукраїнська науково-практична конференція «Максим Рильський в культурно-освітньому, літературному і науковому просторі України ХХ століття» м. Хмельницький –

викладач Короткова О.А.

 

• Перша Регіональна конференція студентських творчо-пошукових робіт на правову тематику м. Кривий Ріг –

студенти: Голуб Катерина, Радько Вікторія - наукові керівники: Ємельянова А.Г., Жукова О.В.

 

• Міжвузівський науково-методичний вебінар «Впровадження дистанційних технологій навчання у ВНЗ: засади, проблеми, практичний досвід» м. Харків – викладачі:

Константінова Н.В.

Лисенко Н.П.

Жукова О.В.

Колєснікова О.С.

Кучеренко М.В.

Поляков П.М.

Заволока Т.І.

Верещук О.С.

Яковенко І.С.

 

• Студентська науково-практична конференція «Лінгвістичні студії» м. Кривий Ріг –

студенти: Євстафієва, Голуб Катерина - наукові керівники: Красилич А.А., Федорова О.Ф.

 

зміст

 

 

2013-2014 н. р.

 

У 2013-2014 навчальному році студенти та викладачі технікуму взяли участь у таких наукових подіях:

 

• ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Економіка і управління в умовах глобалізації», м. Донецьк –

викладач Лушнікова О.Ю.

 

• Науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної науки», м. Кривий Ріг -

студенти: Козиренко Анастасія, Ніколаєва Дар'я

викладачі: Філімонов М.В., Тиханська А.М.

 

• V Міжнародна Інтернет-конференція «Стратегія розвитку індустрії гостинності та туризму», м. Орел, РФ -

викладачі:

Івахненко А.В.

Галямар В.А.

Біла І.В.

 

• V Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання», м. Черкаси -

викладач Клименко А.А.

 

• Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Стратегія освіти упродовж життя», м. Донецьк -

студент: Бронтерюк Г.М.

викладачі: Красилич А.А., Ємельянова А.Г.

 

• Всеукраїнська науково-практична конференція «Креативний розвиток і соціальна адаптація обдарованих дітей і молоді»,

м. Кривий Ріг –

студенти: Онопрієнко Олена, Лактюшина Владислава

практичний психолог: Літвінова О.І.

 

• І Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Актуальні проблеми теорії та практики сучасного державоутворення та правоутворення», м. Кривий Ріг -

викладачі: Поляков П.М., Жукова О.В., Ємельянова А.Г.

 

зміст
 

 

 

2012 – 2013 н. р.

 

У 2012-2013 навчальному році, студенти технікуму взяли участь у таких наукових подіях:

 

- Конкурс студентських науково-дослідницьких робіт «Відкриваємо світ науки 2013» серед студентів ВНЗ I-II р.а. Північного регіону м. Кривого Рогу (Ніколаєва Дар’я зайняла III місце в секції «Інформаційні технології в освіті».

 

- Регіональний фестиваль-конкурс з іноземних мов серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. «Simply the best – 2013».

Команда технікуму у складі:

Васильченко Вікторії

Похил Ольги

Попихач Дарини

Дум’як Наталії

Припіяло Юлії

Козиренко Анастасії

Кулакової Юлії

Максімової Вікторії

Смушко Максима

Бронтерюка Георгія

перемогла в номінації «Мовна компетенція».

 

- Регіональна олімпіада з дисципліни «Економіка підприємства»

студентка Приходько Дар’я посіла II місце

 

- Регіональна олімпіада з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна - техніка»

студентка Бреус Людмила посіла II місце

 

- Регіональна олімпіада з дисципліни «Математика»

студент Щелочек Євген виборов III місце

 

- Науково-практична конференція «Інтеграція малого бізнесу Кривого Рогу в мінливе підприємницьке середовище» -

студенти Стрижакова Юлія та Онофрієнко Яна нагороджені грамотами

 

- Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П. Яцика -

III місце виборола Масталієва Лейла

 

- Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім.. Т. Шевченка -

III місце посіла Максімова Вікторія

 

- Перша міська студентська науково-практична конференція ВНЗ I – II рівня акредитації «Загальнолюдські цінності та ідеали сучасної української молоді» студенти:

Козиренко Анастасія

Масталієва Лейла

Лічман Аліна

Чемерис Анастасія

нагороджені грамотами, а їх роботи включено та опубліковано у збірці Матеріалів науково-практичної конференції).

 

зміст
 

 

 

2011-2012 н. р.

 

За 2011 – 2012 навчальний рік студенти брали участь у таких заходах:

 

II Регіональний етап олімпіад з навчальних дисциплін:

- Правознавство;

- Математика (II місце зайняла Демченко Марина, III місце виборола Чабаненко Олександра);

- Економіка підприємства (I місце посіла команда у складі: Соколовського Сергія, Мізерного Олександра, Коротких Валерії, Шалдіної Катерини) ;

- Англійська мова (Васильченко Вікторія перемогла у номінації «За кращий монолог» та Ель-Сераж Салах переміг у номінації «За особливу талановитість»).

 

Окрім вищезазначених олімпіад, студенти технікуму брали участь у наступних заходах:

 

- Всеукраїнська олімпіада з української мови (III місце зайняла Коротких Валерія);

- регіональний конкурс студентських наукових робіт з фізики та математики;

- регіональна науково-практична конференція «ЕКОХІМ-2012» (отримали сертифікати учасників Припіяло Юлія, Зінченко Анастасія, Явдощук Сергій);

- регіональний фестиваль авторських робіт «Натхнення» (переможці другого туру);

- регіональна студентська науково-теоретична конференція «Економіка та управління: погляд молоді» (за участі Зінченко Анастасії);

- міський та обласний етапи фестивалю «Студентська весна-2012» (кращий виступ на міському та обласному етапах);

- міський фестиваль народної творчості «Весна Рудани – 2012» (студенти КДКЕТ стали переможцями);

- проведено 2 конференції-захисти творчо-пошукових робіт студентів (січень і травень 2012);

 

Міжнародні конференції та семінари, в яких брали участь студенти технікуму:

 

- Міжнародний мовно-літературний конкурс студентської молоді ім. Тараса Шевченка;

- Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П.Яцика (III місце зайняла Припіяло Юлія).

 

Окрім вищезазначених олімпіаді та конференцій різного рівня, наші студенти взяли участь у міжнародній студентській науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи розвитку сучасної економіки» м.Севастополь та Грамоту «За найкращу презентацію» і Грамоту «За актуальність питання та змістовність доповіді». Взяли участь у конференції Коротких Валерія та Катькалова Анастасія.

 

У рамках міжвузівського партнерства та обміну досвідом, педагогічними працівники КДКЕТ

Марукова В.В.

Скворцова О.Д.

Короткова О.А.

взяли участь у науково-теоретичному семінарі «Українська ідентичність у глобальних вимірах», що проходила у м. Донецьк.

 

зміст

 

 

 

Наукові публікації викладачів КДКЕТ

 

Викладачі технікуму активно займаються науковою діяльністю. Матеріали їх наукових робіт публікуються у фахових періодичних виданнях, збірках, матеріалах міжнародних конференцій. Нижче наведено перелік деяких з них:

 

Короткова О.А. «Навчально-пізнавальна діяльність школярів на уроках української мови і літератури»// Журнал № 12 (376) «Вивчаємо українську мову та літературу». – К.: Вид. «Основа», 2014.

 

Короткова О.А. «Шевченко»// Вісник міжнародного поетичного конкурсу «Чатує в століттях чернеча гора». – Канів.: Вид. «Склянка часу. Zeitglas», 2014. С.93

 

Короткова О.А., Короткова Л.А. «Природничо-гуманітарний урок з теми «Покритонасінні». Основні родини покритонасінних класу Дводольні. Родина Розові. Родина Пасльонові» // Журнал Біологія 9 (417). – К.: Вид. група «Основа», 2014.

 

Короткова О.А. «Ігрове навчання на уроках світової літератури» // Пізнаємо граючи! Цікавинки для уроків світової літератури / уклад. Ю. О. Кулікова. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – С.7

 

Поляков П.М. Виховання толерантності як освітньо-філософська проблема//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 24-26 квітня 2013 року «Філософія у сучасному соціумі».- м. Донецьк: ДонНУЕТ 2013.-т.II.-C.201-204

 

Клименко А.В. «Розширення асортименту десертів із пінною структурою з використанням нетрадиційної сировини»//Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної практичної конференції молодих учених і студентів «Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі». - Харків – 2013.-С.22

 

Тиханська А.М. Підготовка фахівців з отриманням додаткової робітничої професії в Криворізькому державному комерційно-економічному технікумі//Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальне партнерство як інструмент оновлення змісту професійно-технічної освіти». - Кривий Ріг-2013.-С.168

 

Короткова Е.А. Віршоване навчання на уроках української мови//Науково-методичний журнал «Вивчаємо українську мову та літературу» - 2012.-№6 (298).

 

Резниченко Н.М. Складові системи ефективного працевлаштування випускників//Навчально-методичний журнал «Освіта.Технікуми.Коледжі» - 2011.- Випуск 1(28)’ 2011.-c.55

 

Дрожжина С.В., Поляков П.М. Проблема толерантності в контексті цивілізаційних викликів України / С.В.Дрожжина, П.М. Поляков // Вісник СевНТУ. Збірник наукових праць. Серія «Філософія». – 2011. - №115. – С.48-52.

 

Філімонов М.В. Проблеми впровадження педагогічних програмних засобів з фізики у ВНЗ I-II рівнів акредитації//Проблеми інноваційного розвитку сучасного суспільства. Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції – Кривий Ріг, 2011. – С.249 – 255.

 

Бородавка С.М. Деякі аспекти організації працевлаштування (на основі досвіду Криворізького державного комерційно-економічного технікуму)// Проблеми інноваційного розвитку сучасного суспільства. Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції – Кривий Ріг, 2011. – С.311- 318.

 

Поляков П.М. Проблема толерантності в контексті формування її світоглядних джерел / Збірник наукових праць «Гілея (науковий вісник)». Серія «Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки». – 2010. – Випуск 30. – С.213-225.

 

Поляков П.М. Проблема збереження суспільної толерантності в аспекті особливостей етнічної ситуації в Україні / Збірник наукових праць «Актуальні проблеми духовності» (Криворізький державний педагогічний університет). – 2010. – Випуск 11. – С.348-355.

 

Бурдіян В. Упровадження інформаційної бібліотечної програми «UNILIB» - підвищення якості функціонування бібліотечного комплексу// Навчально-методичний журнал «Освіта. Технікуми. Коледжі» - 2010. - Випуск 2 (26)’2010. – С. 70-71.

 

Поляков П.М. Вплив особливостей мовної ситуації на стан толерантності українського суспільства / Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем «Інтелект. Особистість. Цивілізація» (ДонНУЕТ). – 2010. – Випуск 8. – С.329-341.

 

зміст