e-mail: kdketnet@gmail.com

 

Науково-методична діяльність викладачів

та творчо-пошукова робота студентів

 

Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому,

бо якщо нема руху вперед, то неминуче починається відставання.

В.О. Сухомлинський

 

В умовах інформаційного суспільства та докорінних перетворень у системі освіти перед педагогічним працівником постає надважливе завдання – безпроблемне входження у європейську науково-методичну спільноту та позиціонування себе, як висококваліфікованого, креативного та комунікабельного фахівця, який справляє позитивний імідж навчального закладу як на вітчизняному, так і на міжнародному рівні.

 

Потрібно зауважити, що за для створення позитивного іміджу результатів науково-методичної роботи, як викладача, так і закладу загалом, недостатнім є лише написання та опублікування статей, праць тощо, потрібно також ще вміти представити дані результати для ознайомлення на загал. Адже якісна науково-методична робота є тоді, коли вона знаходить позитивні відгуки від вітчизняної та міжнародної педагогічної спільноти , нею послуговуються при написанні наукових доробків колеги, науковці. Як на нашу думку тоді дана праця є продуктивною, і має потенційні можливості подальшого продовження, що позиціонує викладача, педагогічних колектив, навчальних заклад загалом як потужний центр науково-методичних розвідок, виводить їх на якісно новий рівень та безпроблемно залучає їх до європейської освітянської спільноти.

 

Стимулювання інтересу викладачів КДКЕТ до інноваційних процесів здійснюється через використання таких форм:

 

1. Публікація науково-методичних доробків у вітчизняних та міжнародних виданнях.

2. Участь у вітчизняних та Міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах.

3. Представлення науково-методичних праць на фахових конкурсах різного рівня тощо.

 

 

ЗМІСТ

 

2020-2021 н.р.

2019-2020 н.р.

2018-2019 н.р.

2017-2018 н.р.


2020-2021 н.р.

 

з початку, або F5

 


2019-2020 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зміст

 


2018-2019 н.р.

 

Для створення позитивного іміджу технікуму важливу роль відіграє у 2018-2019 навчальному році науково-методична робота. Саме тому стимулювання інтересу викладачів технікуму до інноваційних процесів здійснюється через використання таких форм:

 

1. Наукове керівництво роботою студентів щодо участі їх в олімпіадах та конференціях й конкурсах різного рівня.

2. Публікація науково-методичних доробків у вітчизняних та міжнародних виданнях.

3. Участь у вітчизняних та Міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах.

4. Представлення науково-методичних праць на фахових конкурсах різного рівня тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 2018-2019 навчального року організована участь студентів технікуму в регіональних етапах олімпіад з навчальних дисциплін, а також тривала робота стосовно залучення обдарованої молоді до написання творчо-пошукових робіт і участі у наукових заходах регіонального, всеукраїнського та, навіть, міжнародного рівня (результати у розрізі учасників, заходів та етапів подані в наступній таблиці.

 

Окрім цього викладачами взято активно участь у Всеукраїнських вебінарах (загалом 40) в ході роботи, яких наші викладачі опановували нові методи навчання та методики. Загальну інформацію про участь у конференціях та вебінарах викладацького складу технікуму можна переглянути за посиланням.

зміст

 


2017-2018 н.р.

 

Аналізуючи першу форму науково-методичної роботи викладацького складу КДКЕТ, потрібно зауважити, що у період з 2017 по 2018 рр. викладацьким колективом, було опубліковано 4 повноцінних науково-методичного рівня видання:

- м. Львів, Україна;

- м. Варшава, Республіка Польща;

- м. Будапешт, Угорщина;

- м. Відень, Австрія.

 

 

В даних виданнях було розкрито актуальні питання теорії та методики навчання та на практичному рівні досліджено методологічні проблеми сучасної освіти.

Розкриваючи другу форму, потрібно констатувати що в 2017-2018 навчального році викладацький склад КДКЕТ взяв участь у ряді Всеукраїнських та Міжнародних конференцій (загалом 120) , зокрема:

- м. Києві, Україна;

- м. Львові, Україна;

- м. Житомирі, Україна

- м. Пшемислі, м. Варшава, Республіка Польща;

- м. Софії, Республіка Болгарія;

- м. Празі, Чеська Республіка;

- м. Шефілді, Велика Британія.

 

 

Участь у даних конференціях відбувалася очно і заочно, за результатами роботи конференцій викладачі отримали сертифікати вітчизняного та європейського рівня.

Акцентуючи увагу на третій формі науково-методичної роботи потрібно зауважити, що викладачі Константінова Н.В. та Єгорова О.М. стали переможцями Всеукраїнського конкурсу методичних розробок «Педагогічний Оскар-2018» на якому були презентовані їх науково-методичні розробки, котрі розкривають на теоретичному рівні основні актуальні питання теорії та методики навчання.

 

 

Отже, науково-методична діяльність педагогів є актуальною потребою сьогодення з огляду на вище перераховане. У викладачів КДКЕТ існує можливість і необхідність проведення науково-методичної роботи. Зазначені вище сучасні форми організації науково-методичної роботи в нашому закладі і проведення власне педагогічного експерименту інтегрують в собі методи класичного наукового експерименту, теоретичного дослідження і дослідницького пошуку, а також актуалізують потребу в колективних формах дослідницької діяльності.

Результати роботи з обдарованою студентською молоддю (2018 рік)

 

Назва заходу, місце проведення

Дата проведення

ПІБ студента

Група

Результат (місце, участь)

ПІБ викладача

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТАП

Донецький національнийуніверситет економіки іторгівлі ім. М. Туган-Барановськогоконкурснаукових робіт студентів економічних та технічних спеціальностей І-V курсів

20.04.18

Семенець В.

Б-15-1

Виступ, публікація

 

Єгорова О.М.

«Економічний брейн-ринг-2018» серед учасників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Північного регіону м. Кривого Рогу на базі Автотранспортного коледжу ДВНЗ КНУ.

15.02.18

Злидар.Н.

Онікієнко А.

Семенець В.

Ігнатова А.

Єгоров В.

ОБ-16-1 ОБ-16-1

Б-15-1

Б-15-1

Б-15-1

Виступи

 

Пономаренко Н.В.

Олімпіада з математики (ІІ (регіональний) етап) серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Північного регіону м. Кривий Ріг», на базі Гірничо-електромеханічного коледжу ДВНЗ«КНУ»

20.02.18

Терехова Т.

ХТ-17-1

6 місце

Верещук О.С.

Крачун К.

ОБ-17-1

4 місце

Бєла Л.П.

Регіональний студентський фестиваль соціальної реклами «Технології перетворення світу – погляд молоді» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Північного регіону м. Кривий Ріг.

21.03.18

Лашкул М.

ПТБ15-1

Перемога у номінації

Константінова Н.В.

Романенко Ю.

ПТБ-16-2

Перемога у номінації

Біла І.В.

Чернецова Х.

ПТБ-17-2

Гран-прі фестивалю

Захарченко Т.Й.

Історичні читання «Українська держава  Павла Скоропадського» на базі ДВНЗ «Криворізького державного  педагогічного університету»

29.03.18.

Семенець В.

ОБ-15-1

Сертифікат учасника

Василиненко  Н.Б.

Олімпіада з німецької мови

13.04.18

Єрмоленко А.

Злидар Н.

ОБ 17-1

ОБ-16-1

ІІІ місце

ІV місце

Старовойт М. М.

Творчий конкурс

з англійської мови

 

13.04.18

 

 

Томашова В.

 

 

 

РС-17-2

 

номінація

«Ораторські

здібності»

Федорова О.Ф.

Красилич А. А.

 

Творчий конкурс

з німецької мови

13.04.18

Романенко Ю.

 

ТКД-15-1

 

 

номінація

«Творче

технічне

рішення»

Старовойт М. М.

Фестиваль студентської творчості «Натхнення-2018»

25.04.18

 

Плонко М.

Мошкало Т.

 

 

ОБ 17-1

ПТБ-17-1

 

Перемога у

номінаціях

«Поезія-

візуалізація»

«Поезія»

Гавриляк Л.С.

Короткова О.А.

Міська студентська науково практична конференція «Відкриваємо світ науки» Автотранспортний коледж ДВНЗ КНУ

28.04.18.

Попсуйко Р.Є.

ХТ-16-3

Сертифікат

Зубченко Н.О.

Регіональна олімпіада з правознавства серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Північного регіону м. Кривого Рогу

30.04.18.

Коваленко А.

ПТБ-16-1

І місце

Лисенко В.С.

Міський правовий  брейн-ринг

18.10.18

Сало А.,

Ликова А.

ПТБ-18-2

ІІІ місце

Лисенко В.С.

Регіональна науково-практична конференція «Екологія здоров’я». Окрім студентів ЗВО І-ІІ р.а.

31.10.18

Кітугін О.

Оперман Д.

ХТ-16-2

ХТ-17-3

Сертифікат учасника

Озеряник Л.Г.

Шишкіна Л.О

Регіональна інтелектуальна гра «Турнір знавців інформатики» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Північного регіону м. Кривого Рогу

15.11.18

Бабенко І.

ХТ-17-2

ІІ місце

Бєла Л.П.

Регіональний мовно- літературний конкурс ім.Т.Г. Шевченка

09.11.18

Штилюк В.

РС-18-1

І місце

Гавриляк Л.С.

V-а регіональна студентська науково-практична конференція «Trends of English in the World»

 

 

 

 

30.11.18.

 

 

Мінєнкова С.

Роман К.

Алєксєєва Ю.

Заворотна В.

 

 

 

 

ПТБ-17-1

ПТБ-17-1

ГС-17-1

 

 

 

ІІІ місце              Перемога у номінаціях «Цікаві пошукові знахідки»  «Практичне значення результатів роботи»

Федорова О.Ф.

Красилич А.А.

Регіональний економічно – правовий брифінг «Якби я був міністром…», який відбувся в рамках діяльності регіонального методичного об’єднання викладачів економічних дисциплін» серед студентів коледжів і технікумів Північного регіону м. Кривий Ріг

06.12.18

Бєляєв Д.

Мархівка А.

РС-18-2

Сертифікат учасників

Лушнікова О.Ю.

ОБЛАСНИЙ ЕТАП

Конференція студентських дослідницько-пошукових робіт «Тенденції розвитку інноваційних технологій в індустрії харчування», КДКЕТ

25.01.18

Скосарєва Д.К.

ХТ-16-1

Сертифікат учасника

Шишкіна Л.О.

ІІІ Обласна студентська конференція «Тенденції розвитку інноваційних технологій в індустрії харчування» м. Кам’янське.

 

23.10.18

 

Оперман Д.

Скосарєва Д.

Янко К.

Мачулян В.

 

ХТ-17-3

ХТ-16-1

ХТ-16-2

ХТ-18-3

 

Сертифікати учасників

 

 

 

Єніна Л.І.,

Заіка О.А.,

Лисенко Н.П.,

Шишкіна Л.О

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕТАП

 

 

 

 

 

Перша Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національна поліція України: сучасний стан та перспективи розвитку»

23.03.18

Перевертайло К.

РС-17-1

сертифікат учасниці

Лисенко В.С.

Студентська конференція «Екохім– 2018», Дніпровський політехнічний коледж, м. Дніпро

 

28.03.18

 

Кітугін О.

Оперман Д.

 

ХТ-16-2

ХТ-17-3

 

Сертифікат учасника

Шишкіна Л.О.

Озеряник Л.Г.

Всеукраїнська науково-

практична конференція

Розвиток національної

економіки в умовах змін

ринкового середовища:

проблеми та перспективиЦентр економічнихдосліджень та розвиткум. Одеса

07.04.18

Романенко Ю.

ТКД-15-1

публікація

Лушнікова О.Ю

 

Всеукраїнська науково-

практична конференція

«Залучення соціально

відповідальних інвестицій:

проблеми і перспективи»,

на базі кафедри міжнародної

економіки Національного

університету харчових

технологій та Житомирського

державного технологічного

університетуКафедра міжнароднихекономічних відносинм. Київ.

23.03.18

Губа В

гр.ТКД-15-1

Публікація

Лушнікова О.Ю.

«Всеукраїнський конкурс робіт талановитої молоді у сфері грошей, фінансів та банківської справи» Кафедра банківської справи та Банківський клуб КНЕУ за підтримки Гуманітарного центру

10-13.05.18

 

Семенець В.

 

Б-15-1

презентація на визначену тематику, дистанційна,

публікація

Пономаренко Н.В.

Перша Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національна поліція України: сучасний стан та перспективи розвитку»

23.03.18

Перевертайло К.

РС-17-1

сертифікат учасниці

Лисенко В.С.

ІІ Всеукраїнська Науково-практична студентській міжвузівській конференції до 20-річчя Криворізького факультету НУ «ОЮА».

17.12.18.

Сало А.,

Ликова А.

ПТБ-18-2

Сертифікат учасника

Лисенко В.С.

МІЖНАРОДНИЙ ЕТАП

І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку»

15.03.18

 

 

 

 

 

Іванова Я. ,                Бевз М., Єрмоленко А.

 

 

ГС 17-1

ОБ 17-1

РС-16-1

 

 

 

Сертифікат

Федорова О.Ф.

Красилич А. А.

Старовойт М. М.

 

 

 

Міжнародна науково-практичній конференція «Фінансова система та економічна безпека: сучасний стан, ефективність, перспективи» (м. Київ).

24.03.18

Дранка Т.

ХТ-16-3

Сертифікат учасника

Єгорова О.М.

Міжнародна науково-практичнаконференція

«Економічний механізм

управління інноваціями:

методологія та практика»

Львівська економічна фундаціям. Львів,.

21.04.18

Романенко Ю.

Губа В.

ТКД-15-1

ТКД-15-1

публікація

Лушнікова О.Ю.

Міжнароднанауково-практичнаІнтернет-конференціїздобувачів вищоїосвіти і молодих учених«Актуальні проблемита перспективи

розвитку України галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді» м. Харків

17.05.18

Яловий О.

ВХП-14-1

публікації

Пономаренко Н.В.

Миронова А.

ОБ-16-1

Ігнатова А.

Б-15-1

Яковенко А.

ОБ-16-1

Онікієнко І.

ОБ-16-1

Семенець В.

Б-15-1

Єгорова О.М.

Злидар Н.

Б-16-1

Міжнародна науково-практичнаконференція

«Економічний механізм

управління інноваціями:

методологія та практика»

Львівська економічна фундаціям. Львів,.

21.04.2018

Романенко Ю.

Губа В.

ТКД-15-1

ТКД-15-1

публікація

Лушнікова О.Ю.

Міжнародний молодіжний конкурс бізнес-ідей і проектів «StartUp-проект» (м. Єреван, Вірменія).

12-14.11.18.

Янко К.,

Кітугін О., Семенко Л.,

Лінова О.

ХТ-16-2

ІІІ місце

Єгорова О.М.

Слюсарева О.В

зміст