E-mail: kdketnet@gmail.com

 

Наукова діяльність викладачів та студентів

 

Студенти та викладачі Криворізького державного комерційно-економічного технікуму беруть активну участь в олімпіадах, конференціях, міжнародних семінарах. Наукові праці наших студентів та викладачів представлені у різних фахових виданнях. Щороку проходить конференція-захист творчо-пошукових робіт, на якій кожен дослідник може представити результати своєї творчої роботи. Чудово налагоджена робота наукових керівників та творчих наставників дає можливість кожному студенту бути всебічно розвиненою особистістю.

У цьому розділі будуть представлені наукові надбання наших студентів та педагогічних працівників.

 

Зміст

 

2015-2016 н. р.

2014-2015 н. р.

2013-2014 н. р.

2012-2013 н. р.

2011-2012 н. р.

Наукові публікації викладачів КДКЕТ

 

2015-2016 н. р.

 

Протягом навчального року педагогічний колектив продовжив реалізацію одного із найбільш значимих у останні роки і перспективних напрямів навчально-методичної роботи – наукову роботу викладачів та студентів під їх орудою. Так, зокрема, протягом року представники технікуму стали учасниками кількох міжнародних та всеукраїнських наукових заходів. Найбільшу активність виявили представники циклових комісій обліково-економічних дисциплін, інформатики та математики (голова – Пономаренко Наталія Віталіївна); торгівлі і менеджменту (голова – Константінова Наталія Володимирівна); соціально-гуманітарних дисциплін (голова – Василиненко Надія Борисівна).

 

№ з/п

Назва заходу

Дата проведення

Місце проведення

Учасники-студенти

Учасники-викладачі

Результати участі

1

Всеукраїнський молодіжний економічний форум

11 листопада 2015 року

Університет

економіки та права «КРОК»

Сопілка Марія,

Чорна Марія

(Б-13-1),

Радько Вікторія

(РО-14-2),

Голуб Катерина

(ГО-13-1)

Єгорова О.М.

Рейтинг команди – 20 з 57 за результатами оцінювання завдання І етапу

2

Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в Україні»

19-20 листопада 2015 року

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

Пономаренко Н.В.

Публікація тез у Збірнику матеріалів

3

Міжнародна наукова інтернет-конференція «Розвиток та регулювання торгівлі, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу на засадах кластерного підходу»

26-27 листопада 2015 року

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

Константінова Н.В.,

Галямар В.О.,

Біла І.В.,

Осадча І.А.

Участь в он-лайн-обміні досвідом,

публікація тез у електронній збірці тез

4

Міжвузівська

студентська економічна конференція «Економіка України: шляхи виходу із кризи» (у рамках Всеукраїнського молодіжного економічного форуму)

11 грудня 2015 року

Університет

економіки та права «КРОК»

Чорна Марія,

Барташевська Єлизавета,

(Б-13-1)

Єгорова О.М.,

Пономаренко Н.В.

Заочна участь у Конференції;

публікація тез у Збірнику матеріалів

5

Міжнародна науково-практична конференція «Майбутнє-аудит»

19 грудня 2015 року

 

ДВНЗ «КНУ»

(кафедра обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу)

 

Пономаренко Н.В., Лушнікова О.Ю., Єгорова О.М.,

Жукова О.В.

Виступ з доповідями, публікація тез у Збірнику матеріалів

Чорна Марія,

Сопілка Марія

(Б-13-1),

Ізмалкова Анна

(ВХП-13-3),

Височина Ю.

(Б-14-1)

Єгорова О.М.

Лушнікова О.Ю. (2) Пономаренко Н.В.

6

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації»

29 січня 2016 року

м. Клайпеда (Литва)

 

Галямар В.О.,

Біла І.В.

Публікація тез у збірнику матеріалів

7

Семінар-практикум з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» за темою «Основи фондового ринку»

26 лютого 2016 року

ДВНЗ «КНУ»

студенти груп

Б-14-1, Б-13-1

Єгорова О.М., Жукова О.В.

Участь в обговоренні

8

Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічні та інноваційно-інвестиційні процеси: стан та розвиток»

25-26 березня 2016 року

Центр економічних досліджень та розвитку

(м. Одеса)

 

Пономаренко Н.В., Лушнікова О.Ю., Єгорова О.М.,

Бєла Л.П.

Участь в он-лайн обміні досвідом,

публікація тез у збірнику матеріалів

9

Обласний конкурс наукових студентських робіт на правознавчу тематику

Квітень 2016 року

Обласний базовий коледж

Баженова Марія

(ТКД-14-1)

Поляков П.М., Жукова О.В.

ІІ

10

Міжвузівська студентська конференція

«Творча самореалізація та успіх у професійній діяльності»

26 травня 2016 року

ДВНЗ «КНУ»

Баженова Марія,

Стрельченко Анастасія

(ТКД-14-1)

Поляков П.М., Демарецька Т.І.,

Василиненко Н.Б.,

Жукова О.В.

Виступи студентів під час засідання секцій;

публікація тез у збірнику матеріалів

 

Характеризуючи даний напрям роботи, слід відзначити, що протягом навчального року кілька значимих наукових заходів було проведено не лише за участю представників КДКЕТ, а були організовані (і, за словами, гостей і учасників із інших закладів, на досить високому рівні) саме на базі нашого технікуму. У даному контексті слід виділити наступне:

 

№ з/п

Назва заходу

Дата проведення

Учасники-студенти

Учасники-викладачі

Результати участі

1

Конференція студентських дослідницько-пошукових робіт «Сучасний стан та шляхи поліпшення розвитку економіки України»

17 грудня 2015 року

Сопілка Марія,

Чорна Марія

(Б-13-1)

Лушнікова О.Ю.,

Єгорова О.М.

Сертифікати учасників

2

Конкурс наукових студентських робіт на правознавчу тематику

(регіональний етап)

25 лютого 2016 року

Баженова Марія

Стрельченко Анастасія

(ТКД-14-1)

Поляков П.М.,

Жукова О.В.

І

ІІ

3

Регіональна конференція

студентських творчо-пошукових робіт

з комерційних дисциплін «Маркетинг

інновацій та інновації в маркетингу»

17 березня 2016 року

Найдьонова Яна

(ТКД-13-1)

Галямар В.О.,

Біла І.В.

Сертифікати учасників

Каторгіна Олена

(ТКД-15-2)

Захарченко Т.Й.

4

Регіональна науково-теоретична конференція

«Філософсько-світоглядне бачення світу і моделювання майбутнього»

31 березня 2016 року

Баженова Марія

Стрельченко Анастасія

(ТКД-14-1)

Василиненко Н.Б.,

Демарецька Т.І.

Сертифікати учасників

 

 

2014-2015 н. р.

 

У 2014-2015н.р. студенти та викладачі технікуму взяли участь у наступних наукових подіях:

 

• Всеукраїнський літературний конкурс «Pro Patria» м. Дрогобич - Короткова О.А.

 

• Практичні семінари англійською мовою з теми «Введення до побудови миру та менеджмент конфліктів» м. Кривий Ріг –

 Ємельянова А.Г.

 

• Регіональна студентська науково-практична конференція з іноземної мови на тему «Trends of the English language development in the world» м. Кривий Ріг -

Литвинець Дмитро - науковий керівник Скиба С.М.

Чемерис Анастасія - науковий керівник Федорова О.Ф.

Шафранська Ірина – науковий керівник Красилич А.А.

 

• IX Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»

м. Київ – Поляков П.М.

 

• Міжнародна науково-практична конференція «Майбутнє-аудит» м. Кривий Ріг -

студенти Сінкевич Ю. та Гринів Ю. - науковий керівник Пономаренко Н.В.

 

• Науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні технології в навчальному процесі 2014» м. Чернігів –

Ємельянова А.Г., Сафоненко А.М.

 

• V Міжнародна конференція «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність» м. Харків -

 студентка Пахоменко Анна - науковий керівник Галямар В.О.

 

• Заочна всеукраїнська науково-практична конференція «Максим Рильський в культурно-освітньому, літературному і науковому просторі України ХХ століття» м. Хмельницький –

викладач Короткова О.А.

 

• Перша Регіональна конференція студентських творчо-пошукових робіт на правову тематику м. Кривий Ріг –

студенти: Голуб Катерина, Радько Вікторія - наукові керівники: Ємельянова А.Г., Жукова О.В.

 

• Міжвузівський науково-методичний вебінар «Впровадження дистанційних технологій навчання у ВНЗ: засади, проблеми, практичний досвід» м. Харків – викладачі:

Константінова Н.В.

Лисенко Н.П.

Жукова О.В.

Колєснікова О.С.

Кучеренко М.В.

Поляков П.М.

Заволока Т.І.

Верещук О.С.

Яковенко І.С.

 

• Студентська науково-практична конференція «Лінгвістичні студії» м. Кривий Ріг –

студенти: Євстафієва, Голуб Катерина - наукові керівники: Красилич А.А., Федорова О.Ф.

 

зміст

 

2013-2014 н. р.

 

У 2013-2014 навчальному році студенти та викладачі технікуму взяли участь у таких наукових подіях:

 

• ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Економіка і управління в умовах глобалізації», м. Донецьк –

викладач Лушнікова О.Ю.

 

• Науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної науки», м. Кривий Ріг -

студенти: Козиренко Анастасія, Ніколаєва Дар'я

викладачі: Філімонов М.В., Тиханська А.М.

 

• V Міжнародна Інтернет-конференція «Стратегія розвитку індустрії гостинності та туризму», м. Орел, РФ -

викладачі:

Івахненко А.В.

Галямар В.А.

Біла І.В.

 

• V Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання», м. Черкаси -

викладач Клименко А.А.

 

• Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Стратегія освіти упродовж життя», м. Донецьк -

студент: Бронтерюк Г.М.

викладачі: Красилич А.А., Ємельянова А.Г.

 

• Всеукраїнська науково-практична конференція «Креативний розвиток і соціальна адаптація обдарованих дітей і молоді»,

м. Кривий Ріг –

студенти: Онопрієнко Олена, Лактюшина Владислава

практичний психолог: Літвінова О.І.

 

• І Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Актуальні проблеми теорії та практики сучасного державоутворення та правоутворення», м. Кривий Ріг -

викладачі: Поляков П.М., Жукова О.В., Ємельянова А.Г.

 

зміст
 

 

2012 – 2013 н. р.

 

У 2012-2013 навчальному році, студенти технікуму взяли участь у таких наукових подіях:

 

- Конкурс студентських науково-дослідницьких робіт «Відкриваємо світ науки 2013» серед студентів ВНЗ I-II р.а. Північного регіону м. Кривого Рогу (Ніколаєва Дар’я зайняла III місце в секції «Інформаційні технології в освіті».

 

- Регіональний фестиваль-конкурс з іноземних мов серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. «Simply the best – 2013».

Команда технікуму у складі:

Васильченко Вікторії

Похил Ольги

Попихач Дарини

Дум’як Наталії

Припіяло Юлії

Козиренко Анастасії

Кулакової Юлії

Максімової Вікторії

Смушко Максима

Бронтерюка Георгія

перемогла в номінації «Мовна компетенція».

 

- Регіональна олімпіада з дисципліни «Економіка підприємства»

студентка Приходько Дар’я посіла II місце

 

- Регіональна олімпіада з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна - техніка»

студентка Бреус Людмила посіла II місце

 

- Регіональна олімпіада з дисципліни «Математика»

студент Щелочек Євген виборов III місце

 

- Науково-практична конференція «Інтеграція малого бізнесу Кривого Рогу в мінливе підприємницьке середовище» -

студенти Стрижакова Юлія та Онофрієнко Яна нагороджені грамотами

 

- Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П. Яцика -

III місце виборола Масталієва Лейла

 

- Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім.. Т. Шевченка -

III місце посіла Максімова Вікторія

 

- Перша міська студентська науково-практична конференція ВНЗ I – II рівня акредитації «Загальнолюдські цінності та ідеали сучасної української молоді» студенти:

Козиренко Анастасія

Масталієва Лейла

Лічман Аліна

Чемерис Анастасія

нагороджені грамотами, а їх роботи включено та опубліковано у збірці Матеріалів науково-практичної конференції).

 

зміст
 

2011-2012 н. р.

 

За 2011 – 2012 навчальний рік студенти брали участь у таких заходах:

 

II Регіональний етап олімпіад з навчальних дисциплін:

- Правознавство;

- Математика (II місце зайняла Демченко Марина, III місце виборола Чабаненко Олександра);

- Економіка підприємства (I місце посіла команда у складі: Соколовського Сергія, Мізерного Олександра, Коротких Валерії, Шалдіної Катерини) ;

- Англійська мова (Васильченко Вікторія перемогла у номінації «За кращий монолог» та Ель-Сераж Салах переміг у номінації «За особливу талановитість»).

 

Окрім вищезазначених олімпіад, студенти технікуму брали участь у наступних заходах:

 

- Всеукраїнська олімпіада з української мови (III місце зайняла Коротких Валерія);

- регіональний конкурс студентських наукових робіт з фізики та математики;

- регіональна науково-практична конференція «ЕКОХІМ-2012» (отримали сертифікати учасників Припіяло Юлія, Зінченко Анастасія, Явдощук Сергій);

- регіональний фестиваль авторських робіт «Натхнення» (переможці другого туру);

- регіональна студентська науково-теоретична конференція «Економіка та управління: погляд молоді» (за участі Зінченко Анастасії);

- міський та обласний етапи фестивалю «Студентська весна-2012» (кращий виступ на міському та обласному етапах);

- міський фестиваль народної творчості «Весна Рудани – 2012» (студенти КДКЕТ стали переможцями);

- проведено 2 конференції-захисти творчо-пошукових робіт студентів (січень і травень 2012);

 

Міжнародні конференції та семінари, в яких брали участь студенти технікуму:

 

- Міжнародний мовно-літературний конкурс студентської молоді ім. Тараса Шевченка;

- Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П.Яцика (III місце зайняла Припіяло Юлія).

 

Окрім вищезазначених олімпіаді та конференцій різного рівня, наші студенти взяли участь у міжнародній студентській науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи розвитку сучасної економіки» м.Севастополь та Грамоту «За найкращу презентацію» і Грамоту «За актуальність питання та змістовність доповіді». Взяли участь у конференції Коротких Валерія та Катькалова Анастасія.

 

У рамках міжвузівського партнерства та обміну досвідом, педагогічними працівники КДКЕТ

Марукова В.В.

Скворцова О.Д.

Короткова О.А.

взяли участь у науково-теоретичному семінарі «Українська ідентичність у глобальних вимірах», що проходила у м. Донецьк.

 

зміст

 

Наукові публікації викладачів КДКЕТ

 

Викладачі технікуму активно займаються науковою діяльністю. Матеріали їх наукових робіт публікуються у фахових періодичних виданнях, збірках, матеріалах міжнародних конференцій. Нижче наведено перелік деяких з них:

 

Короткова О.А. «Навчально-пізнавальна діяльність школярів на уроках української мови і літератури»// Журнал № 12 (376) «Вивчаємо українську мову та літературу». – К.: Вид. «Основа», 2014.

 

Короткова О.А. «Шевченко»// Вісник міжнародного поетичного конкурсу «Чатує в століттях чернеча гора». – Канів.: Вид. «Склянка часу. Zeitglas», 2014. С.93

 

Короткова О.А., Короткова Л.А. «Природничо-гуманітарний урок з теми «Покритонасінні». Основні родини покритонасінних класу Дводольні. Родина Розові. Родина Пасльонові» // Журнал Біологія 9 (417). – К.: Вид. група «Основа», 2014.

 

Короткова О.А. «Ігрове навчання на уроках світової літератури» // Пізнаємо граючи! Цікавинки для уроків світової літератури / уклад. Ю. О. Кулікова. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – С.7

 

Поляков П.М. Виховання толерантності як освітньо-філософська проблема//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 24-26 квітня 2013 року «Філософія у сучасному соціумі».- м. Донецьк: ДонНУЕТ 2013.-т.II.-C.201-204

 

Клименко А.В. «Розширення асортименту десертів із пінною структурою з використанням нетрадиційної сировини»//Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної практичної конференції молодих учених і студентів «Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі». - Харків – 2013.-С.22

 

Тиханська А.М. Підготовка фахівців з отриманням додаткової робітничої професії в Криворізькому державному комерційно-економічному технікумі//Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальне партнерство як інструмент оновлення змісту професійно-технічної освіти». - Кривий Ріг-2013.-С.168

 

Короткова Е.А. Віршоване навчання на уроках української мови//Науково-методичний журнал «Вивчаємо українську мову та літературу» - 2012.-№6 (298).

 

Резниченко Н.М. Складові системи ефективного працевлаштування випускників//Навчально-методичний журнал «Освіта.Технікуми.Коледжі» - 2011.- Випуск 1(28)’ 2011.-c.55

 

Дрожжина С.В., Поляков П.М. Проблема толерантності в контексті цивілізаційних викликів України / С.В.Дрожжина, П.М. Поляков // Вісник СевНТУ. Збірник наукових праць. Серія «Філософія». – 2011. - №115. – С.48-52.

 

Філімонов М.В. Проблеми впровадження педагогічних програмних засобів з фізики у ВНЗ I-II рівнів акредитації//Проблеми інноваційного розвитку сучасного суспільства. Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції – Кривий Ріг, 2011. – С.249 – 255.

 

Бородавка С.М. Деякі аспекти організації працевлаштування (на основі досвіду Криворізького державного комерційно-економічного технікуму)// Проблеми інноваційного розвитку сучасного суспільства. Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції – Кривий Ріг, 2011. – С.311- 318.

 

Поляков П.М. Проблема толерантності в контексті формування її світоглядних джерел / Збірник наукових праць «Гілея (науковий вісник)». Серія «Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки». – 2010. – Випуск 30. – С.213-225.

 

Поляков П.М. Проблема збереження суспільної толерантності в аспекті особливостей етнічної ситуації в Україні / Збірник наукових праць «Актуальні проблеми духовності» (Криворізький державний педагогічний університет). – 2010. – Випуск 11. – С.348-355.

 

Бурдіян В. Упровадження інформаційної бібліотечної програми «UNILIB» - підвищення якості функціонування бібліотечного комплексу// Навчально-методичний журнал «Освіта. Технікуми. Коледжі» - 2010. - Випуск 2 (26)’2010. – С. 70-71.

 

Поляков П.М. Вплив особливостей мовної ситуації на стан толерантності українського суспільства / Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем «Інтелект. Особистість. Цивілізація» (ДонНУЕТ). – 2010. – Випуск 8. – С.329-341.

 

зміст