e-mail: kdketnet@gmail.com

 

Діяльність Наглядової ради

Криворізького державного комерційно-економічного технікуму

 

Нормативна документація

 

Положення про Наглядову раду Криворізького державного комерційно-економічного технікуму

 

Протокол 1 Засідання Наглядової ради Криворізького державного комерційно-економічного технікуму

 

ЗВІТ директора Криворізького державного комерційноекономічного технікуму Резниченко Наталії Михайлівни про діяльність закладу освіти у 2020-2021 навчальному році.

 

Додаток 2 СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРИВОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОМЕРЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТЕХНІКУМУ.