e-mail: kdketnet@gmail.com

 

Діяльність Наглядової ради

Криворізькому фаховому коледжі торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу

 

Нормативна документація

 

Положення про Наглядову раду

 

Протокол 1 Засідання Наглядової ради

 

ЗВІТ директора Резниченко Наталії Михайлівни про діяльність закладу освіти у 2020-2021 навчальному році

 

Додаток 2 СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КФКТГРБ