E-mail: kdketnet@gmail.com

 

ЦК загально-технічних дисциплін

 

Голова циклової комісії

Шишкіна Людмила Олександрівна

Викладач вищої категорії

Очолює комісію з 2012 року

 

ПРОБЛЕМИ, ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

На сучасному етапі системою навчально-виховного процесу передбачається оволодіння знаннями з боку студентів не тільки заради знань, а й для того, щоб на їхній основі в майбутньому розвивати свої професійні навички, удосконалювати знання і вміння, для того, щоб стати справжніми спеціалістами своєї справи.

 

Тому головна проблема над якою працює циклова комісія – «Формування у студентів самостійного творчого пошуку знань під час вивчення загальноосвітніх, спеціальних дисциплін та усвідомлення ними важливості дотримання здорового способу життя».
Методи навчання студентів, які використовуються викладачами, підпорядковані реалізації принципу практичної спрямованості навчального процесу.

 

Для застосування цього принципу дотримуємося таких правил:

 

- не повинно бути жодного заняття , на яких би студент не знав життєвого значення своєї роботи;

- проблемно-пошукові і дослідницькі завдання – кращий засіб зв’язку теорії з практикою;

- у навчанні слід використовувати матеріали і приклади з суспільно-корисної праці студентів, їх дослідницької діяльності;

- суспільно-корисна праця студентів повинна підпорядковуватись виховним, навчальним і розвиваючим завданням;

- уміння реалізувати принцип практичної спрямованості підготовки студентів є одним із показників професійної майстерності викладача.

 

СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

Нижній ряд: Зубченко Н.О., Яковенко І.С., Моцієнко Л.М., Озеряник Л.Г., Заворотня А.В., Шкурко В.В., Таран В.І.

Верхній ряд: Поперечнюк А.Ф., Шишкіна Л.О., Лопатіна Л.Б., Батова В.М., Фурса Н.І., Макаренко Л.М.

 

ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

Шишкіна Людмила Олександрівна – викладач н.д. «Хімія», викладач вищої категорії;

Лопатіна Людмила Броніславівна – (заступник директора з адміністративно-господарської роботи), викладач н.д. «Охорона праці», викладач I категорії;

Батова Валентина Миколаївна – викладач н.д. «Географія», «Екологія», викладач вищої категорії;

Озеряник Лариса Георгіївна - викладач н.д. «Біологія», «Санітарія та гігієна» викладач I категорії;

Яковенко Ірина Сергіївна – викладач н.д. «Фізичне виховання», викладач I категорії;

Поперечнюк Анатолій Феодосійович – викладач н.д. «Фізичне виховання», старший викладач;

Шкурко Владислав Вікторович – викладач н.д. «Фізичне виховання» викладач спеціаліст;

Заворотня Анна Валеріївна – викладач загально технічних дисципліни, викладач спеціаліст.

 

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

Циклова комісія функціонує з 2005-2006 н.р. З 2010-2011 н.р. через реформування існуючих в технікуму підрозділів та з метою вдосконалення навчально-виховного процесу комісія отримала назву «Циклова комісія загально технічних дисциплін і фізичного виховання та спорту».

 

З 2005-2006 по 2011-2012 н.р. обов’язки голови циклової комісії виконувала викладач вищої категорії, викладач-методист Таран Валентина Іванівна.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

(викладаються на всіх спеціальностей технікуму)

 

- Хімія;

- Органічна хімія;

- Фізколоїдна хімія;

- Біохімія;

- Неорганічна хімія;

- Мікробіологія та фізіологія харчування;

- Біологія;

- Екологія;

- Географія;

- Санітарія та гігієна;

- Технічне креслення;

- Безпека життєдіяльності;

- Охорона праці;

- Устаткування закладів ресторанного господарства;

- Процеси і апарати харчових виробництв;

- Основи електротехніки.

 

НАВЧАЛЬНІ КАБІНЕТИ

 

Викладання дисциплін відбувається в спеціалізованих навчальних кабінетах, спортивній залі. Кабінети оснащені всім необхідним. Обладнання відповідає сучасним вимогам, завдяки цьому студенти більш глибоко вивчають ту чи іншу навчальну дисципліну, формуються специфічні вміння, стійкий інтерес до профільних дисциплін, що створює основу для обраної професії

 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

 

Останнім часом викладачі циклової комісії більш активно застосовують інформаційні технології. Завдяки цьому студенти активно підключаються до демонстрацій, проводять віртуальні дослідження, прискорюють або повторюють, за мірою необхідності, матеріал, що вивчається. Нашими викладачами розроблені завдання та посібники для самостійної роботи студентів.

 

Викладачі циклової комісії добре володіють не тільки традиційною методикою викладання дисципліни, вони активно застосовують інноваційні технології, працюють над впровадженням інформаційних технологій в практику викладання дисциплін загально технічного циклу. Раціональне використання комп'ютерної техніки під час викладання предметів викладачі демонструють під час проведення відкритих занять. На їх заняттях немає монотонності, студенти завжди активно працюють.

 

 

РОБОТА КЛУБІВ, ГУРТКІВ

 

Викладачі циклової комісії є керівниками клубів. Під керівництвом Батової В.М. працює клуб «Екос», головна мета якого виховання - формування відповідального ставлення до природи, яке повинно стати одним із найважливіших елементів у системі соціальних відносин майбутнього громадянина і держави. Учасники клубу отримують реальну можливість навчитися сприймати людину як невід’ємну частину природи.

 

У рамках роботи клубу проводяться літературно-музичні композиції на екологічну тематику.

Викладачі Шишкіна Л.О. і Яковенко І.С. є керівниками «Наркопосту».

 

У рамках роботи «Наркопосту» проводяться різноманітні конкурси, вікторини, зустрічі з фахівцями. Завдяки проведенню цієї роботи у студентів формуються основи здорового способу життя.

 

 

Всередині нас криються потенційні творчі можливості,

й ми повинні працювати щосили, щоб розкрити цей потенціал.

 

Мартін Лютер Кінг