e-mail: kdketnet@gmail.com

 

 

В той час, коли в умовах ринкової економіки торговельна галузь та сфера обслуговування стрімко розвиваються, коли виграє той, хто більш освічений, діловитий та енергійний, ставка робиться на справжніх спеціалістів, професіоналів своєї справи.

 

Формування якісного кадрового потенціалу для сфери підприємництва, торгівлі та послуг – головне завдання циклової комісії торгівлі та підприємництва, однієї з провідних циклових комісій КФК ТГРБ, де єдиним злагодженим механізмом діють студенти, що прагнуть отримати необхідні фахові компетенції та викладачі, що завжди допоможуть розкрити творчий потенціал своїх вихованців. А тісне співробітництво з кращими торговельними підприємствами, комерційними та владними структурами міста наближає навчальний процес до реалій майбутньої практичної діяльності наших випускників та підвищує їх конкурентоспроможність.

 

Циклова комісія торгівлі та підприємництва є випусковою для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітньо-професійна програма «Товарознавство та комерційна діяльність) та 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програма «Менеджмент»).

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

сприяють формуванню у студентів необхідних фахових та загальних компетентностей, викладаються для всіх спеціальностей коледжу:

 

 

НАШІ ВИТОКИ, НАШІ ПРАГНЕННЯ…

 

Циклова комісія торгівлі та підприємництва функціонує з 2001-2002 н.р. Саме тоді, через реформування існуючих в технікумі структурних підрозділів та з метою вдосконалення навчально-виховного процесу було об’єднано дві циклові комісії – товарознавчих дисциплін (яку більше 10 років успішно очолювала викладач вищої категорії Мороз Лідія Іванівна) та комерційних дисциплін (під 15-річним головуванням викладача вищої категорії, старшого викладача Напханенко Валентини Миколаївни).

 

Добра репутація нашого колективу створювалась не за один рік, а тому підґрунтям багатьох минулих і теперішніх досягнень стала віддана праця «золотого фонду» циклової комісії - викладачів її самих перших складів: Кур’янової М.Т. (директор технікуму 1969-1983 рр.), Пищимухи Т.М. (директор технікуму 1983-2000 рр.), Косигіної Л.Г., Кургузової Р.Л., Чернявської Б.О., Солонько Н.А., Бистрікової О.В., Коваленко Л.А., Хомухи Д.Ш.

 

Ми завжди з вдячністю згадуємо своїх колишніх колег, ветеранів циклової комісії, що протягом багатьох років вносили частку свого безцінного досвіду та майстерності до загальної педагогічної скарбнички: викладача товарознавства продовольчих товарів Мороз Л.І. (вищої категорії, члена республіканської методичної комісії, з педагогічним стажем більше 40-ка років), викладачів комерційних дисциплін Вродливець Л.І. (стаж роботи - 15 років від майстра виробничого навчання до викладача першої категорії), Гавриленко А.О. (викладача першої категорії, педагогічний стаж – 38 років), Червякову В.Б. (пройшла шлях від майстра виробничого навчання до викладача першої категорії, загальний пед.стаж – 23 роки), Басс Т.А. (працювала в технікумі протягом 38 років на посадах завідувача заочного відділення, методиста, викладача комерційних дисциплін першої категорії), Воротилову Г.М. (за 27 років педагогічного стажу підвищила свою кваліфікацію від майстра виробничого навчання до викладача товарознавства продовольчих товарів вищої категорії).

 

 

На теперішній момент можна з впевненістю засвідчити, що циклова комісія торгівлі та підприємництва – це згуртований, працездатний колектив однодумців, в якому вдало поєднались професійний досвід, стабільна педагогічна майстерність та творчій запал, доброзичливі взаємовідносини та здорові професійні амбіції викладачів.

 

НАВЧАЛЬНІ КАБІНЕТИ

 

ІННОВАЦІЇ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

 

Діяльність циклової комісії направлена на модернізацію освітнього процесу, забезпечення світоглядних, загальнокультурних і кваліфікаційних потреб особистості, науково-методичне забезпечення навчальних дисциплін, кабінетів, самостійної роботи студентів, пошук нових активних форм і методів навчання та позааудиторної роботи, впровадження інноваційних та інформаційних технологій, гуманізацію освіти, ефективний контроль за якістю педагогічної та методичної діяльності викладачів.

 

Інноваційна діяльність викладачів циклової комісії - це добре організована, раціональна і систематична робота.

 

 

 

 

 

ПОЗАНАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Поглибленню професійних знань та вмінь, розвитку самостійної творчої діяльності, комунікативних здібностей студентів технікуму сприяють заняття в різноманітних гуртках та клубах.

В межах циклової комісії активно діє професійний клуб «Споживач та ринок» (керівник – Константінова Н.В.), організатори робочих та відкритих засідань клуба – всі викладачі ц/к). На клубних заняттях та заходах студенти підвищують загальну та фахову інформованість, споживацьку грамотність та культуру, розширено вивчають питання маркетингу та ринкових механізмів, розвивають професійні компетенції.

 

 

Формуванню у наших студентів соціальної активності та усвідомлення суспільної позиції, вихованню почуття самосвідомості, власної значущості та творчої ініціативи сприяє участь в роботі молодіжного волонтерського руху КФКТГРБ «Покоління небайдужих». Викладачі циклової комісії є консультантами та координаторами двох міні-проектів волонтерського руху – «Школа молодого споживача» (Константінова Н.В., Осадча І.В.)  та «Проблеми соціуму» (Галямар В.О., Біла І.В.).

 

 

Ось так, за різними напрямами здійснює свою діяльність та розвивається циклова комісія торгівлі та підприємництва - колектив, що здатний не тільки готувати кваліфіковані кадри для торговельної галузі та сфери обслуговування, але й власною активною життєвою позицією та творчим пошуком прагне підтримувати високий рейтинг рідного навчального закладу на ринку освітніх послуг України.

 

«Викладання – найшляхетніша справа,

і я розумію, що, незважаючи на всю її

складність, вона може приносити

велику радість тому, хто вміє

пробуджувати молоді уми»

(Ромен Роллан)

 

Звітні матеріали по роботі циклової комісії за 2021-2022 н.р.

 

Звітні матеріали по роботі циклової комісії за 2022-2023 н.р.

 

Досягнення студентів ОПП Менеджмент (дипломи, сертифікати, конференції)


Повернутись на сторінку Циклові комісії