E-mail: kdketnet@gmail.com

 

ЦК харчових технологій та готельно-ресторанної справи

 

Голова циклової комісії

Слюсарєва Оксана Валентинівна

Викладач І категорії очолює комісію з вересня 2017 року

«Не зупиняйся, Викладач, не треба!

Іди вперед, бо в цьому суть життя.

Ти робиш чистим і безхмарним небо,

Ти твориш віру в краще майбуття!»

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

- забезпечити програмне засвоєння студентами навчальних дисциплін;

- розвивати здібності та зацікавленість студентів у вивченні професійно-орієнтованих дисциплін;

- підвищувати професійний рівень викладачів шляхом засвоєння новітніх педагогічних технологій;

- тісна співпраця з провідними фахівцями базових підприємств ресторанного господарства, з метою зближення навчального процесу і практичної діяльності студентів.

 

Циклова комісія технології харчування та організації обслуговування є основною для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальностями «Виробництво харчової продукції», кваліфікація – «Технік-технолог з технології харчування»; «Ресторанне обслуговування», кваліфікація – «Адміністратор (господар) залу»; «Готельне обслуговування», кваліфікація - «Фахівець з готельного обслуговування».

 

СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

Зліва на право:

Заіка О.А., Бурмак Т.І., Сидоренко Н.В., Єніна Л.І., Саква В.М., Лисенко Н.П., Бойко О.М., Слюсарєва О.В., Радецький Г.В..
 

 

З 1986 по 2001 рік циклову комісію очолювала Зайцева Надія Никанорівна - викладач вищої категорії, зробила вагомий вклад у розвиток навчально-методичної бази циклової комісії. ЇЇ руками було виготовлено багато муляжів та натуральних зразків. Будучи добрим наставником, власний досвід роботи Зайцева Н.Н. успішно передала викладачам-початківцям.

 

Зайцева Н.Н. голова циклової комісії (1986 – 2001н.р.)

 

З 2001 – 2015 н.р. впроваджуючи нові сучасні напрямки роботи протягом п’ятнадцяти років циклову комісію успішно очолювала викладач вищої категорії Лисенко Ніна Петрівна.

 

Лисенко Н.П. голова циклової комісії (2001-2015н.р.)

 

В 2015р. перейнявши досвід роботи старших колег обов’язки голови циклової комісії сумлінно виконувала викладач Івахненко А. В. В 2015 – 2016 н.р. циклова комісія «Технологія харчування та організації обслуговування» реоорганізована в комісію «Харчових технологій та готельно-ресторанної справи».

Івахненко А. В. голова циклової комісії (2015-2016н.р.)
 

ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

Саква Валентина Миколаївна. Заступник директора навчальної роботи. Викладач вищої категорії, викладач-методист. Викладач технологічних дисциплін з виробництва харчової продукції.

 

Сидоренко Наталя Василівна. Завідувач денного відділення. Викладач вищої категорії. Викладач технологічних дисциплін з готельної справи.

 

Лисенко Ніна Петрівна.  Викладач вищої категорії. Магістр з технології харчування. Викладач технологічних дисциплін з виробництва харчових технологій.

 

Єніна Людмила Іванівна. Викладач вищої категорії. Викладач технологічних дисциплін з виробництва харчової продукції.

 

Бойко Оксана Миколаївна. Викладач ІІ категорії. Викладач з організації виробництва та обслуговування в закладах ресторанного господарства.

 

Заіка Ольга Андріївна. Викладач ІІ категорії. Викладач дисциплін з виробництва та обслуговування в закладах ресторанного господарства.

 

Циклова комісія «Технологія харчування та організації обслуговування» організована у 2001 – 2002 н.р. У зв’язку з реформуванням у технікумі структурних підрозділів та з метою вдосконалення навчально-виховного процесу, викладачів технологічних дисциплін та організації обслуговування об’єднано в єдину комісію з новою назвою технології харчування та організації обслуговування.

 

З 1986 по 2001 рік циклову комісію очолювала Зайцева Надія Никанорівна - викладач вищої категорії. Надія Никанорівна зробила вагомий вклад у розвиток навчально-методичної бази циклової комісії. ЇЇ руками було зроблено багато муляжів та натуральних зразків. Свій досвід роботи Зайцева Н.Н. передала викладачам-початківцям. Була добрим наставником.

 

Звертаючись до нашої історії, віддаємо шану і повагу тим викладачам, які формували імідж циклової комісії – Орлова Є.Н., Беспалюк Л.П., Шрам Л.З., Заскалета М.С., Міронова Л.Ф., Бердичевська Г.А., Котікова Л.В. Членами нашої циклової комісії регулярно проводяться зустрічі з ветеранами, адже увесь трудовий колектив цінує тих людей, що віддали викладанню життя чи його велику частину, створили основу функціонування закладу.

 

На фото зустріч з ветеранами з нагоди відкриття лабораторії №113 «Технологія приготування їжі»

(Мороз Ф.С., Єніна Л.І., Саква В.М., Лисенко Н.П., Зайцева Н.Н., Мирошниченко А.А., Пшенична Р.Д.)

 

З роками наші ряди поповнювалися іншими викладачами, які влилися в колектив циклової комісії, а зараз на заслуженому відпочинку - Чорна Л.Г., Шустра Н.Ф., Попова Г.Д., Бруснік С.І., Зайцева Н.Н., Кучма О.М., Дмитренко Л.А., Пшенична Р.Д., Мірошниченко А.А..

 

За цими стислими біографічними даними – кропітка і напружена праця комісії, навчальна і творча робота.
 

Зустріч з ветеранами циклової комісії на честь 50-річчя ювілею КДКЕТ.

 

Зліва на право: Зайцева Н.Н., Леміш Л.В., Буржанова М.М., Трофимова Т.І., Кучма О.М., Збітнєва А.П.

 

Ми щиро вдячні, дорогі ветерани, за сумлінну працю, терпіння і наполегливість. Бажаємо вам здоров’я та добробуту.

 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

- Технологія приготування їжі.

- Предмет спецпідготовки «Виробництво кондитерських, борошняних виробів».

- Основи стандартизації та контроль якості харчової продукції.

- Організація виробництва в закладах ресторанного господарства.

- Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства.

- Барна справа.

- Управління якістю продукції та послуг.

- Вступ до спеціальності.

- Ресторанний сервіс.

- Етнічні кухні.

- Основи підприємництва та управлінської діяльності.

- Організація та технологія обслуговування в готелях.

- Організація і технологія обслуговування в закладах ресторанного господарства.

 

Діяльність циклової комісії спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом запровадження новітніх, високоефективних методик підготовки майбутніх спеціалістів на рівні сучасних та перспективних вимог, підвищення рівня науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, стимулювання студентів до самостійної роботи та активізації їх пізнавальної діяльності, впровадження кредитно-модульної системи навчання.

 

НАВЧАЛЬНІ КАБІНЕТИ І ЛАБОРАТОРІЇ

 

Теоретичні знання студенти закріплюють практичними навичками на лабораторних заняттях у спеціалізованих лабораторіях з технології приготування їжі.

 

Кабінети оснащені мультимедійним устаткуванням, телевізорами, у навчальному барі зроблено ремонт, реконструйовано одну із лабораторій «Технологія приготування їжі», придбано нове обладнання, посуд та інвентар.

 

Лабораторія «Технологія приготування їжі»

Навчальний бар

   

Навчальний кабінет «Технологія приготування їжі»

Навчальний кабінет «Організація обслуговування»

 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

 

Сучасні інноваційні методи навчання базуються на інформаційних технологіях подачі навчального матеріалу, проведенню контролю знань, організації самостійної роботи.

 

Викладачі постійно працюють над удосконаленням процесу навчання, впровадженням новітніх технологій. Викладачі циклової комісії для зручності студентів розміщують на сайті технікуму методичне забезпечення дисциплін для самостійної роботи денного та заочного відділень. Продовжується робота з упорядкування електронних підручників. Заняття проводяться із застосуванням відеотехніки. На практичних, лабораторних та семінарських заняттях викладачі використовують елементи ігрових технологій, проводять нетрадиційні лекції (конференції, проблемного характеру, дискусії).

 

Ділова гра з технології виробництва кулінарної продукції на тему: «Технологічний процес приготування страв з яєць та сиру»

 

Практичне заняття в навчальному ресторані на тему «Елементи складання серветок»

 

Поточний контроль знань з використанням комп'ютерних технологій

 

РОБОТА КЛУБІВ, ГУРТКІВ

 

Для підготовки компетентних спеціалістів важливим для студента є навики професійного спілкування – участь у конкурсах, конференціях, виставках. У зв’язку з цим у цикловій комісії постійно діють профільні гуртки: «Смак» та «Сервіс-клуб».

 

 

 

 

Гурток «Смак» та сервіс-клуб

 

Ось так, крокуючи в ногу з часом та невпинно розвиваючись, здійснює свою діяльність циклова комісія «Технологія харчування та організація обслуговування». Дружні стосунки, взаємоповага і взаємопідтримка, розумна вимогливість, атмосфера творчості – ось ті головні особливості, що властиві цикловій комісії.

 

Наш колектив готує висококваліфікованих фахівців, підтримує імідж рідного навчального закладу на високому рівні. Власною активною життєвою позицією, творчим пошуком та постійним самовдосконаленням ми піднімаємо престиж професії все вище.