E-mail: kdketnet@gmail.com

 

ЦК майстрів виробничого навчання

 

Голова циклової комісії

 

Негода Катерина Олександрівна

 

Посада: майстер виробничого навчання, завідувач навчально-виробничою майстернею. Загальний стаж педагогічної діяльності – 7 років; стаж роботи у КДКЕТ – 4 роки, очолює ЦК з 2014 року.

 

ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ:

 

- Підвищення рівня професійної підготовки студентів за рахунок впровадження інноваційних педагогічних методів майстрами виробничого навчання і керівниками практик та проходження ними стажування на базових підприємствах, ознайомлення зі складовими компонентами сервісного обслуговування підприємства і безпосередньо процесу обслуговування споживачів.

 

- Вдосконалення пакету навчально-методичного забезпечення розвитку і ефективного функціонування навчально-виробничої майстерні КДКЕТ в якості навчально-комерційного комплексу.

 

- Укладання оптимальних за змістом угод з підприємствами-базами практики, які гарантують якісне відпрацювання студентами більшості вимог сучасних програм практичної підготовки студентів.

 

- Створення механізму індивідуально-групового консультування студентів в режимі «он-лайн».

 

- Розробка і впровадження у повсякденну діяльність керівників практик пакетів тематичних медіа презентацій для проведення інструктажів і індивідуально-групових консультацій.

 

- Організація співробітництва із закордонними підприємствами у контексті організації проходження студентами практики на сучасних європейських підприємствах.

 

- Розширення сфери застосування угод між технікумом і підприємцями, направлених на попереднє замовлення підготовки молодшого спеціаліста.

 

ІСТОРІЯ ЦК

 

У 1983 після об’єднання технікумів в один у новій будівлі відкрились нові можливості матеріально-технічного забезпечення процесу виробничого навчання. Сучасні лабораторії, кухня і їдальня дозволяли відділенню виробничого навчання планувати частину процесу практичної підготовки на власній базі, де з’являлася можливість моделювати і відпрацьовувати якісні зразки інструктивної діяльності керівників практики. Інше завдання полягало в поступовій уніфікації методів, форм, алгоритмів організації процесу практичної підготовки в об’єднаному навчальному закладі. Цю роботу очолила заступник директора з практичного навчання Кулішова Ганна Тимофіївна.

 

Кулішова Ганна Тимофіївна

 

Людина вкрай енергійна і творча, вона блискуче виконала обидва завдання. За час її перебування на посаді їдальня технікуму перетворилась на найкращу базу практики з навчальною кімнатою, де створювались нові моделі інструктивної роботи зі студентами, нові форми кваліфікаційних випробувань, виготовлялася наочність, народжувалось поняття «комплекс програмно-методичного забезпечення» для навчальної (технологічної, переддипломної) практик.

 

Зростали масштаби трудової активності студентів у літній період. Вже чотири трудові загони торгівельного і технологічного відділень працювали в Криму, на Херсонщині і в Краснодарському краї, отримуючи навички продавців, офіціантів, кухарів. В смт. Лозуватка працювали бригади технікуму в складі «трудових вахт» у таборі праці і відпочинку. Загальна кількість «бійців» загонів перевищувала двісті студентів тільки за межами Кривбасу.

 

Торговельні і харчові підприємства регіону і за його межами щорічно надавали заявки щодо направлення випускників на робочі місця навіть в більшій кількості, ніж випускав наш навчальний заклад. На жаль, з часом була зруйнована система обов’язкових державних гарантій молодому спеціалісту з приводу його працевлаштування. А ще з’явився соціальний феномен безробіття і нові приватні власники магазинів, ресторанів, кафе тоді недалекоглядно відмовлялись від співпраці з технікумом, бо були впевнені, що кадрові проблеми їм не загрожують. У ті складні часи вдалося переконати підприємців поновити співпрацю, зберегти рух літніх трудових загонів, розпочати роботу щодо корекції змісту робочих програм кожного з видів практики. Керували цим процесом спочатку Кулішова Г.Т., потім Леміш Лідія Валер’янівна.

 

Леміш Лідія Валер’янівна

 

Маючи на меті отримання робочих місць для випускників (підприємства усіх видів власності 1992 року були звільнені від зобов’язань щодо працевлаштування молодших спеціалістів у зв’язку з переходом до ринкових відносин) керівники практики почали проводити робочі зустрічі студентів з потенційними роботодавцями, які пізніше отримають назву «Дні кар’єри». В другій половині 90-х з’явився комп’ютер у навчальному процесі і прискорилося осучаснення програмно-методичного забезпечення.

 

Завдяки докладеним зусиллям потенційні роботодавці повернулися до співпраці з навчальним закладом, замовляючи випускників для переддипломної практики з наступним працевлаштуванням, підписуючи довготривалі угоди про організацію практики на базі їх підприємств. Налагоджувати практичне навчання, інтегрувати його з практикою, направленою на отримання основної за дипломом кваліфікації, прийшлося новопризначеному заступнику директора з ВН Бородавці С.М.

 

Бородавка Сергій Миколайович

 

У 2001 році було ліцензовано діяльність підготовчого відділення, яке отримало право надавати додаткові платні послуги студентам та направлення на отримання ними додаткової робочої професії.

 

Товарознавці отримували робочі посвідчення офіціанта, бармена, касира. Технологи харчування – продавця, пекаря, кондитера, виробника м’ясних напівфабрикатів. Спеціалісти сфери обслуговування – кухаря. Бухгалтери - оператора комп’ютерного набору.

 

Новий напрямок діяльності відкрив нові можливості перед технікумом у справі відновлення високих показників працевлаштування.

 

Додаткова практика, додаткові навички і досвід зробили випускників більш привабливими для потенційного роботодавця. За результатами роботи в 2002-2003 навчальному році намітилося зростання показників з працевлаштування після падіння їх у 90-ті роки, були підписані угоди на проходження практики з великими підприємствами. У 2003 році технікум брав участь у в І міжнародній конференції з проблем працевлаштування молоді. Вирішуючи проблему створення системи гарантованого працевлаштування випускників за ініціативою Бородавки С.М. сформовано організаційно-кадрову модель спеціалізованого осередку, що отримав назву - агенція працевлаштування «Шанс», керівництво якою було довірено методистам виробничого навчання: спочатку Сидоренко Н.В., потім – Єрмоленко П.В., на сьогодні – Балабусі О.В.

 

Тривалий час майстри ВН не мали своєї методичної структури, вони були членами циклових комісій спецдисциплін. У другій половині 2000-х років було прийняте рішення сформувати циклову комісію майстрів ВН. Першою її головою було призначено Балабуху О. В., яка завжди відрізнялася високим рівнем вимогливості до себе, студентів, колег, виявляла потяг до застосування комп’ютерних технологій у процесі інструктування і консультування студентів.

 

Балабуха Олена В’ячеславівна

 

У вересні 2014р. відбулися кадрові зміни згідно реформи вищих навчальних закладах, після скорочення програм практики скоротилась і кількість майстрів виробничого навчання (2 вакансії). Складна задача постала перед завідувачем навчально-виробничої практики Макаренко Ларисою Миколаївною – зберегти від закриття кращу базу практики – навчально-виробничу майстерню, яка після реформи була знята з державного забезпечення і утримання її на теперішній час відбувається виключно за рахунок власних надходжень та не втратити якість професійної підготовки студентів під час проходження виробничої практики.

 

Макаренко Лариса Миколаївна

 

Маючи досвід роботи з 2005р. у КДКЕТ від майстра виробничого навчання до завідувача НВМ та вміння розсудливо справлятись із різними ситуаціями, Лариса Миколаївна націлила колектив на потрібний курс і відділення успішно виконує всі завдання. З початку 2014-2015 навчального року було активізовано роботу в напрямку міжнародних відносин, який було розпочато Бородавкою С.М., але тільки в 2015 році окреслилися позитивні зміни і технікум отримав європейську базу практики в республіці Польща.

 

КАДРОВИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ  МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

 

- Негода Катерина Олександрівна – голова ЦК

- Балабуха Олена В’ячеславівна – методист виробничого навчання

- Боднарук Ольга Анатоліївна – майстер виробничого навчання

- Непша Галина Петрівна – майстер виробничого навчання

- Чунихина Олена Миколаївна – завідувач навчально-виробничою майстернею

 

 

 

Верхній ряд: Негода К.О., Боднарук О.А, Балабуха О.В., Чунихина О.М., Непша Г.П

Нижній ряд: Олешкевич Н.М., Макаренко Л.М.

 

ДИСЦИПЛІНИ, ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЧЛЕНИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ:

 

- Навчальна практика (спеціальності «Виробництво харчової продукції», «Товарознавство та комерційна діяльність», «Ресторанне обслуговування»);

 

- Технологічна практика (спеціальності «Виробництво харчової продукції», «Товарознавство та комерційна діяльність», «Ресторанне обслуговування», «Готельне обслуговування»);

 

- Професійна практика (спеціальності «Виробництво харчової продукції», «Ресторанне обслуговування», «Готельне обслуговування»)

 

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ

(їдальня, ресторан, буфет, магазин продтоварів, магазин канцтоварів, агенція «Шанс»)

 

 

 

Під час виробничого навчання для засвоєння професійних навичок у студентів застосовуються ділові ігри в умовах навчально-виробничої майстерні. Студенти виконують посадові обов’язки кухаря, продавця, офіціанта, адміністратора згідно обраної професії. Ділові ігри проходять згідно програм виробничого навчання і навчають студентів майже самостійно вирішувати виробничі проблеми і ситуації, що сприяє загальній адаптації до умов праці реально функціонуючого виробництва.

 

 

Проводиться науково-творча робота: підсумкова конференція студентських трудових загонів із виїзних баз практики, конференції-тренінги агенції «Шанс», конференції з роботодавцями - «День кар’єри», конкурси професійної майстерності, кваліфікаційні іспити в умовах підприємства, дослідження якості товарів широкого вжитку; організовується участь у благодійних та профорієнтаційних заходах.

 

 

 

 

 

Робота гуртка «Майстриня»

 

Керівник гуртка – Балабуха Олена В’ячеславівна

 

Мета: розвиток інтересу у студентів до обраної професії, активізація їх творчих і професійних здібностей, залучення студентів до позакласної роботи.

 

Напрямки роботи:

 

Боднарук О.А. – виготовлення кондитерських прикрас, виготовлення пряничних виробів.

 

 

Непша Г.П. – виготовлення подарунків із солоного тіста (картини, фігурки тварин, доміно, свічники, рамки для фотографій та десятки інших виробів), виготовлення кондитерських виробів.

 

 

Негода К.О. – виготовлення букетів із цукерок, виготовлення та декорування подарункової упаковки, початкові навички мистецтва карвінгу.

 

 

Чунихина О.М., Балабуха О.В. – робота зі студентами та школярами з художнього оформлення та розпису пряничних виробів до свят.