E-mail: kdketnet@gmail.com

 

ЦК майстрів виробничого навчання

 

Голова циклової комісії

 

Негода Катерина Олександрівна

 

майстер виробничого навчання, очолює комісію з вересня 2014 року.

 

 

"Мало знати, треба і застосовувати.
Мало хотіти, треба і робити"
І. Гете

 

НАПРЯМКИ:

 

 Застосування набутих теоретичних знань студентами на практиці під час формування професійних компетенцій в умовах сучасного підприємства;

 Підвищення ефективності практичної підготовки випускників та забезпечення їх конкурентоздатності та мобільності на ринку праці України і за кордоном;

 Удосконалення системи практичної підготовки студентів у контексті поглиблення міжнародного співробітництва;

 Підвищення особистого розвитку та кваліфікації викладачів навчально-виробничої практики шляхом вивчення та впровадження інноваційних технологій, які використовуються на сучасних підприємствах у власний досвід та в умови навчально-виробничих майстерень технікуму.

 

СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

Нижній ряд: Негода К. О., Непша Г. П., Макаренко Л. М., Чунихина О. М., Лисиця Л. М.

Верхній ряд: Ліснича І. В., Киртока Р. С., Сорокіна Л. М.

 

 

ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

Макаренко Лариса Миколаївна

Завідувач НВП,

Викладач І категорії

Лисиця Лариса Василівна
Методист виробничого навчання

Чунихина Олена Миколаївна

завідувач НВМ «Богема»

Непша Галина Петрівна
майстер виробничого навчання

 

Панченко Ірина Юріївна

Завідувач НВМ «Богема»

 

Навчальні дисципліни:

 

 Навчальна практика,

 Виробнича, технологічна практика,

 Переддипломна практика

 

ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ

 

В 1983 після об’єднання технікумів практичну складову очолила заступник директора з практичного навчання Кулішова Ганна Тимофіївна, людина вкрай енергійна і творча. В її бутність на посаді їдальня технікуму перетворилась на найкращу базу практики з навчальною кімнатою, де створювались нові моделі інструктивної роботи зі студентами, нові форми кваліфікаційних випробувань.

 

Торговельні і харчові підприємства регіону і за його межами щорічно надавали заявки щодо направлення випускників на робочі місця навіть в більшій кількості, ніж випускав наш навчальний заклад. Управляли цим процесом спочатку Кулішова Г.Т. потім Леміш Лідія Валер’янівна.

  

Кулішова Ганна Тимофіївна

Леміш Лідія Валер’янівна

 

Завдяки зусиллям потенційні роботодавці повернувся до співпраці з навчальним закладом, замовляючи випускників для переддипломної практики з наступним працевлаштуванням, підписуючи довготривалі угоди про організацію практики на базі їх підприємств, підрозділ очолив енергійний організатор та ідейний наставник – Бородавка Сергій Миколайович, педагогічних працівників було об’єднано в циклову комісію майстрів виробничого навчання, першою головою комісії стала Балабуха О. В.

 

Бородавка Сергій Миколайович

Балабуха Олена В'ячеславівна

 

Вирішуючи проблему створення системи гарантованого працевлаштування випускників за ініціативою Бородавки С.М. сформовано організаційно-кадрову модель спеціалізованого осередку, що отримав назву - агенція з працевлаштування «Шанс», керівництво якою було довірено методистам виробничого навчання: спочатку Сидоренко Н.М., потім – Єрмоленко П. В., Балабусі О. В. на сьогодні його очолює, фахівець з працевлаштування – Сорокіна Л.М. В 2008р. була відкрита власна база практики – навчально-виробнича майстерня «Богема».

 

В вересні 2014р. складна задача постала перед завідувачем навчально-виробничої практики Макаренко Ларисою Миколаївною – зберегти від закриття НВМ «Богема», яка після реформи була знята з державного забезпечення і утримання її на теперішній час відбувається виключно за рахунок власних надходжень. Маючи досвід роботи з 2005р. в КДКЕТ та вміння організовано справлятись з критичними ситуаціями, Лариса Миколаївна націлила колектив підрозділу на потрібний курс і відділення успішно виконує всі завдання. З початку 2014-2015 навчального року було активізовано роботу в напрямку міжнародних відносин, який було розпочато Бородавкою С. М., але тільки в 2015 році були отримані позитивні зміни і технікум отримав європейську базу практики в республіці Польща.

 

 

Вся робота структурного підрозділу навчально-виробничої практики КДКЕТ побудована на вдалому поєднанні теоретичних знань із професійними навичками, співпраці з найкращими підприємствами міста: готельно-ресторанним комплексом «Аврора», мережею супермаркетів «Сільпо», «Єва», кафе «Джеронімо», кондитерським цехом «Діалог-Оптима» та іншими.

 

 

Але однією з найважливіших сходинок підготовки та запорукою високої кваліфікації майбутніх професіоналів є навчально-виробничий комплекс «Богема», в якому молодь оволодіває сучасними методами і формами організації обслуговування, закріплює уміння в галузі майбутньої професії. Навчально-виробничі майстерні постійно вдосконалюються, покращуються, поновлюють матеріально-технічне та методичне оснащення, що було високо оцінено на обласному фаховому огляді-конкурсі майстерень. І як результат – перемога та бажане І місце серед ВНЗ I-II рівнів акредитації Дніпропетровської області.

 

 

 

Для засвоєння професійних навичок в умовах навчально-виробничої майстерні проводяться ділові ігри. Студенти виконують посадові обов’язки кухаря, продавця, офіціанта, адміністратора згідно обраної професії. Ділові ігри проходять згідно програм виробничого навчання і навчають студентів майже самостійно вирішувати виробничі проблеми і ситуації, що сприяє загальній адаптації до умов праці реально функціонуючого виробництва.

 

 

Робота НВМ оптимізується в напрямку поглиблення професійних навичок студентів засобом впровадження інноваційних форм навчання.

 

 

Родзинкою організації та проведення практики є підписання договорів з виїзними базами практики. І найбільшим досягненням в цьому напрямку став прорив до Європейського простору – співпраця з 2015 року з Польським відпочинковим комплексом «Вжос». Тут з травня по вересень починаючи з сезону 2015 року студенти практикуються в готелі, ресторані, гриль-барі, таверні комплексу, поблизу міста Колобжег, на узбережжі Балтійського моря. Для проходження практики на підприємстві – відпочинковий комплекс «Wrzos», біля Балтійського моря (м. Колобжег), обираються кращі студенти технікуму для яких організовані спеціальні заходи в напрямку професійної підготовки із залученням студентів, які вже пройшли практику за кордоном, з метою передачі досвіду набутих професійних знань і навичок, та психологічних тренінгів щодо оптимальної адаптації студентів за межами країни, проходження курсів з польської мови. Підрозділ поклав на себе відповідальність за оформлення всіх необхідних виїзних документів. Щорічно розвиваються та поглиблюються міжнародні відносини.

 

 

 

 

ПОЗАНАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Для розвитку творчої особистості, поглиблення професійних знань та навичок, підвищення престижу обраної професії цикловою комісією проводяться різноманітні заходи: конференції, майстер-класи, тренінги. Працює гурток фахової майстерності «Майстриня» та агенція з працевлаштування «Шанс».

 

 

 

 

 

«Ті, які віддаються практиці без знання, схожі на моряка, що відправляється в дорогу без штурвала і компаса ... практика завжди повинна бути заснована на хорошому знанні теорії.»

 

Леонардо Да Вінчі