E-mail: kdketnet@gmail.com

 

ЦК філологічних та соціально-гуманітарних дисциплін

 

Федорова Ольга Феофанівна

Голова циклової комісії,

викладач вищої категорії.

Очолює об’єднану комісію з 2012р.

 

ПОКИ ВЧЕННЯ ТРИВАЄ – ЖИТТЯ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

 

Діяльність циклової комісії спрямована на модернізацію навчально-виховного процесу, забезпечення особистісного розвитку студентів відповідно до їх індивідуальних здібностей, посилення мовної, інформаційної, правової підготовки студентів, науково-методичне забезпечення навчальних дисциплін, кабінетів, самостійної роботи студентів, впровадження сучасних інноваційних технологій, використання комп’ютерної техніки.

 

Сприяти вихованню національної свідомості, формуванню любові до рідної землі, народу, вивчення історії, традицій і побуту, звичаїв, мови, багатства духовної культури українського народу, формуванню власної національної гідності - вирішенням цих нагальних потреб сучасного суспільства і займається циклова комісія філологічних та соціально-гуманітарних дисциплін.

 

Нижній ряд: Красилич А.А., Поляков П.М., Андрощук Т.І., Федорова О.Ф., Старовойт М.М., Вікторова О.В., Дудьєва О.Д.

Верхній ряд: Поплавська Н.М., Демарецька Т.І., Бурдіян В.А., Василиненко Н.Б., Бородавка С.М., Звєздіна Н.Ю., Короткова О.А., Семенова А.В., Йорж В.І.

 

ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

Демарецька Тетяна Іванівна - викладач соціально-гуманітарних дисциплін, викладач вищої категорії, викладач-методист;

Поляков Петро Михайлович – (методист технікуму) викладач соціально-гуманітарних дисциплін, викладач вищої категорії, викладач-методист;

Йорж Валентина Іванівна – викладач філологічних дисциплін, викладач вищої категорії;

Красилич Алла Анатоліївна - викладач філологічних дисциплін, викладач вищої категорії;

Федорова Ольга Феофанівна - викладач філологічних дисциплін, викладач вищої категорії;

Василиненко Надія Борисівна - викладач соціально-гуманітарних дисциплін, викладач I категорії;

Старовойт Марина Миколаївна - викладач філологічних дисциплін, викладач I категорії;

Йорж Юлія Вікторівна – викладач соціально-гуманітарних дисциплін, викладач II категорії;

Андрощук Тетяна Іванівна - інспектор відділу кадрів, викладач діловодства;

Короткова Олена Анатоліївна – викладач філологічних дисциплін, викладач-спеціаліст;

Поплавська Наталія Миколаївна – викладач діловодства, викладач-спеціаліст;

Жукова Олена Вілоріївна - викладач соціально-гуманітарних дисциплін, викладач-спеціаліст.

 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

(викладаються на всіх спеціальностях)

 

Історія України. Всесвітня історія. Основи філософських знань. Соціологія. Політекономія. Економічна теорія. Правове регулювання комерційної діяльності. Організація захисту прав споживачів. Основи правознавства. Трудове право. Людина і світ. Українська мова. Українська мова за професійним спрямуванням. Українська література. Світова література. Іноземна мова. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Діловодство. Культурологія. Російська мова за професійним спрямуванням.

 

 

НАВЧАЛЬНІ КАБІНЕТИ

 

Кабінет англійської мови

Кабінет української мови і літератури

   

Кабінет суспільних дисциплін Кабінет правознавчих дисциплін

 

ПРИКЛАД, ЗДАТНИЙ ВИКЛИКАТИ НАСЛІДУВАННЯ…

 

Циклова комісія була створена у вересні 2010 року, об’єднавши комісію філологічних дисциплін (яку очолювали у різні роки викладачі вищої категорії Федорова Ольга Феофанівна та Йорж Валентина Іванівна) та соціально-гуманітарних дисциплін (під керівництвом викладачів вищої категорії Лавриненко Тетяни Петрівни та Жарікова Олександра Івановича).

 

Лавриненко Т.П.,

викладач вищої категорії,

голова циклової комісії до 2006 н.р.

Йорж В.І.,

викладач вищої категорії,

голова циклової комісії 2009-2012 н.р.

 

Фото циклової комісії на честь 40-річчя технікуму

 

Неможливо уявити наші нинішні досягнення без кропіткої праці та міцного фундаменту, закладеного нашими викладачами-ветеранами. Ми з вдячністю та повагою згадуємо наших ветеранів, які своє життя присвятили праці на освітянській ниві: Болотову Галину Романівну – викладача соціально-гуманітарних дисциплін; Збитневу Аду Пантелеївну – викладача англійської мови; Звєздіну Ніну Юріївну – викладача англійської мови; Кобзарь Анну Іванівну – викладача, методиста заочного відділення; Лавриненко Тетяну Петрівну – викладача історії та суспільствознавства; Лихман Лідію Яківну – викладача російської мови та літератури Телепову Алевтіну Георгіївну - викладача політекономії; Ткаченко Людмилу Олександрівну – викладача політекономії.

 

ПОСТІЙНЕ ПРАГНЕННЯ ВПЕРЕД

 

Під час викладання навчальних дисциплін викладачі циклової комісії застосовують сучасні інноваційні та інтерактивні методи навчання, технічні засоби, мультимедійні технології, максимально використовуючи потенціал кабінетів.

 

Заняття-семінар з навчальної дисципліни Історія України.

 

Заняття-вікторина з української мови.

 

Викладачі регулярно використовують навчальні фільми, комп’ютерні презентації, мультимедійну техніку при викладанні окремих тем з навчальних дисциплін «Іноземна мова», «Українська мова», «Історія», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Правове регулювання комерційної діяльності».

 

Використання методу проектів "Мозковий штурм" на заняттях з іноземної мови.

 

ДІЯЛЬНІСТЬ КЛУБІВ, ГУРТКІВ

 

Не менш цікавою і корисною є позанавчальна діяльність викладачів комісії у клубах та гуртках. Виховання молоді у найкращих традиціях нашого народу, формування національної самосвідомості, любові до рідної землі, вивчення історії, звичаїв, мови, багатства духовної культури українського народу, формування власної національної гідності, розширення світогляду студентів, формування творчо-мислячої, громадсько-активної, ціннісно-орієнтованої молодої людини, обговорення актуальних проблем законодавства – такі завдання ставить перед собою клуб «Берегиня» (Йорж В. І.), клуб «Точка зору» (Василиненко Н.Б.), «Софіст» (Демарецька Т.І.), «Спадщина» (Василиненко Н.Б.), «Сила закону» (Жукова О.В.).

 

Засідання секції «Спадщина».

 

Робота клубу «Подружка».

 

Клуб «Берегиня».

 

Гурток «Ерудит».

 

Студія поетичного слова «Експромт».

 

Вивчення правил етикету і поводження в суспільстві, становлення успішної жінки, як особистості такі завдання ставить перед собою клуб «Подружка», який протягом останніх років успішно очолювала Чопенко О.О. і яким зараз опікується Старовойт М.М.

 

Студія поетичного слова «Експромт» під керівництвом Короткової О.А. виховує у студентів любов до поетичного слова, естетичні почуття і смаки.

 

Відкрите засідання клубу «Точка зору»

 

Засідання секції «Сила закону».

 

Той, хто хоче зрушити світ, повинен почати з себе.

Сократ