e-mail: kdketnet@gmail.com

 

ЦК філологічних дисциплін

 

 

ПОКИ ВЧЕННЯ ТРИВАЄ – ЖИТТЯ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

 

Той, хто хоче зрушити світ, повинен почати з себе.

Сократ

 

Діяльність циклової комісії спрямована на модернізацію навчально-виховного процесу, забезпечення особистісного розвитку студента згідно з його індивідуальними здібностями, посилення мовної підготовки студентів, науково-методичне забезпечення навчальних дисциплін, кабінетів, самостійної роботи студентів, впровадження сучасних інноваційних технологій, використання комп’ютерної техніки.

 

Сприяти вихованню національної свідомості, любові до рідної землі, народу, вивчення традицій і побуту, звичаїв, мови, багатства духовної культури українців, формуванню власної національної гідності-вирішенням цих нагальних потреб сучасного суспільства і займається комісія філологічних дисциплін.

 

 

Сьогодні циклова комісія філологічних дисциплін – це команда однодумців, енергійних, творчих особистостей, професіоналів своєї справи.

 

Всі педагоги – це освічені науковці і винахідники, які закохані в дисципліни, що викладають, та мають можливість щоденно передавати свій вогонь знань молодому поколінню.

 

 

ПРИКЛАД, ЗДАТНИЙ ВИКЛИКАТИ НАСЛІДУВАННЯ…

 

Циклова комісія була створена у вересні 2006 року, відокремившись від комісії соціально-гуманітарних дисциплін, яку до 2006 року успішно очолювала Лавриненко Т.П. У різні роки головами циклової комісії були викладачі вищої категорії Федорова Ольга Феофанівна та Йорж Валентина Іванівна.

 

У 2010 році комісії філологічних та соціально-гуманітарних дисциплін було об’єднано.

 

З 2015-2016н.р. циклова комісія філологічних дисциплін почала зновуфункціонувати окремо.

 

Неможливо уявити наші нинішні досягнення без кропіткої праці та міцного фундаменту, закладеного викладачами-ветеранами. Ми з вдячністю та повагою згадуємо старше покоління педагогів, які своє життя присвятили освітянській роботі:Збитневу Аду Пантелеївну – викладача англійської мови; Звєздіну Ніну Юріївну –викладача англійської мови; Кобзарь Анну Іванівну – викладача, методиста заочного відділення; Лихман Лідію Яківну – викладача російської мови та літератури.

 

 

Навчальна діяльність

 

 

При викладанні навчальних дисциплін викладачі циклової комісії майстерно поєднують традиційні тасучасні технології навчання, інтерактивні та творчі методи, комп’ютерні, мультимедійні засоби, максимально використовуючи потенціал спеціалізованих кабінетів. Все це дозволяє виховувати багатогранну, мислячу, креативну особистість, а головне – висококваліфікованого фахівця та майстра своєї справи.

 

 

 

Викладачі комісії постійно дбають про інтелектуальний і творчий розвиток молоді, тому заохочують студентів до участі в предметних олімпіадах і конкурсах різних рівнів.

 

 

ПОЗАНАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Не менш цікавою і корисною є позанавчальна діяльність викладачів комісії у клубах та гуртках. Виховання молоді у найкращих традиціях нашого народу, формування національної самосвідомості, любові до рідної землі, вивченнязвичаїв, мови, багатства духовної культури нації, формування творчо-мислячої, громадсько-активної, ціннісно-орієнтованої молодої людини– такі завдання ставить перед собою клуб „Берегиня” (керівник - Гавриляк Л.С.)

 

Студія поетичного слова «Експромт» під керівництвом Короткової О.А. виховує у студентів любов до поетичного слова, естетичні почуття і смаки, здатність до художнього сприйняття світу та любові до прекрасного.

 

 

 

"Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина" – під таким девізом працює гурток знавців іноземної мови «Ерудит» (керівник - Федорова О.Ф.) Педагоги ставлять перед собою мету заохотити студентів до вивчення іноземної мови, розширити їх знання та світогляд шляхом нестандартних творчих та ігрових ситуацій, різноманітних заходів.

 

 

 

Наукові звершення викладачів-філологів сприяють постійному творчому зростанню, вдосконаленню педагогічної майстерності та методичної грамотності. Адже справжній майстер не зупиняється на досягнутому і сам навчається все життя.

 

 

Викладання - це мистецтво. Талановитий викладач знаходить своє щастя в навчанні. Так можна вважати щасливими тих, хто в нього вчиться.

А. Дістервег