e-mail: kdketnet@gmail.com

 

Бібліотека

 

 

 

 

Наші оголошення

 

 

Шановний читач!

 

На сьогодні книжковий фонд бібліотеки налічує 62728 примірників, з них навчальної – 35028. Бібліотека пропонує користувачам фахові періодичні видання. Кількість користувачів бібліотеки – 807, книговидача складає біля 32000 примірників на рік. До послуг студентів і викладачів абонемент і читальний зал на 80 місць.

 

Для інформаційної підтримки студентів викладачами технікуму створено методичне забезпечення з усіх дисциплін на електронних носіях в кількості біля 2000 документів, які оновлюються та поповнюються.

 

 

 

В бібліотечному комплексі функціонує Центр інформаційних ресурсів на 40 місць, працює 12 комп’ютерів з доступом до мережі Internet, об’єднаних у локальну мережу.

 

Електронна бібліотека розташована на сервері навчальної мережі з вільним доступом для студентів.

 

Впровадження інформаційних технологій в роботу бібліотеки є одним із найважливіших факторів динамічного розвитку всього навчального закладу, необхідною умовою підготовки висококваліфікованих фахівців. З 2012 року в нашій бібліотеці на основі бібліотечної інформаційної системи «Unilib» автоматизовано всі бібліотечні процеси.

 

Працівниками бібліотеки ведеться індивідуальний та сумарний облік літератури, створено електронний каталог, проведено штрих-кодування обробленої літератури, створена електронна база читачів та здійснено повний перехід на електронне обслуговування.
 

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки

 

Дізнатися, які книги є в бібліотеці, в яких книгах написано про те, що Вас цікавить, де надруковано ту чи іншу статтю, допоможуть бібліотечні каталоги і картотеки. Каталоги служать основним джерелом підбору літератури.

 

В нашій бібліотеці є:

1. Електронний каталог.

2. Алфавітний каталог.

3. Систематичний каталог.

4. Систематична картотека журнальних і газетних статей.

 

Електронний каталог це сукупність напрацьованих електронних описів різних типів і видів документів, які має бібліотека.

За допомогою ЕК кожен бажаючий може швидко і оперативно отримати необхідну інформацію, здійснюючи пошук за ключовим словом, назвою, автором, роком та місцем видання.

Включає бібліографічні записи на книги, брошури, видання, що продовжуються, альбоми, атласи, збірники статей, методичні рекомендації, аналітичний розпис статей з періодичних видань та збірників.

Відображає у відповідних предметних та систематичних діленнях документи українською та російською мовами в єдиному алфавітному ряду.

Робота по створенню ЕК була розпочата в 2012 р. Бібліотека використовує автоматизовану бібліотечну програму «UNILIB»

Об’єм ЕК становить біля 12000 бібліографічних записів.

 

Алфавітний каталог – це бібліотечний каталог, у якому бібліографічні записи розташовуються за алфавітом імен або прізвищ індивідуальних авторів, найменувань колективних авторів або заголовків творів друку та інших документів.

Завдяки каталогу студенти можуть знайти необхідну інформацію.

Алфавітний каталог виконує довідкові функції: по ньому можна визначити, які твори друку того або іншого автора є у фонді бібліотеки, чи є конкретна книга, якими виданнями вона представлена, в якій кількості екземплярів.

Ящики алфавітних каталогів забезпечуються етикетками з написами, що показують склад ящика за формою «від - до». На кожній етикетці записуються два елементи - букви, склади, слова, що відповідають першій і останній картці в каталожному ящику.

Картки в каталозі розставляють у суворому (точному) алфавіті заголовків опису прізвищ авторів і назв, за принципом «слово за словом» відповідно до буквеного складу початкових слів. При цьому прийменник, сполучник, частка бібліографічному описі прирівнюються до слова. Додаткові описи, посилальні й довідкові картки розставляють у загальному алфавіті.

Логічний порядок розташування карток застосовується: при розміщенні описів творів одного автора (повне зібрання творів, твори, вибрані твори, вибрані праці, окремі видання). У кожній групі картки розставляють у прямій хронологічній послідовності років видання книги.

 

Систематичний каталог  – це бібліотечний каталог, у якому бібліографічні записи розташовуються по галузях знання, відповідно до певної системи бібліотечно-бібліографічної класифікації.

Він виконує інформаційну й педагогічну функції. Розкриває зміст бібліотечного фонду, надаючи інформацію про літературу по різних галузях знання; каталог задовольняє запит на літературу по галузях у цілому, частині галузі або окремому питанню. Посилання на роздільниках систематичного каталогу вказують на взаємозв'язок і взаємозалежність різних галузей знання.

До систематичного каталогу звертаються у випадку, коли невідомі бібліографічні відомості про потрібні видання для тематичного пошуку. Педагогічна функція каталогу: у його структурі закладені дидактичні принципи систематичності (матеріал розкривається від загального до часткового, від простого до складного), наочності. Читач знайомиться з систематикою наук, виявляє нові, раніше незнайомі області, теми, питання.

Розділи каталогу розташовуються в суворому порядку індексів на основі робочих таблиць класифікації.

 

Усі галузі знань поділяються на 9 класів, кожен із яких має свій номер:

 

0 – Загальний відділ.

1 – Філософія. Психологія.

2 – Релігія. Теологія (богослов’я).

3 – Суспільні науки.

5 – Математика та природничі науки.

6 – Прикладні науки. Медицина. Техніка.

7 – Мистецтво. Ігри. Спорт.

8 – Мова. Мовознавство. Література.

9 – Географія. Біографії. Історія.

 

Картотека журнальних і газетних статей.

Доповненням до систематичного каталогу книг є картотека журнальних і газетних статей. Побудована вона так, як і систематичний каталог. Картки за роздільниками стоять в зворотно-хронологічному порядку.

 

Оголошення бібліотеки

 


Результати вибору ел. підручників, поданих на конкурсний відбір - 10 клас, 11 клас


Нові надходження

 

Нові надходження червень 2021р.

 

Торговельне підприємництво: підручник. /За ред. д.е.н., проф. Л.В. Фролової. –Одеса: Бондаренко М.О., 2018. -640 с.: іл.

   

Економіка підприємництва: підручник. /За ред. д.е.н., проф. Л.В. Фролової. –Одеса: Бондаренко М.О., 2020. -708 с.

   

Авраменко О.

Українська література (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої  освіти. - Київ: Грамота, 2019. -256 с.: іл.

 

 

Біологія і екологія (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої  освіти/ Л.І Остапченко, П.Г. Балан, Т.А. Компанець, С.Р. Рушковський. -Київ: Генеза, 2019. -208 с.: іл.

 

 

Бойко В.М., Брайчевський Ю.С., Яценко Б.П.

Географія (рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої  освіти / В.М. Бойко, Ю.С. Брайчевський., Б.П. Яценко.–Київ; Ірпінь: «Вид-во «Перун», 2018. -256 с.: іл.

 

 

Власов В.С., Кульчицький С.В.

Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої  освіти. -Київ: Літера ЛТД, 2019. -256 с.

 

 

Гайдамака О.В.

Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень): підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої  освіти. -Київ: Генеза, 2019. -224 с.: іл.

 

 

Глазова О.П.

Українська мова (рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої  освіти. -Харків: Вид-во «Ранок», 2018. -224 с., іл.

 

 

Глазова О.П.

Українська мова (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої  освіти. -Харків: Вид-во «Ранок», 2019. -224 с., іл.

 

 

Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої  освіти/ І.Д. Васильків, В.М. Кравчук, О.А. Сливка, І.З. Танчин, Ю.В. Тимошенко, Л.М. Хлипавка. -Тернопіль: Астон, 2018. -256 с.: іл.

 

 

Захист Вітчизни (рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої  освіти/ І.М. Гарасимів, К.О. Пашко, М.М. Фука, Ю.П. Щирба.-Тернопіль: Астон, 2018. -256 с.: іл.

 

 

Захист Вітчизни. Основи медичних знань (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої  освіти/ А.А. Гудима, К.О. Пашко, І.М. Гарасимів, М.М. Фука. -Тернопіль: Астон, 2019. -240 с.: іл.

 

 

Інформатика (рівень стандарту): підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої  освіти/ Й.Я. Ривкінд [та ін.].- Київ: Генеза, 2019. -144 с., іл.

 

 

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.

Географія (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої  освіти. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2019. -176 с., іл.

 

 

Ковбасенко Ю.І.

Зарубіжна література (рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої  освіти. -Київ: Літера ЛТД, 2018. -224 с.

 

 

Ковбасенко Ю.І.

Зарубіжна література (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої  освіти. -Київ: Літера ЛТД, 2019. -256 с.

 

 

Крупська  Л.П., Тимченко І.Є., Чорна Т.І.

Економіка (профільний рівень): підручник для 11 класу закладів загальної середньої  освіти/  Л.П. Крупська, І.Є. Тимченко, Т.І. Чорна. -Харків: Вид-во «Ранок», 2019. -256 с., іл.

 

 

Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія (рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої  освіти /А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір. -Харків: Гімназія, 2018. -256 с.: іл.

 

 

Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої  освіти /А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський [та ін.] -Харків: Гімназія, 2019. -208 с.: іл.

 

 

Наровлянський О.Д.

Правознавство (профільний рівень): підручник для 10 класу закладів загальної середньої  освіти. -Київ: Грамота, 2018. -272 с.: іл.

 

 

Наровлянський О.Д.

Правознавство (профільний рівень): підручник для 11 класу закладів загальної середньої  освіти. -Київ: Грамота, 2019. -272 с.: іл.

 

 

Нерсисян М.А., Піроженко А.О.

Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої  освіти. –К.; Ірпінь: ТОВ «Видавництво «Перун»,  2018. -192 с.: іл.

 

 

Нерсисян М.А., Піроженко А.О.

Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої  освіти. –К.; Ірпінь: ТОВ «Видавництво «Перун»,  2019. -192 с.: іл.

 

 

Полянський П.Б.

Всесвітня історія (рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої  освіти. -Київ: Грамота, 2018. -256 с.: іл.

 

 

Полянський П.Б.

Всесвітня історія (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої  освіти. -Київ: Грамота, 2019. -256 с.: іл.

 

 

Попель П.П., Крикля Л.С.

Хімія (рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої  освіти. -Київ: ВЦ «Академія», 2018. -256 с.: іл.

 

 

Попель П.П., Крикля Л.С.

Хімія (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої  освіти. -Київ: ВЦ «Академія», 2019. -248 с.: іл.

 

 

Пришляк М.П.

Астрономія (рівень стандарту, за навч. програмою авт. колективу під керівництвом Яцківа Я.С.): підручник для 11 класу закладів загальної середньої  освіти. -Харків: Вид-во «Ранок», 2019. -144 с.: іл.

 

 

Технології (рівень стандарту): підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої  освіти / І.Ю. Ходзицька та ін. -Харків: Вид-во «Ранок»,  2019. -208 с.: іл.

 

 

Туташинський В.І., Кірютченкова І.В.

Технології (рівень стандарту): підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої  освіти. -Київ: Педагогічна думка, 2019. -216 с.: іл.

 

 

Фізика (рівень стандарту, за навч. програмою авт. колективу під керівництвом Локтєва В.М.): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти/ В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова, О.О. Кірюхіна; за ред. Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О. -Харків: Вид-во «Ранок», 2019. -272с.: іл., фот.

 

 

Щупак І.Я.

Всесвітня історія (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої  освіти. -Київ: УОВЦ «Оріон», 2019. -256 с.: іл., карти

 

 

Ярошенко О.Г.

Хімія (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої  освіти. -Київ: УОВЦ «Оріон», 2019. -208 с.: іл.

 

Ознайомитись з новими надходженнями навчальної літератури у форматі PDF

 


Віртуальні виставки

 

Віртуальна виставка «І солодкий, і гіркий Чай духмяний запашний" до Міжнародного дня чаю.

Віртуальна виставка «Рідна мово моя, поетична й пісенна» (До Міжнародного дня рідної мови)

Віртуальна виставка «Земний уклін бійцям Чорнобильського лиха» (До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС)

Віртуальна виставка «Кондитер – чарівник смаків і ароматів» (До Дня кондитера)

Віртуальна виставка - "Бібліотечка бармена"

Книжкова виставка до 205-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка «Твори Тараса – України гордість і окраса»

Віртуальна виставка "Інноваційні методи навчання"

Віртуальна виставка - "Твоє книжкове літо"

 

 

Цикл віртуальних виставок "Моя професія – моє майбутнє!"

 

Віртуальна виставка - "Моя професія - моє майбутнє! Бухгалтерський облік" (zip - архів, скачати та розпакувати)

Віртуальна виставка - "Моя професія - моє майбутнє! Готельне обслуговування"

 

Цикл віртуальних виставок "Корифеї української класики"

 

     
     
 

 

Цикл віртуальних виставок "Літературні портрети"

 

Віртуальна книжкова виставка-портрет «Вальс природи в поезії Сергія Єсеніна» (До ювілею з Дня народження С.О. Єсеніна)

 

Віртуальні довідки

 

Правила роботи сервісу

«Віртуальна довідка»

бібліотеки Криворізького державного комерційно-економічного технікуму

 

Сервіс «Віртуальна довідка» (далі – ВД) – це безкоштовна онлайнова послуга, спрямована на оперативне виконання запитів користувачів, які пов’язані з пошуком інформації. Відповіді на запити готуються із застосуванням інформаційних ресурсів бібліотеки КДКЕТ та мережі Інтернет.

 

Прийом запитів від користувачів відбувається автоматично і цілодобово.

Максимальний термін виконання запитів – 1 робочий день.

 

Як задати питання?

Натисніть на знак питання (Запитай у бібліотекаря) і сформулюйте свій запит (обов’язково вкажіть Ваше ім’я та електронну адресу), надішліть лист на електронну адресу бібліотеки технікуму biblioteka.kdket@gmail.com

Намагайтеся якомога повніше і точніше сформулювати свій запит. Це прискорить роботу бібліографа і зробить відповідь на Ваш запит максимально точним.

Формулюйте запит у довільній формі українською або російською мовами.

Кожний запит має містити лише одне питання.

Зверніть увагу, що інформація про адресу Вашої електронної пошти має конфіденційний характер. Вона необхідна для контакту бібліографа з Вами (у разі необхідності для уточнення запиту) та пошуку виконаних довідок.

 

Як отримати відповідь?

 

Відповідь на запит отримаєте на Вашу електронну адресу, або шукайте в «Архів виконаних довідок».

 

У відповідях на запити надаються:

• відомості про наявність документів у фонді бібліотеки КДКЕТ;

• інформація щодо бібліографічного опису документа (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені: автор, рік та місце видання, кількість сторінок тощо);

• бібліографічні списки;

• фактографічні відомості (хронологічні, біографічні, адресні, статистичні).

 

Не розглядаються запити, пов’язані:

• з питаннями, що порушують або виходять за межі чинного законодавства України;

• з тлумаченням законів та інших нормативно-правових актів, здійсненням юридичної та медичної консультації;

• з наданням інформації, що має розважальний (розгадування вікторин, кросвордів тощо) або посередницький (пошук товарів і послуг, порівняння цін тощо) характер, комерційну цінність або на яку розповсюджуються комерційні права;

• з підготовкою цілісного тексту з відповідної проблематики, який може бути використаний як основа для виступу, написання огляду, статті тощо;

• з наданням готових рефератів, курсових робіт, розв’язанням задач, здійсненням обрахунків, виготовленням креслень, перекладом текстів.

 

  Запитай у бібліотекаря   Архів виконаних довідок

Календар знаменних і пам'ятних дат

 

 

28 червня - Конституції України!

 


 

27 червня - День Молоді

 


 

20 червня - День Святої Трійці

 

День Святої Трійці — це одне з головних свят для християн, яке західні та східні церкви відзначають у неділю.

 

Незважаючи на існуючу прив’язку свята до недільного дня, його дата визначається щороку в залежності від дати Великодня. Так, у 2021 році Трійцю відзначать 20 червня.
Всюди День Святої Трійці вважається найважливішим святом. У римському літургійному календарі в нього найвищий статус – торжества, а у православному свято відноситься до двунадесятих  – найважливіших після Великодня. Докладніше.

 


 

9 червня - Міжнародний день друзів

 

 


 

1 червня - Міжнародний день захисту дітей

 


21 травня - Міжнародний день чаю

 


14 травня - день народження В.С. Стефаника

 

150 років
з дня народження українського письменника і громадського діяча

В. С. Стефаника
(1871—1936)

 

 

Василь Стефаник – видатний письменник-новатор кінця ХІХ століття, реформатор української прози, майстер соціально-психологічної новели. Його лаконічні, психологічно глибокі, сповнені драматизму твори доносять до читача трагічну правду про життя селянства за часів неволі.

 

Докладніше.


5 травня - День народження Ірини Вільде

(видатна українська письменниця)


1 травня - День праці (Свято Весни і праці)

 


28 квітня - Всесвітній День охорони праці

 

 


23 квітня - День народження В. Шекспіра

 

 


23 квітня - Всесвітній день книги і авторського права

 

 

«Велика-бо користь буває людині від науки книжної,  бо книги вказують нам і навчають нас, як іти шляхом покаяння, і мудрість, і стриманість здобуваємо із слів книжних.

 

Книги подібні рікам, що тамують спрагу цілого світу – це джерела мудрості.»

                                               (Повість минулих літ)

 

Докладніше.

 


7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці

 

7 квітня українці святкують одне з найважливіших і найсвітліших свят- Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Одним із символів Благовіщення є білі голуби на блакитному небі, які уособлюють благу звістку. Благовіщення святкується за дев'ять місяців до Різдва Христового.

Назва походить від словосполучення «блага вість», бо цього дня Пресвятій Богородиці явився архангел Гавриїл і сповістив найкращу на землі звістку: про те, що вона стане Матір'ю Божою, непорочно зачавши сина від Святого Духа. Докладніше.


До дня народження Миколи Васильовича Гоголя

 


21 березня Всесвітній день поезії

 

Поезія - це струни відчуттів,

Це музика Вселенської любові,

Поезія - це скарб усіх віків,

Це діамант величиною в слово!

Ігор Федчишин

 

1 березня, у цей весняний день, коли пробуджується природа, ми відзначаємо Всесвітній день поезії.

Дату святкування встановлено делегатами 30-ої сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у 1999 році. Перший Всесвітній день поезії пройшов у столиці Франції у 2000 році.

В Україні це свято вперше з'явилося у 2004 році.

Докладніше.


15 березня

 


150-річчя з Дня народження Лесі Українки

 

 

…Нехай мої струни лунають,

Нехай мої співи літають

По рідній коханій моїй стороні…

Леся Українка

 

Кожен край народжує свого поета, сподіваючись виявити себе через його слово. 150 років тому на вкраїнському небосхилі спалахнула нова яскрава зірка з доти нікому невідомим іменем. Лариса Петрівна Косач (літературний псевдонім – Леся Українка) народилася 25 лютого 1871 року у Новограді–Волинському. Докладніше.


27 січня - 130 років від дня народження Павла Григоровича Тичини.

 

Павло Григорович Тичина

(1891-1967)

 

 

Я завше там, де труд, де людно,

де разом: думка й почуття.

Без чистоти творити трудно,

без творчості – нема життя!

П. Тичина

 

 

27 січня 2021 року виповнюється 130 років від дня народження українського поета, перекладача, публіциста, громадського діяча Павла Григоровича Тичини. Докладніше.

 


22 січня - День Соборності України

 

День Соборності України – свято, яке відзначає наша держава щороку 22 січня в день проголошення Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.

 

Соборність втілює у собі безапеляційну необхідність територіальної єдності та об’єднує ідеї неподільності і незалежності української землі. Соборність як державотворницька ідея та патріотичне переконання почала формуватися після об'єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві. Саме цю ідею мали за вектор українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Пилип Орлик. Особливо гостро питання соборності та неподільності постало у XVIII — початку XX століття, коли тогочасна Україна була поділена між Польщею, Московією, Румунією та Австро-Угорщиною, ця ідея знайшла своє відображення у працях найкращих вітчизняних мислителів, оскільки для боротьби за свої національні інтереси Україні була вкрай важливою територіальна єдність. Докладніше.


10 грудня - День прав людини

 

 

Права людини є найважливішим питанням внутрішньої та зовнішньої політики всіх світових держав. Забезпечення прав і свобод людини, їх практична реалізація є критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому.

Права людини – це соціальна спроможність людини вільно діяти, самостійно обирати вид та міру своєї поведінки з метою задоволення своїх різнобічних матеріальних та духовних потреб шляхом користування певними соціальними благами в межах, визначених законодавчими актами. Докладніше.

 


9 листопада - День української писемності та мови

 

День української писемності та мови – державне свято, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. Свято було започатковане в листопаді 1997 року Указом Президента № 1241/97 «Про День української писемності та мови» на підтримку «ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства».

За православним календарем у цей день вшановують пам’ять преподобного Нестора-літописця. Він був письменником, основоположником давньоруської історіографії, першим істориком Київської Русі, мислителем, вченим, ченцем Києво-Печерського монастиря. Докладніше.


28 червня - День Конституції України

 

День Конституції України - державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь прийняття Конституції України в 1996 році.

 

День Конституції України - єдине державне свято, що закріплено в самій Конституції.

28 червня 1996 року Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави і спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Основний Закон України — Конституцію, яка стала реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави як повноправної учасниці світового співтовариства. Докладніше.

 


5 червня Всесвітній день охорони навколишнього середовища

 

Традиційно Україна, як і увесь світ, 5 червня відзначає Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Цей день вважається однією з найважливіших подій екологічного календаря і щорічно святкується в більш ніж 100 країнах світу.

Ще 15 грудня 1972 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 5 червня Всесвітнім днем охорони навколишнього середовища. Приводом до проведення цієї всесвітньої акції стало звернення, що надійшло 11 травня 1971 року генеральному секретареві ООН. Його підписали 2200 діячів науки й культури з 23 країн світу. Докладніше.

 


З Днем народження Кривий Ріг!

 

Найдовше місто Європи, одне з найбільших металургійних центрів України, відомий далеко за її межами, 95-й квартал... Звичайно, мова йде про Кривий Ріг.

 

А колись це було запорізьке поселення у складі Інгулецької паланки Запорізької Січі, яке на початку ХІХ ст. перетворилося на військове поселення.

 

Кривий Ріг – дуже зелене місто. Приїжджаючи в центр Криворізької агломерації, навіть не сподіваєшся побачити зелені вулиці і парки – тим приємнішим буде цей сюрприз. Навіть суха статистика звучить як пісня: 23 парки, 135 скверів, 11 набережних, 17 садів.

 

Назву міста тлумачать відразу дві легенди. Докладніше.

 


21 травня – День вишиванки

 

Встає над світом щире сонце вранці

І землю гріє променем ясним.

А я іду по світу в вишиванці.

Я — українець! І горджуся цим.

В нас обереги вишивають здавна.

Така традиція в народі прижилась.

Вона прадавня, вічна й дуже славна.

В культурі й до сьогодні збереглась.

Ані вікам, ні моді не здолати...

Вона в людському серці і в душі.

У ній любові, мрій, надій багато

І ти традиції забути не спіши.

Н.Г. Красоткіна

Докладніше.

 


18 травня - День пам’яті жертв депортації кримських татар

 

Сьогодні в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам’ять жертв депортації кримських татар.

 

Саме 18 травня 1944 року розпочалась депортація кримськотатарського народу. Менш ніж за місяць радянська влада вивезла понад 200 тисяч кримських татар із Криму.

 

Як відбувалась депортація кримськотатарського народу...

Докладніше.


10 травня - День матері

 

У ці весняні дні, коли прокидається від зимового сну матінка - природа, коли дзвенить у ніжній блакиті спів жайворонка, коли теплий, лагідний весняний вітерець ледь – ледь коливає шатро чаруючої зелені кущів та дерев, коли зацвітають перші квіти, приходить до нас прекрасне свято, свято народження життя, свято утвердження життя - Свято матері.

 

В Україні - цей день відзначається в другу неділю травня відповідно до Указу Президента України від 10.05.1999 року № 489/99.

Докладніше.

 


«Нам не забути днів війни… У нашій пам’яті вони.

І ті герої незабутні, що з нами йдуть в віки майбутні»

(До Дня пам’яті і примирення)

 

Ми знову прийдемо до вічного вогню,

Рокам ніколи пам'яті не стерти

Про тих, хто пережив страшну війну,

І тих, хто залишивсь в обіймах смерті.

Ми знову прийдемо до вічного вогню...

Із нами прийдуть і онуки й діти,

Щоб ветеранам до землі вклонитись,

Щоб вшанувати їхню сивину.

Нехай Господь дарує їм літа,

Тепло і затишок, щасливі дні безхмарні.

Нехай щороку зелень молода

Встеляє килимом стежки у завтра.

М. Негода

Докладніше


3 травня – День кондитера!

 

Віртуальна виставка «Кондитер – чарівник смаків і ароматів»

 

Своє професійне свято відзначають кондитери. От уже хто завжди в шоколаді! Ці люди привносять в наше життя радість і відчуття свята, адже яке ж свято без десерту!

 

Чи випадково так вийшло або ж в цьому спостерігалася якась закономірність, але споконвіку кухар і кондитер були трохи різними професіями, які в свою чергу вимагали своїх, особливих талантів і якостей. Звичайно ж кондитер – це професійний кухар, але його майстерність цілком присвячено створенню десертів, випічки та інших кондитерських виробів. У цьому мистецтві необхідна особлива смакова пам’ять, відмінне відчуття запахів і витончений смак, величезна творча уява і навіть знання в галузі архітектури, скульптури, а так само художнього мистецтва. Докладніше.


26 квітня День Пам’яті Чорнобильської трагедії

 

Чорнобильський вітер по душах мете,

Чорнобильський пил на роки опадає,

Годинник життя безупинно іде ...

Лиш пам’ять, лиш пам’ять усе пам’ятає.

 

Олена Матушек

 

Минуть роки і десятиліття, а чорний день Чорнобильської трагедії все одно хвилюватиме людей – і тих, кого він зачепив своїм недобрим крилом, і тих, хто народився далеко від покривдженої землі. 26 квітня завжди об’єднуватиме всіх живих одним спогадом, однією печаллю, однією надією… Докладніше.


Великдень іде – свято в душі несе!

 

Воскресіння Ісуса Христа – це подія, яка змінила розвиток та життя всього людства. Адже Син Божий своєю смертю та воскресінням надав усім людям надію на вічне життя. Це символ перемоги над гріхами та над смертю.

Важливо, що для кожного з нас це було не просто ще одне з важливих християнських свят, а насамперед – глибоке розуміння важливості цієї події.

"Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" – чуємо ми в цей день, але потрібно, щоб це були незвичні слова, а слова з глибини нашого серця.

У 2020 році православні християни відзначають свято Великодня 19 квітня. Пропонуємо дізнатися кілька цікавих фактів про це свято, які ви не знали.

 

Докладніше.

 


З Ювілеєм Л.В. Костенко!

 

Вечірнє сонце, дякую за день!

Вечірнє сонце, дякую за втому.

За тих лісів просвітлений Едем

і за волошку в житі золотому.

За твій світанок, і за твій зеніт,

і за мої обпечені зеніти.

За те, що завтра хоче зеленіть,

за те, що вчора встигло оддзвеніти.

За небо в небі, за дитячий сміх.

За те, що можу, і за те, що мушу.

Вечірнє сонце, дякую за всіх,

котрі нічим не осквернили душу.

За те, що завтра жде своїх натхнень.

Що десь у світі кров ще не пролито.

Вечірнє сонце, дякую за день,

за цю потребу слова, як молитви.

 

Віршами цієї жінки зачитується вся країна. А вона, зовсім не зважаючи на свою надзвичайну популярність, відмовилася від звання героїні України й останні роки проводить непублічно, лише зрідка коментуючи особливо бурхливі події. Докладніше.


Електронна доставка документів

 

Шановні викладачі!

Бібліотека технікуму пропонує послуги з електронної доставки документів.

 

Електронна доставка документів дає можливість користувачам бібліотеки КДКЕТ замовляти електронні копії друкованих документів з її фондів, а саме:

 

інформацію про нові книги, які надходять до бібліотеки (зміст, анотація)

• інформацію про статті з періодичних видань, які надходять до бібліотеки

• повні тексти публікацій

• бібліографічні переліки

 

Матеріали, що вас зацікавили, ви можете отримати як у бібліотеці, так і в режимі електронної доставки документів на вашу електронну адресу.

 

Правила користування:

 

1. Ця послуга надається тільки користувачам бібліотеки.

2. Для того, щоб замовити копію будь-якого документа , необхідно надіслати заповнену форму замовлення на електронну адресу бібліотеки biblioteka.kdket@gmail.com.

3. Запит виконується протягом 3-х робочих днів.


Перелік періодичних видань

 

1. Академия гостеприимства

2. Баланс - бюджет

3. Дивослово (українська мова й література в навчальних закладах)

4. Добра кухня

5. Добрі напої

6. ЕNGLISH

7. Історія та правознавство

8. Маркетинг в Україні

9. Математика

10. Мир продуктов

11. Приватний підприємець

12. Ресторатор

13. Сучасна кухня

14. Фаховий комплект вчителя біології та хімії


Літературно-музична вітальня

 

ПЛАНИ РОБОТИ

 

літературно-музичної вітальні

«Увійди в світ прекрасного»

 

на 2020-2021 навчальний рік

 

№ з/п

Зміст роботи

Строк виконання

Відповідальні

1.

Тематичний вечір

«Мова народу – його святиня»

(До дНя української писемності і мови)

18.11.

1400

ч/з

Бурдіян В.А.

ПТБ-20-3

Осадча І.В.

2.

Літературний вечір

«Квітка на долоні вічності»

(До 150-річчя від дня народження Лесі Українки)

17.02.

1400

ч/з

Ткачук В.В.

ОБ-19-1

Пономаренко Н.В.

3.

Поетичний вечір

«Серпантин поетичних рядків»

(До Всесвітнього дня поезії)

10.03.

1400

ч/з

Пономаренко С.А.

РС-19-1

Короткова О.А.

РС-20-2

Моцієнко Л.М.

 

на 2019-2020 навчальний рік

 

№ з/п

Зміст роботи

Строк виконання

Відповідальні

1.

Літературний вечір

«Ніколи не с міявся без любові»

(До 130-річчя з дня народження О. Вишні)

20.11.

14-00

ч/з

РС-19-1

Короткова О.А.

Бурдіян В.А.

2.

Народознавчий калейдоскоп

«Христос Воскрес!

Вістують дзвони із небес!

Воістину Воскрес!»

(До свята Великодня)

15.04.

14-00

ч/з

ХТ-18-2

Шишкіна Л.О.

Пономаренко С.А.

3.

Тематичний вечір

«Кривий Ріг:

 від минулого до сьогодення»

(До Дня міста)

27.05.

14-00

ч/з

 

ХТ-19-3

Позняк Є.О.

Ткачук В.В.

 

на 2018-2019 навчальний рік

 

№ з/п

Зміст роботи

Строк виконання

Відповідальні

1.

Тематичний вечір

«Письменник. Вчитель. Гуманіст»

(До 100-річчя з Дня народження В.О. Сухомлинського)

03.10.

14-00

ч/з

ПТБ-16-1

Демарецька Т.І.

Пономаренко С.А.

2.

Літературний вечір

«Мова моя українська - 
батьківська, материнська
»

(До Дня української писемності і мови)

07.11

14-00

ч/з

ПТБ-18-1

Осадча І.А.

Бурдіян В.А.

3.

Краєзнавча екскурсія

«Квітни, будь вічно молодий,

мій Кривий Ріг, минулий і сучасний!»

(До Дня міста)

22.05.

14-00

ч/з

ОБ-18-1

Єгорова О.М.

Ткачук В.В.

 

 

Роботу літературно-музичної вітальні «Увійди в світ прекрасного» 03 жовтня 2018 року відкрив літературний вечір, присвячений 100-річчю з дня народження видатного українського педагога, публіциста, дитячого письменника, ювілей якого включено до пам`ятних дат, що відзначаються на рівні ЮНЕСКО – Василя Олександровича Сухомлинського.

Захід був проведений студентами групи ПТБ-16-1 (куратор Демарецька Т.І.) та бібліотекарем Пономаренко С.А. під назвою «Письменник. Вчитель. Гуманіст».

Василь Сухомлинський увійшов в історію української школи як творець «школи радості» – оригінальної системи освіти і виховання дітей, що спирається на ідеї самоцінності й неповторності кожної особистості, вільного її розвитку. Ідеї, запропоновані Василем Сухомлинським, лягли в основу нової української школи, що впроваджується в Україні.

Під час заходу студенти ознайомилися з поняттями людяність, доброзичливість, скромність та самопожертва. Згадали життєвий та професійний шлях великого педагога, його творчі літературні надбання.

Є такий крилатий вислів: "...дороги, які ми обираємо". Ставши вчителем, В.О.Сухомлинський вибрав дорогу до дитячих сердець.

 

Це ніби про нього, учителя Сухомлинського, сказав поет:

Учитель... В нього щось від Бога.

Він сіє вічне, мудре і святе.

Життя його, неначе в храм дорога,

І так багато нас по ній іде.

 

Найповніше талант учителя Сухомлинського розкривається на Павлиській землі:

Павлиська школа – то був цілий світ,

Шкільне життя – безсмертний подвиг педагога,

Дитячі душі він беріг, як яблуневий цвіт,

В широкий світ їм відкривав дорогу.

 

Він не шукав слави. Вона сама прийшла до Василя Олександровича. Цьому передувала титанічна, наполеглива праця.

Доля кожної людини неповторна, як неповторна сама людина. Йому судилася доля стати не просто учителем, а Вчителем з великої літери, Добротворцем, що звершив подвиг в ім'я  дітей.

 

**********

 

Роботу літературно-музичної вітальні «Увійди в світ прекрасного» 07 листопада 2018 року продовжив літературний вечір, присвячений Дню української писемності та мови, який відзначають 9 листопада. Це свято було встановлено указом президента України в 1997 році і відзначається щороку на честь українського літописця Нестора – послідовника творців слов’янської писемності Кирила та Мефодія. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-літописця і починається писемна українська мова.

 

 

Захід був проведений студентами групи ПТБ-18-1 (куратор Осадча І.А.) та зав.бібліотеки Бурдіян В.А. під назвою «Мова моя українська – батьківська, материнська».

 

На цьому святі був присутній відомий криворізький поет Симоненко Павло Борисович. Вірші Павла Борисовича не раз друкувалися у місцевих виданнях, він видав збірки поезій «Пахне чебрець», «З Україною в серці». Павло Борисович – автор ніжної лірики, його поезії захоплюють своєю щирістю і глибиною почуттів.

 

Поет тонко відчуває вагу слова, використовує всі відтінки рідної мови, все її розмаїття. Під час заходу студенти ознайомилися з творчістю поета, його життєвим шляхом.

 

Живи, рідна мово!

 

Тебе століттями вбивали,

Потворили і катували,

Кипуче серце виривали,

Щоб страх в душі твоїй засів,

А ти, як фенікс, оживала,

З колін знесилено вставала,

Сама собі снагу давала

І знову йшла в ряди борців!

 

Пізнала ти жахливі зали,

Де шматували і терзали,

Круг шиї зашморги в’язали,

Але ти мужньо й там лилась!

Хоча хрипіла і дрижала –

Катів незламністю вражала,

Народу стійкість виражала

І через грати в світ неслась.

 

 

Тебе підступно продавали,

В єжовські кидали підвали

І вільно жити не давали

Чарівним звукам струн твоїх;

Вони ж нескорено лунали

На Колимі і в Приураллі,

На Соловках і в Забайкаллі,

І в землях пращурів моїх!

 

О солов’їна, ніжна мово,

Співуча, сонячна, чудова,

Благословенне в тебе слово,

Як рідний край благословен!

Живи, безсмертна і завзята,

Квітуй бурхливо і крилато,

Продовжуй гордо крокувати

Між мов народів і племен!

 

П.Б. Симоненко

 

Мова – одне з найцінніших надбань, які створили й залишили наші нащадки. Мова є душею нації, її генетичним кодом, у її глибинах народилося багато скарбів, якими пишається наш народ.

 

В стінах читальної зали звучали чарівні українські пісні та проникливі віршовані рядки від юних декламаторів, щирі слова любові до української мови.

 

Яскравий мультимедійний супровід створив неповторну атмосферу свята краси та гордості за національні надбання.

 

Гості заходу мали змогу продемонструвати свої знання з української мови, виконуючи різноманітні завдання у мовознавчій вікторині.

 

**********

 

Напередодні Дня міста, 22 травня 2019 року, бібліотекарем Ткачук В.В. була організована краєзнавча екскурсія під назвою «Квітни, будь вічно молодий, мій Кривий Ріг, минулий і сучасний!» для студентів групи ОБ-18-1 (куратор Єгорова О.М.).

 

Мандрівка рідним краєм дає можливість за короткий час якомога більше побачити-відчути і потім довго «переварювати» душею незабутні враження. Звичайно, традиційними об’єктами огляду вважаються парки, водоспади, палаци, а ми вирішили поринути в світ промислового туризму. Нашим провідником в цей світ був гід-екскурсовод турагенції «Криворізький меридіан» Найденко Іван Володимирович, член Національної спілки журналістів України, краєзнавець, літературний редактор і просто цікава людина.

 

 

Спершу ми відвідали дореволюційний рудник Фонштейна, де помилувалися обширними панорамами, побродили підземеллями шахти. Іван Володимирович розповів про зйомки резонансного кінофільму «Червоний», прекрасними декораціями для якого послужили і цей кар’єр з таємничими підземеллями, і спеціально споруджені «рудопідйомники», ще поки не розібрані. Цікавою була розповідь про радянську програму ядерного озброєння, а точніше – про передумови і сам процес виготовлення першої в СССР атомної бомби, начинкою для неї послужила криворізька уранова руда. До якої у нас була можливість доторкнутися, адже в одному скельному уступі чітко прослідковується оголена жила.

 

 

Повернувшись на північну околицю міста, ми оглянули експонати невеличкого скансену гірничої техніки і сфотографувалися у пащі сталевого дракона.

 

 

Екскурсії є обов’язковими та необхідними складовими навчально-виховного процесу. Вони передбачають створення умов для наближення змісту навчальних дисциплін до реального життя, спостереження та дослідження студентами явищ природи і процесів життєдіяльності суспільства, розширення світогляду студентів. І накінець, краєзнавча екскурсія – це просто незабутні враження!


Корисні посилання

 

Вища освіта – інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні та за кордоном. http://vnz.org.ua

 

Освітній портал – освіта в Україні та за кордоном. http://www.osvita.org.ua

 

Study.ua – допомога в організації навчання за кордоном. https://www.study.ua/i/napravlenie.htm

 

Фулбрайт в Українi – cайт програми академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi. http://www.fulbright.org.ua

 

ENIC UKRAINE – національний інформаційний центр академічної мобільності ENIC UKRAINE, містить інформацію про систему освіти в Україні, зразки документів і т. п. http://enic.in.ua/index.php/ua/

 

Інститут модернізації змісту освіти – сайт містить електронні підручники для 10 класу, 11 класу та професійно-технічної освіти

 

Наукова бібліотека Харківського державного університету харчування та торгівлі - Електронний каталог.

 

Вікіпідручник – україномовний розділ сервісу Wikibooks. Розміщено навчальні матеріали з питань енергетики, інженерії, історії, комп'ютерних наук, кулінарії, масових комунікацій, математики, мовознавства, правознавства, програмування, філософії та інших дисциплін. https://uk.wikibooks.org/wiki/Головна_сторінка

 

Медіатека електронних засобів навчання – у медіатеці є можливість скачати електронні посібники та підручники, підручники та навчальні посібники PDF, переглянути навчальне відео та відеолекції, відкриті онлайн-курси. http://nmcbook.com.ua

 

Електронна бібліотека “Культура України” – інтегрований ресурс орієнтований на широке коло користувачів, в рамках якого формуються колекції, спрямовані на поширення знань про культуру України. http://elib.nplu.org/index.html

 

Ділова мова – українське ділове мовлення. https://www.dilovamova.com/index.php?page=1

 

Darkell.info – освітній портал для студентів з філософських наук: філософія, логіка, етика, естетика, культурологія, релігієзнавство. http://darkelly.info

 

Добірка безкоштовних онлайн-сервісів для навчання українською – кілька інтернет-платформ, які пропонують безкоштовні курси з різних предметів від авторитетних викладачів провідних університетів: Prometheus, Coursera, EdEra, ВУМ, Duolingo, TED. https://mizky.com/article/222/online-education-ua

 

Studway – все про студентство. Новини українських студентів, мотивація та можливості для розвитку; найкращі подорожі, поради. https://studway.com.ua

 

Студентська республіка – всеукраїнська молодіжна громадська організація. http://studrespublika.com/vmgo.php