e-mail: kdketnet@gmail.com

 


Шановний читач!

 

На сьогодні книжковий фонд бібліотеки налічує 63004 примірників, з них навчальної – 35309. Бібліотека пропонує користувачам фахові періодичні видання. Кількість користувачів бібліотеки – 975, книговидача складає біля 32000 примірників на рік. До послуг здобувачів освіти і викладачів абонемент і читальний зал на 80 місць.

 

Для інформаційної підтримки студентів викладачами коледжу створено методичне забезпечення з усіх дисциплін на електронних носіях в кількості біля 2000 документів, які оновлюються та поповнюються.

 

 

 

В бібліотечному комплексі функціонує Центр інформаційних ресурсів на 40 місць, працює 12 комп’ютерів з доступом до мережі Internet, об’єднаних у локальну мережу.

 

Електронна бібліотека розташована на сервері навчальної мережі з вільним доступом для студентів.

 

Впровадження інформаційних технологій в роботу бібліотеки є одним із найважливіших факторів динамічного розвитку всього навчального закладу, необхідною умовою підготовки висококваліфікованих фахівців. З 2012 року в нашій бібліотеці на основі бібліотечної інформаційної системи «Unilib» автоматизовано всі бібліотечні процеси.

 

Працівниками бібліотеки ведеться індивідуальний та сумарний облік літератури, створено електронний каталог, проведено штрих-кодування обробленої літератури, створена електронна база читачів та здійснено повний перехід на електронне обслуговування.
 

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки

 

Дізнатися, які книги є в бібліотеці, в яких книгах написано про те, що Вас цікавить, де надруковано ту чи іншу статтю, допоможуть бібліотечні каталоги і картотеки. Каталоги служать основним джерелом підбору літератури.

 

В нашій бібліотеці є:

1. Електронний каталог.

2. Алфавітний каталог.

3. Систематичний каталог.

4. Систематична картотека журнальних і газетних статей.

 

Електронний каталог це сукупність напрацьованих електронних описів різних типів і видів документів, які має бібліотека.

За допомогою ЕК кожен бажаючий може швидко і оперативно отримати необхідну інформацію, здійснюючи пошук за ключовим словом, назвою, автором, роком та місцем видання.

Включає бібліографічні записи на книги, брошури, видання, що продовжуються, альбоми, атласи, збірники статей, методичні рекомендації, аналітичний розпис статей з періодичних видань та збірників.

Відображає у відповідних предметних та систематичних діленнях документи українською та російською мовами в єдиному алфавітному ряду.

Робота по створенню ЕК була розпочата в 2012 р. Бібліотека використовує автоматизовану бібліотечну програму «UNILIB»

Об’єм ЕК становить біля 12000 бібліографічних записів.

 

Алфавітний каталог – це бібліотечний каталог, у якому бібліографічні записи розташовуються за алфавітом імен або прізвищ індивідуальних авторів, найменувань колективних авторів або заголовків творів друку та інших документів.

Завдяки каталогу студенти можуть знайти необхідну інформацію.

Алфавітний каталог виконує довідкові функції: по ньому можна визначити, які твори друку того або іншого автора є у фонді бібліотеки, чи є конкретна книга, якими виданнями вона представлена, в якій кількості екземплярів.

Ящики алфавітних каталогів забезпечуються етикетками з написами, що показують склад ящика за формою «від - до». На кожній етикетці записуються два елементи - букви, склади, слова, що відповідають першій і останній картці в каталожному ящику.

Картки в каталозі розставляють у суворому (точному) алфавіті заголовків опису прізвищ авторів і назв, за принципом «слово за словом» відповідно до буквеного складу початкових слів. При цьому прийменник, сполучник, частка бібліографічному описі прирівнюються до слова. Додаткові описи, посилальні й довідкові картки розставляють у загальному алфавіті.

Логічний порядок розташування карток застосовується: при розміщенні описів творів одного автора (повне зібрання творів, твори, вибрані твори, вибрані праці, окремі видання). У кожній групі картки розставляють у прямій хронологічній послідовності років видання книги.

 

Систематичний каталог  – це бібліотечний каталог, у якому бібліографічні записи розташовуються по галузях знання, відповідно до певної системи бібліотечно-бібліографічної класифікації.

Він виконує інформаційну й педагогічну функції. Розкриває зміст бібліотечного фонду, надаючи інформацію про літературу по різних галузях знання; каталог задовольняє запит на літературу по галузях у цілому, частині галузі або окремому питанню. Посилання на роздільниках систематичного каталогу вказують на взаємозв'язок і взаємозалежність різних галузей знання.

До систематичного каталогу звертаються у випадку, коли невідомі бібліографічні відомості про потрібні видання для тематичного пошуку. Педагогічна функція каталогу: у його структурі закладені дидактичні принципи систематичності (матеріал розкривається від загального до часткового, від простого до складного), наочності. Читач знайомиться з систематикою наук, виявляє нові, раніше незнайомі області, теми, питання.

Розділи каталогу розташовуються в суворому порядку індексів на основі робочих таблиць класифікації.

 

Усі галузі знань поділяються на 9 класів, кожен із яких має свій номер:

 

0 – Загальний відділ.

1 – Філософія. Психологія.

2 – Релігія. Теологія (богослов’я).

3 – Суспільні науки.

5 – Математика та природничі науки.

6 – Прикладні науки. Медицина. Техніка.

7 – Мистецтво. Ігри. Спорт.

8 – Мова. Мовознавство. Література.

9 – Географія. Біографії. Історія.

 

Картотека журнальних і газетних статей.

Доповненням до систематичного каталогу книг є картотека журнальних і газетних статей. Побудована вона так, як і систематичний каталог. Картки за роздільниками стоять в зворотно-хронологічному порядку.

 

Оголошення бібліотеки

 


 

Результати вибору ел. підручників, поданих на конкурсний відбір - 10 клас, 11 клас

 


Віртуальні виставки

 

Віртуальна виставка «І солодкий, і гіркий Чай духмяний запашний" до Міжнародного дня чаю.

Віртуальна виставка «Рідна мово моя, поетична й пісенна» (До Міжнародного дня рідної мови)

Віртуальна виставка «Земний уклін бійцям Чорнобильського лиха» (До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС)

Віртуальна виставка «Кондитер – чарівник смаків і ароматів» (До Дня кондитера)

Віртуальна виставка - "Бібліотечка бармена"

Книжкова виставка до 205-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка «Твори Тараса – України гордість і окраса»

Віртуальна виставка "Інноваційні методи навчання"

Віртуальна виставка - "Твоє книжкове літо"

 

 

Цикл віртуальних виставок "Моя професія – моє майбутнє!"

 

Віртуальна виставка - "Моя професія - моє майбутнє! Бухгалтерський облік" (zip - архів, скачати та розпакувати)

Віртуальна виставка - "Моя професія - моє майбутнє! Готельне обслуговування"

Віртуальна виставка - "Моя професія – моє майбутнє! Менеджмент"

Віртуальна виставка - "Моя професія – моє майбутнє! Харчові технології"

 

Цикл віртуальних виставок "Корифеї української класики"

 

     
     

 

Цикл віртуальних виставок "Літературні портрети"

 

Віртуальна книжкова виставка-портрет «Вальс природи в поезії Сергія Єсеніна» (До ювілею з Дня народження С.О. Єсеніна)

 

Віртуальні довідки

 

Правила роботи сервісу

«Віртуальна довідка»

бібліотеки Криворізького державного комерційно-економічного коледжу

 

Сервіс «Віртуальна довідка» (далі – ВД) – це безкоштовна онлайнова послуга, спрямована на оперативне виконання запитів користувачів, які пов’язані з пошуком інформації. Відповіді на запити готуються із застосуванням інформаційних ресурсів бібліотеки КФКТГРБ та мережі Інтернет.

 

Прийом запитів від користувачів відбувається автоматично і цілодобово.

Максимальний термін виконання запитів – 1 робочий день.

 

Як задати питання?

Натисніть на знак питання (Запитай у бібліотекаря) і сформулюйте свій запит (обов’язково вкажіть Ваше ім’я та електронну адресу), надішліть лист на електронну адресу бібліотеки коледжу biblioteka.kdket@gmail.com

Намагайтеся якомога повніше і точніше сформулювати свій запит. Це прискорить роботу бібліографа і зробить відповідь на Ваш запит максимально точним.

Формулюйте запит у довільній формі українською або російською мовами.

Кожний запит має містити лише одне питання.

Зверніть увагу, що інформація про адресу Вашої електронної пошти має конфіденційний характер. Вона необхідна для контакту бібліографа з Вами (у разі необхідності для уточнення запиту) та пошуку виконаних довідок.

 

Як отримати відповідь?

 

Відповідь на запит отримаєте на Вашу електронну адресу, або шукайте в «Архів виконаних довідок».

 

У відповідях на запити надаються:

• відомості про наявність документів у фонді бібліотеки КФКТГРБ;

• інформація щодо бібліографічного опису документа (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені: автор, рік та місце видання, кількість сторінок тощо);

• бібліографічні списки;

• фактографічні відомості (хронологічні, біографічні, адресні, статистичні).

 

Не розглядаються запити, пов’язані:

• з питаннями, що порушують або виходять за межі чинного законодавства України;

• з тлумаченням законів та інших нормативно-правових актів, здійсненням юридичної та медичної консультації;

• з наданням інформації, що має розважальний (розгадування вікторин, кросвордів тощо) або посередницький (пошук товарів і послуг, порівняння цін тощо) характер, комерційну цінність або на яку розповсюджуються комерційні права;

• з підготовкою цілісного тексту з відповідної проблематики, який може бути використаний як основа для виступу, написання огляду, статті тощо;

• з наданням готових рефератів, курсових робіт, розв’язанням задач, здійсненням обрахунків, виготовленням креслень, перекладом текстів.

 

  Запитай у бібліотекаря   Архів виконаних довідок

Календар знаменних і пам'ятних дат

 

 

8 червня

 


 

18 травня

 

Музеї мають силу змінювати світ навколо нас. Вони є незрівнянними місцями відкриттів, навчають нас про наше минуле та відкривають наш розум для нових ідей. Завдяки своїм колекціям і програмам музеї створюють соціальну мережу, важливу для формування та розвитку свідомого та активного громадянського суспільства. Докладніше.


 

4 (16) травня

 

До 205-річчя з дня народження

Миколи Івановича Костомарова – великого українського історика, видатного етнографа, яскравого публіциста, талановитого письменника

 

Основними працями його життя стали «Богдан Хмельницький», «Руїна», присвячена трагічним подіям, що настали після смерті Хмельницького, «Мазепа» і «Мазепинці», а також фундаментальна праця «Російська історія в життєписах її найважливіших діячів», де представлені критичні біографії основних героїв давньоруської, української та російської історії. Власне історії Росії, крім згадуваної роботи про повстання Степана Разіна, присвячене «Північноруське народоправство» (1863) і «Непевний час Московської держави» (1866). Особливий інтерес представляє його наукова розвідка «Останні роки Речі Посполитої». Докладніше.

 


 

2 лютого

До 125-річчя від дня народження

українського поета, літературознавця, критика, громадсько-політичного діяча

Євгена Филимоновича Маланюка

(1897–1968)

 

«Є. Маланюк із найвидатнішого поета української еміграції перетворився на класика української літератури ХХ ст., його поезія – не лише крик зболеного серця, а ще і гарт, очисний вогонь, через який проходить наш народ на нелегкому шляху до своєї державності й духовності».

М. Ільницький

 

 

Докладніше.


2 лютого

210 років від дня народження українського письменника,

байкаря, перекладача, видавця, громадського діяча

Євгена Павловича Гребінки (1812 -1848)

 

Євген Павлович Гребінка – герой свого часу. Талановитий письменник, поет, відомий, як прекрасний байкар. Видавець, з легкої руки якої виходив Шевченків «Кобзар». Меценат, котрий спонсорував відкриття училища на батьківщині. Та просто українець, котрий був закоханий в літературу.

Євген Павлович прожив коротке життя - всього 36 років. Та за недовгий вік він встиг зробити собі ім’я і в українській, і в російській літературі, створивши поетичні та прозаїчні шедеври. Впродовж 1830-х – 1840-х років Є. Гребінка, разом із Г. Квіткою-Основ’яненком, М. Костомаровим, А. Метлинським, М. Шашкевичем, був ключовою постаттю українського національного відродження.

Докладніше.


25 січня

день пам’яті великомучениці Тетяни, Тетянин день.

 

 

У січні християни святкують Тетянин день ‒ одне із найшанованіших зимових свят. Присвячене воно великомучениці Тетяні, яка віддала життя за віру.

 

Також цього дня святкують День студента, бо Тетяна була покровителькою студентства. Відзначають ці свята 25 січня.

 

Свята Тетяна жила в Римі в епоху зародження християнства. Із дитинства вона вірила в Бога і хотіла присвятити життя служінню йому.

 

Докладніше.


6 січня

610-річчя від Дня народження національної героїні Франції Жанни д’Арк

 

Жанна д'Арк, біографія якої була насичена подіями та звершеннями, змогла за своє коротке життя стати полководцем, який переломив хід Столітньої війни. Здобула перемогу у битві з Англією, тим самим піднявши Францію як державу. Її головним діянням стало звільнення Орлеана від англійської армії, внаслідок чого її назвали Орлеанською дівою.

Народилася Жанна д'Арк 6 січня 1412 року (але в деяких джерелах є відомості про те, що вона народилася в 1408 або в 1409). Дівчина росла в забезпеченій сім'ї і з дитинства була впевнена у своєму призначенні.

Докладніше.


21 грудня

 

Пів століття його життя — це реформи, які визначили розвиток українського суспільства на віки вперед. Свою кар’єру він почав як воїн, а закінчив як церковник. Очевидно, Петро Могила розумів, що подвиги на релігійному полі далекосяжніші. Тому він легалізував і реформував Православну церкву. Успішно розвивав книгодрукування й освіту. Заснував Києво-Могилянську академію. Помер у статусі митрополита Київського, Галицького і Всієї Руси. І запам’ятався як діяч, що прагнув зробити Київ "другим Єрусалимом". М. Семенченко.

Докладніше..


24 листопадаа

 

Про життя і творчість Миколи Вороного варто дізнатися кожному, хто вивчає українську літературу і хоче добре знати її історію. Адже Вороний – непересічна персона. Він – надзвичайно різностороння людина. Водночас театрознавець і актор, літературознавець і поет, перекладач і редактор. Та, перш за все, Микола Вороний – щирий патріот своєї України.

 

Микола Кіндратович Вороний мав чимало літературних псевдонімів – був і Арлекіном, і Віщим Олегом, і Микольчиком, і Сіріусом та ін. Докладніше.


9 листопада

Нестор Літописець (1056-1114рр.)

 

 

До Дня пам’яті

основоположника давньоруської історіографії, першого вітчизняного історика, видатного письменника, мислителя та вченого.

 

 Велика буває користь від учення книжного,

бо книги наказують і вчать нас шляху до розкаяння,

бо від книжних слів набираємося мудрості й стриманості…
/Нестор Літописець/

 

9 листопада православні християни вшановують день пам’яті преподобного Нестора Літописця, основоположника давньоруської історіографії, мислителя-вченого, ченця Києво-Печерського монастиря.

Докладніше
 


6 листопада

Маркіян Семенович Шашкевич (1811-1843)

 

Маркіян Семенович Шашкевич

(1811-1843)

 

– галицький пророк, “Будитель” народного духу, письменник, поет, священик, культрно-громадський діяч.

 

Відомий ідеями відродження західноукраїнських земель, очільник “Руської трійці”, ініціатор видання альманаху “Русалка Дністрова” (1837), заступник української мови з кириличною абеткою.

 

Докладніше

 


1 листопада

160 років від Дня народження Дніпрової Чайки

 

Надо мною ще малою

Зірка та засяла,

Знання світу з того часу

Серце забажало.

Поки жива, все одного

Я бажати буду:

Тої зірки, того світу

Повік не забуду!

Одного ще тільки в зірки

Щиро б я просила:

Трошки світу, щоб я й другим

Колись посвітила…

Дніпрова Чайка

Докладніше

 


28 жовтня

555 років від Дня народження визначного мислителя епохи пізнього Відродження Еразма Ротердамського

 

Еразм Роттердамський – є найбільшою фігурою в північному Відродженні і за свої заслуги по праву отримав прізвисько «князь гуманістів». Вчений був першим, хто став вивчати тексти священних писань з науково-критичної точки зору. Сприяв поверненню в культурний ужиток літературної спадщини античності.

 

Еразм був найвизначнішим знавцем латини своєї епохи. Його твори – взірець чистої класичної мови. Мислитель усе життя залишався вірним католиком, хоча й критикував церкву за надмірності.

 

Працею життя Еразма було видання класичного тексту Біблії грецькою мовою. Окрім того найвідомішим твором мислителя є книга «Похвала глупоті».

Докладніше


29 вересня

155 років з дня народження українського історика, письменника, громадського та політичного діяча М.С. Грушевського (1866—1934)
 

Кожний народ має своїх національних героїв, які в найкритичніший момент історії втілюють найкращі його риси, піднімають на боротьбу інших і беруть на себе відповідальність за майбутнє нації, ведучи її за собою. Однією з таких особистостей, без перебільшення, був Михайло Сергійович Грушевський. Це видатна людина, що після себе залишила великий слід в нашій історії.

 

М.С. Грушевськии (1866—1934) жив і творив українську державність, писав її історію, перебуваючи у самій гущі життя, серед людей і для людей. Він був особистістю, яка не лише мала високі ідейні переконання, а й звичайні людські риси характеру, емоції і пристрасті, честолюбні амбіції, симпатії й антипатії, душевні потрясіння, певні слабкості й болючі помилки. А ще він був людиною своєї епохи — часів гострих соціальних суперечностей і жорстокого національного гніту з боку імперської влади стосовно українського народу і його еліти, до нього особисто як одного з найпомітніших її представників.

Докладніше.
 


29 вересня

120 – років від дня народження українського письменника, автора історичних романів С. В. Скляренко (1901 —1962)

 

Докладніше

 


28 червня - День Конституції України!

 


27 червня - День Молоді

 


20 червня - День Святої Трійці

 

День Святої Трійці — це одне з головних свят для християн, яке західні та східні церкви відзначають у неділю.

 

Незважаючи на існуючу прив’язку свята до недільного дня, його дата визначається щороку в залежності від дати Великодня. Так, у 2021 році Трійцю відзначать 20 червня.
Всюди День Святої Трійці вважається найважливішим святом. У римському літургійному календарі в нього найвищий статус – торжества, а у православному свято відноситься до двунадесятих  – найважливіших після Великодня. Докладніше.

 


9 червня - Міжнародний день друзів

 

 


1 червня - Міжнародний день захисту дітей

 


21 травня - Міжнародний день чаю

 


14 травня - день народження В.С. Стефаника

 

150 років
з дня народження українського письменника і громадського діяча

В. С. Стефаника
(1871—1936)

 

 

Василь Стефаник – видатний письменник-новатор кінця ХІХ століття, реформатор української прози, майстер соціально-психологічної новели. Його лаконічні, психологічно глибокі, сповнені драматизму твори доносять до читача трагічну правду про життя селянства за часів неволі.

 

Докладніше.


5 травня - День народження Ірини Вільде

(видатна українська письменниця)


1 травня - День праці (Свято Весни і праці)

 


28 квітня - Всесвітній День охорони праці

 

 


23 квітня - День народження В. Шекспіра

 

 


23 квітня - Всесвітній день книги і авторського права

 

 

«Велика-бо користь буває людині від науки книжної,  бо книги вказують нам і навчають нас, як іти шляхом покаяння, і мудрість, і стриманість здобуваємо із слів книжних.

 

Книги подібні рікам, що тамують спрагу цілого світу – це джерела мудрості.»

                                               (Повість минулих літ)

 

Докладніше.

 


7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці

 

7 квітня українці святкують одне з найважливіших і найсвітліших свят- Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Одним із символів Благовіщення є білі голуби на блакитному небі, які уособлюють благу звістку. Благовіщення святкується за дев'ять місяців до Різдва Христового.

Назва походить від словосполучення «блага вість», бо цього дня Пресвятій Богородиці явився архангел Гавриїл і сповістив найкращу на землі звістку: про те, що вона стане Матір'ю Божою, непорочно зачавши сина від Святого Духа. Докладніше.


До дня народження Миколи Васильовича Гоголя

 


21 березня Всесвітній день поезії

 

Поезія - це струни відчуттів,

Це музика Вселенської любові,

Поезія - це скарб усіх віків,

Це діамант величиною в слово!

Ігор Федчишин

 

1 березня, у цей весняний день, коли пробуджується природа, ми відзначаємо Всесвітній день поезії.

Дату святкування встановлено делегатами 30-ої сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у 1999 році. Перший Всесвітній день поезії пройшов у столиці Франції у 2000 році.

В Україні це свято вперше з'явилося у 2004 році.

Докладніше.


15 березня

 


150-річчя з Дня народження Лесі Українки

 

 

…Нехай мої струни лунають,

Нехай мої співи літають

По рідній коханій моїй стороні…

Леся Українка

 

Кожен край народжує свого поета, сподіваючись виявити себе через його слово. 150 років тому на вкраїнському небосхилі спалахнула нова яскрава зірка з доти нікому невідомим іменем. Лариса Петрівна Косач (літературний псевдонім – Леся Українка) народилася 25 лютого 1871 року у Новограді–Волинському. Докладніше.


27 січня - 130 років від дня народження Павла Григоровича Тичини.

 

Павло Григорович Тичина

(1891-1967)

 

 

Я завше там, де труд, де людно,

де разом: думка й почуття.

Без чистоти творити трудно,

без творчості – нема життя!

П. Тичина

 

 

27 січня 2021 року виповнюється 130 років від дня народження українського поета, перекладача, публіциста, громадського діяча Павла Григоровича Тичини. Докладніше.

 


22 січня - День Соборності України

 

День Соборності України – свято, яке відзначає наша держава щороку 22 січня в день проголошення Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.

 

Соборність втілює у собі безапеляційну необхідність територіальної єдності та об’єднує ідеї неподільності і незалежності української землі. Соборність як державотворницька ідея та патріотичне переконання почала формуватися після об'єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві. Саме цю ідею мали за вектор українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Пилип Орлик. Особливо гостро питання соборності та неподільності постало у XVIII — початку XX століття, коли тогочасна Україна була поділена між Польщею, Московією, Румунією та Австро-Угорщиною, ця ідея знайшла своє відображення у працях найкращих вітчизняних мислителів, оскільки для боротьби за свої національні інтереси Україні була вкрай важливою територіальна єдність. Докладніше.


10 грудня - День прав людини

 

 

Права людини є найважливішим питанням внутрішньої та зовнішньої політики всіх світових держав. Забезпечення прав і свобод людини, їх практична реалізація є критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому.

Права людини – це соціальна спроможність людини вільно діяти, самостійно обирати вид та міру своєї поведінки з метою задоволення своїх різнобічних матеріальних та духовних потреб шляхом користування певними соціальними благами в межах, визначених законодавчими актами. Докладніше.

 


9 листопада - День української писемності та мови

 

День української писемності та мови – державне свято, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. Свято було започатковане в листопаді 1997 року Указом Президента № 1241/97 «Про День української писемності та мови» на підтримку «ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства».

За православним календарем у цей день вшановують пам’ять преподобного Нестора-літописця. Він був письменником, основоположником давньоруської історіографії, першим істориком Київської Русі, мислителем, вченим, ченцем Києво-Печерського монастиря. Докладніше.


28 червня - День Конституції України

 

День Конституції України - державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь прийняття Конституції України в 1996 році.

 

День Конституції України - єдине державне свято, що закріплено в самій Конституції.

28 червня 1996 року Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави і спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Основний Закон України — Конституцію, яка стала реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави як повноправної учасниці світового співтовариства. Докладніше.

 


5 червня Всесвітній день охорони навколишнього середовища

 

Традиційно Україна, як і увесь світ, 5 червня відзначає Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Цей день вважається однією з найважливіших подій екологічного календаря і щорічно святкується в більш ніж 100 країнах світу.

Ще 15 грудня 1972 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 5 червня Всесвітнім днем охорони навколишнього середовища. Приводом до проведення цієї всесвітньої акції стало звернення, що надійшло 11 травня 1971 року генеральному секретареві ООН. Його підписали 2200 діячів науки й культури з 23 країн світу. Докладніше.

 


З Днем народження Кривий Ріг!

 

Найдовше місто Європи, одне з найбільших металургійних центрів України, відомий далеко за її межами, 95-й квартал... Звичайно, мова йде про Кривий Ріг.

 

А колись це було запорізьке поселення у складі Інгулецької паланки Запорізької Січі, яке на початку ХІХ ст. перетворилося на військове поселення.

 

Кривий Ріг – дуже зелене місто. Приїжджаючи в центр Криворізької агломерації, навіть не сподіваєшся побачити зелені вулиці і парки – тим приємнішим буде цей сюрприз. Навіть суха статистика звучить як пісня: 23 парки, 135 скверів, 11 набережних, 17 садів.

 

Назву міста тлумачать відразу дві легенди. Докладніше.

 


21 травня – День вишиванки

 

Встає над світом щире сонце вранці

І землю гріє променем ясним.

А я іду по світу в вишиванці.

Я — українець! І горджуся цим.

В нас обереги вишивають здавна.

Така традиція в народі прижилась.

Вона прадавня, вічна й дуже славна.

В культурі й до сьогодні збереглась.

Ані вікам, ні моді не здолати...

Вона в людському серці і в душі.

У ній любові, мрій, надій багато

І ти традиції забути не спіши.

Н.Г. Красоткіна

Докладніше.

 


18 травня - День пам’яті жертв депортації кримських татар

 

Сьогодні в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам’ять жертв депортації кримських татар.

 

Саме 18 травня 1944 року розпочалась депортація кримськотатарського народу. Менш ніж за місяць радянська влада вивезла понад 200 тисяч кримських татар із Криму.

 

Як відбувалась депортація кримськотатарського народу...

Докладніше.


10 травня - День матері

 

У ці весняні дні, коли прокидається від зимового сну матінка - природа, коли дзвенить у ніжній блакиті спів жайворонка, коли теплий, лагідний весняний вітерець ледь – ледь коливає шатро чаруючої зелені кущів та дерев, коли зацвітають перші квіти, приходить до нас прекрасне свято, свято народження життя, свято утвердження життя - Свято матері.

 

В Україні - цей день відзначається в другу неділю травня відповідно до Указу Президента України від 10.05.1999 року № 489/99.

Докладніше.

 


«Нам не забути днів війни… У нашій пам’яті вони.

І ті герої незабутні, що з нами йдуть в віки майбутні»

(До Дня пам’яті і примирення)

 

Ми знову прийдемо до вічного вогню,

Рокам ніколи пам'яті не стерти

Про тих, хто пережив страшну війну,

І тих, хто залишивсь в обіймах смерті.

Ми знову прийдемо до вічного вогню...

Із нами прийдуть і онуки й діти,

Щоб ветеранам до землі вклонитись,

Щоб вшанувати їхню сивину.

Нехай Господь дарує їм літа,

Тепло і затишок, щасливі дні безхмарні.

Нехай щороку зелень молода

Встеляє килимом стежки у завтра.

М. Негода

Докладніше


3 травня – День кондитера!

 

Віртуальна виставка «Кондитер – чарівник смаків і ароматів»

 

Своє професійне свято відзначають кондитери. От уже хто завжди в шоколаді! Ці люди привносять в наше життя радість і відчуття свята, адже яке ж свято без десерту!

 

Чи випадково так вийшло або ж в цьому спостерігалася якась закономірність, але споконвіку кухар і кондитер були трохи різними професіями, які в свою чергу вимагали своїх, особливих талантів і якостей. Звичайно ж кондитер – це професійний кухар, але його майстерність цілком присвячено створенню десертів, випічки та інших кондитерських виробів. У цьому мистецтві необхідна особлива смакова пам’ять, відмінне відчуття запахів і витончений смак, величезна творча уява і навіть знання в галузі архітектури, скульптури, а так само художнього мистецтва. Докладніше.


26 квітня День Пам’яті Чорнобильської трагедії

 

Чорнобильський вітер по душах мете,

Чорнобильський пил на роки опадає,

Годинник життя безупинно іде ...

Лиш пам’ять, лиш пам’ять усе пам’ятає.

 

Олена Матушек

 

Минуть роки і десятиліття, а чорний день Чорнобильської трагедії все одно хвилюватиме людей – і тих, кого він зачепив своїм недобрим крилом, і тих, хто народився далеко від покривдженої землі. 26 квітня завжди об’єднуватиме всіх живих одним спогадом, однією печаллю, однією надією… Докладніше.


Великдень іде – свято в душі несе!

 

Воскресіння Ісуса Христа – це подія, яка змінила розвиток та життя всього людства. Адже Син Божий своєю смертю та воскресінням надав усім людям надію на вічне життя. Це символ перемоги над гріхами та над смертю.

Важливо, що для кожного з нас це було не просто ще одне з важливих християнських свят, а насамперед – глибоке розуміння важливості цієї події.

"Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" – чуємо ми в цей день, але потрібно, щоб це були незвичні слова, а слова з глибини нашого серця.

У 2020 році православні християни відзначають свято Великодня 19 квітня. Пропонуємо дізнатися кілька цікавих фактів про це свято, які ви не знали.

 

Докладніше.

 


З Ювілеєм Л.В. Костенко!

 

Вечірнє сонце, дякую за день!

Вечірнє сонце, дякую за втому.

За тих лісів просвітлений Едем

і за волошку в житі золотому.

За твій світанок, і за твій зеніт,

і за мої обпечені зеніти.

За те, що завтра хоче зеленіть,

за те, що вчора встигло оддзвеніти.

За небо в небі, за дитячий сміх.

За те, що можу, і за те, що мушу.

Вечірнє сонце, дякую за всіх,

котрі нічим не осквернили душу.

За те, що завтра жде своїх натхнень.

Що десь у світі кров ще не пролито.

Вечірнє сонце, дякую за день,

за цю потребу слова, як молитви.

 

Віршами цієї жінки зачитується вся країна. А вона, зовсім не зважаючи на свою надзвичайну популярність, відмовилася від звання героїні України й останні роки проводить непублічно, лише зрідка коментуючи особливо бурхливі події. Докладніше.


Електронна доставка документів

 

Шановні викладачі!

Бібліотека коледжу пропонує послуги з електронної доставки документів.

 

Електронна доставка документів дає можливість користувачам бібліотеки КФКТГРБ замовляти електронні копії друкованих документів з її фондів, а саме:

 

інформацію про нові книги, які надходять до бібліотеки (зміст, анотація)

• інформацію про статті з періодичних видань, які надходять до бібліотеки

• повні тексти публікацій

• бібліографічні переліки

 

Матеріали, що вас зацікавили, ви можете отримати як у бібліотеці, так і в режимі електронної доставки документів на вашу електронну адресу.

 

Правила користування:

 

1. Ця послуга надається тільки користувачам бібліотеки.

2. Для того, щоб замовити копію будь-якого документа , необхідно надіслати заповнену форму замовлення на електронну адресу бібліотеки biblioteka.kdket@gmail.com.

3. Запит виконується протягом 3-х робочих днів.


Перелік періодичних видань

 

1. Академия гостеприимства

2. Баланс - бюджет

3. Дивослово (українська мова й література в навчальних закладах)

4. Добра кухня

5. Добрі напої

6. ЕNGLISH

7. Історія та правознавство

8. Маркетинг в Україні

9. Математика

10. Мир продуктов

11. Приватний підприємець

12. Ресторатор

13. Сучасна кухня

14. Фаховий комплект вчителя біології та хімії


Літературно-музична вітальня

 


Корисні посилання

 

Вища освіта – інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні та за кордоном. http://vnz.org.ua

 

Освітній портал – освіта в Україні та за кордоном. http://www.osvita.org.ua

 

Study.ua – допомога в організації навчання за кордоном. https://www.study.ua/i/napravlenie.htm

 

Фулбрайт в Українi – cайт програми академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi. http://www.fulbright.org.ua

 

ENIC UKRAINE – національний інформаційний центр академічної мобільності ENIC UKRAINE, містить інформацію про систему освіти в Україні, зразки документів і т. п. http://enic.in.ua/index.php/ua/

 

Інститут модернізації змісту освіти – сайт містить електронні підручники для 10 класу, 11 класу та професійно-технічної освіти

 

Наукова бібліотека Харківського державного університету харчування та торгівлі - Електронний каталог.

 

Вікіпідручник – україномовний розділ сервісу Wikibooks. Розміщено навчальні матеріали з питань енергетики, інженерії, історії, комп'ютерних наук, кулінарії, масових комунікацій, математики, мовознавства, правознавства, програмування, філософії та інших дисциплін. https://uk.wikibooks.org/wiki/Головна_сторінка

 

Медіатека електронних засобів навчання – у медіатеці є можливість скачати електронні посібники та підручники, підручники та навчальні посібники PDF, переглянути навчальне відео та відеолекції, відкриті онлайн-курси. http://nmcbook.com.ua

 

Електронна бібліотека “Культура України” – інтегрований ресурс орієнтований на широке коло користувачів, в рамках якого формуються колекції, спрямовані на поширення знань про культуру України. http://elib.nplu.org/index.html

 

Ділова мова – українське ділове мовлення. https://www.dilovamova.com/index.php?page=1

 

Darkell.info – освітній портал для студентів з філософських наук: філософія, логіка, етика, естетика, культурологія, релігієзнавство. http://darkelly.info

 

Добірка безкоштовних онлайн-сервісів для навчання українською – кілька інтернет-платформ, які пропонують безкоштовні курси з різних предметів від авторитетних викладачів провідних університетів: Prometheus, Coursera, EdEra, ВУМ, Duolingo, TED. https://mizky.com/article/222/online-education-ua

 

Studway – все про студентство. Новини українських студентів, мотивація та можливості для розвитку; найкращі подорожі, поради. https://studway.com.ua

 

Студентська республіка – всеукраїнська молодіжна громадська організація. http://studrespublika.com/vmgo.php