Події

 

Заходи щодо покращення якості надання освітніх послуг

 

Протягом І семестру 2019-2020 н.р. в нашому закладі освіти відбулась низка заходів, метою яких було покращення якості надання освітніх послуг у Криворізькому державному комерційно – економічному технікумі.

 

З 7 по 11 жовтня 2019 р., серед студентів І курсу було проведено анкетування, яке містило питання щодо організації освітнього процесу у технікумі, якості викладання навчальних дисциплін загальноосвітнього циклу, інформованості студентів про розміщення викладачами додаткових матеріалів у ЦІР та на сайті технікуму, забезпечення освітнього процесу, використання інноваційних методів проведення навчальних занять та наявність труднощів при засвоєнні окремих предметів. За результати опитування було складено звіт, з яким було ознайомлено викладачів дисциплін загальноосвітнього циклу і, з метою покращення надання освітніх послуг, розроблено подальший план роботи.

 

Наступним заходом став Тиждень якості освіти (04.11. – 11.11.2019 р.), під час якого викладачі проводили навчальні заняття з використанням різноманітних інноваційних форм та методів роботи. Адже, основними особливостями сучасного освітнього процесу є орієнтація на особистість, впровадження інтерактивних технологій у роботу педагогічного колективу та широке застосування їх під час проведення навчальних занять. Головні завдання використання подібних методик – це інтенсифікація та підвищення якості та ефективності процесу пізнання, розвиток творчого потенціалу студентів, критичного мислення, медіа грамотності та забезпечення можливостей самовдосконалення.

 

Викладачі Шишкіна Л.О. та Авер'янова Н.М. провели експериментальне бінарне квест-заняття з хімії та фізики під назвою «Наукова кухня», під час якого студенти виконували різноманітні нестандартні завдання з використанням дозиметричних інструментів та електронного конструктору «Знавець».

 

 

Для біль продуктивного засвоєння складних тем з геометрії, викладачем математики Верещук О.С. було проведено заняття-імітація «Біржа знань» з використанням об’ємних геометричних фігур Learning Resources.

 

 

Досить цікавим та пізнавальним виявилось навчальне заняття зі всесвітньої історії у формі історичного квесту, яке запропонувала студентам викладач Василиненко Н.Б. Під час подорожі різними станціями, учасники мали змогу повною мірою застосувати всі свої знання.

 

 

При вивченні іноземної мови, досить дієвою є методика «Моделювання мислення», при застосуванні якої активізуються навички монологічного та діалогічного мовлення, студенти вчаться висловлювати свої думки та відстоювати власну точку зору. Саме цю технологію використала викладач іноземної мови Красилич А.А. під час вивчення теми «Захист навколишнього середовища. Глобалізація довкілля».

 

 

Інноваційні технології швидко увійшли в усі галузі нашого життя, тому в зв'язку з цим виникає нагальна потреба використання їх під час вивчення багатьох дисциплін загальноосвітнього курсу. Вивчення окремих тем з використанням інноваційних технологій, комп'ютерної техніки та найсвіжішої інформації, взятої з мережі Internet, - один із способів оптимізації та урізноманітнення навчально-виховального процесу.

 

зміст

 

 

© 2007-2020

КДКЕТ