Події

 

Захист дисертації на тему:

«Управління інвестиційною діяльністю торговельних підприємств»

 

27 листопада 2020 р викладач комісії обліку та економічних дисциплін Криворізького державного комерційно-економічного технікуму Єгорова Олена Миколаївна успішно захистила дисертацію на тему: «Управління інвестиційною діяльністю торговельних підприємств» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування (м. Харків).

 

Науковий керівник Близнюк Оксана Павлівна, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та обліку Харківського державного університету харчування та торгівлі.

 

 

Під час навчання в аспірантурі ХДУХТ (з 2016р.) повністю та вчасно виконала індивідуальний план здобувача ступеня доктора філософії, успішно завершила виконання освітньо-наукової програми.

 

За темою дисертації здобувачем опубліковано 22 роботи, з яких 1 колективна монографія у співавторстві, 6 статей, у т.ч. 1 стаття у періодичному науковому виданні іншої держави, яка входить до Європейського Союзу, 15 тез доповідей у збірниках за матеріалами конференцій, одне свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

 

Бажаємо Олені Миколаївні подальших творчих успіхів в науковій та педагогічній діяльності!

 

зміст

 

 

© 2007-2020

КДКЕТ