E-mail: kdketnet@gmail.com

 

ВІДКРИТЕ ОНЛАЙН-ЗАНЯТТЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

«СУЧАСНИЙ МОЛОДІЖНИЙ СВІТ»

 

21 листопада 2023 року у КРИВОРІЗЬКОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ ТОРГІВЛІ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ було проведено відкрите онлайн - заняття з англійської мови «СУЧАСНИЙ МОЛОДІЖНИЙ СВІТ» зі студентами гр. ПТБ-22-1 (викладач Алла КРАСИЛИЧ).

 

 

Мета заходу – активізація та розширення лексичного запасу студентів, сприяння володінню комунікативною компетенцією, розвиток мовленнєвої інтуїції, творчості та креативності студентської молоді через освоєння новітніх технологій.

Заняття було проведено з використанням традиційних та інноваційних форм та методів навчання. Основний акцент було зроблено на мовленнєвій діяльності, а саме, парне та групове спілкування, групова робота з відео матеріалами, бесіда дискусійного характеру – розмірковування «Is it easy to be young?» з використанням студентських презентацій.

 

 

Студенти цікаво, творчо та креативно вирішували комунікативні ситуації – обговорювали проблеми, з якими стикаються молоді люди, їхні гарні та погані звички, стиль життя, інтереси, ідеали, зробили характеристику сучасної молоді та спроектували портрет сучасного підлітка за допомогою найпопулярніших онлайн-платформ.

Заняття пройшло цікаво, яскраво.

Вкотре переконалися, що знання іноземних мов відкривають двері в майбутнє кожного. Тож, майбутнє України – в руках кожного з нас!