Події

 

Захист курсових робіт

з навчальної дисципліни «Організація обслуговування»

 

19 грудня 2019 року у Криворізькому державному комерційно-економічному технікумі відбувся захист курсових робіт з навчальної дисципліни «Організація обслуговування» студентами групи РС-18-2 (керівник Пислиця А.І.).

 

Захід розпочався з вітальних слів зав. комерційним відділенням Колісник Галини Петрівни, яка зазначила, що виконання курсової роботи є однією з ефективних форм навчання, що дозволяє співставити теорію з практикою, критично проаналізувати стан справ у конкретному закладі ресторанного господарства, визначити напрямки покращення діяльності окремих ланок та підприємства в цілому.

 

Під час захисту студенти продемонстрували високий рівень володіння методиками систематизації та аналізу інформації з обраної теми, письмового викладення обґрунтованого вирішення проблеми, що означена в роботі.

 

 

Виконання курсових робіт сприяє поглибленому засвоєнню програмного матеріалу з дисциплін готельно-ресторанної справи, опануванню навичками науково-дослідницької роботи та закріпленню теоретичних знань й професійних навичок, набутих в процесі навчання.

 

Захист супроводжувався демонстрацією мультимедійних презентацій.

 

Комісія відмітила високу якість виконання курсових робіт, їх актуальність та змістовність.

 

зміст

 

 

© 2007-2020

КДКЕТ