E-mail: kdketnet@gmail.com

 

ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ

З дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА В ЗРГ

спеціальність 181 «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 

З 24 листопада по 14 грудня 2023 р., в КРИВОРІЗЬКОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ ТОРГІВЛІ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ згідно навчальних планів, проходив онлайн захист курсових робіт здобувачами освіти ІІ та ІІІ курсів спеціальності «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» гр. ХТ 22-3, ХТ 21-1, ХТ 21-2, ХТ 21-3.

 

 

Під час захисту студенти продемонстрували достатній рівень володіння методиками систематизації та аналізу інформації з обраної теми, письмового викладення обґрунтованого вирішення проблеми, що означена в роботі. Доповіді супроводжувалися демонстрацією мультимедійних презентацій.

 

Загалом, виконання курсових робіт сприяє поглибленому засвоєнню програмного матеріалу зі спеціальних дисциплін, опануванню навичками науково-дослідницької роботи та закріпленню теоретичних знань й професійних навичок, набутих в процесі навчання.

Керівники курсових робіт, Альона ПИСЛИЦЯ та Ольга ЗАІКА, відзначили належний професійний рівень виконаних робіт та звернули увагу на їх актуальність та практичну спрямованість.