Події

 

Захист курсових робіт

 

14 грудня 2020 року у Криворізькому державному комерційно-економічному технікумі відбувся захист курсових робіт з навчальних дисциплін «Організація обслуговування» студентами гр. РС 19-2 та «Комерційна діяльність» гр. ПТБ 19-2 (керівники Пислиця А.І та Захарченко Т.Й.).

 

 

 

Захід розпочався з вітальних слів зав. відділенням Колісник Г.П. та Старовойт М.М., які зазначили, що виконання курсової роботи є однією з ефективних форм навчання, яке дозволяє співставити теорію з практикою, критично проаналізувати стан справ у конкретному закладі ресторанного господарства та торговельного підприємства, визначити напрямки покращення господарської діяльності в цілому.

 

 

Під час захисту всі студенти, в супроводі мультимедійних презентацій, продемонстрували високий рівень володіння методиками систематизації та аналізу інформації з обраної теми, письмового викладення обґрунтованого вирішення проблеми, що означена в роботі.

 

Комісія відмітила високу якість виконання курсових робіт, їх актуальність та змістовність.
 

 

ФОТО

зміст

 

 

© 2007-2020

КДКЕТ