Події

 

Захист курсових

 

12 та 14 грудня 2018 року студенти комерційного відділення Криворізького державного комерційно-економічного технікуму спеціальності «Підприємництво. Торгівля та біржова діяльність» груп ПТБ 16-1 та ПТБ 17-2 захистили курсові роботи.

 

 

Під час захисту в діловій та творчій обстановці продемонстрували навички володіння методикою наукового дослідження, аналізу літературних джерел та первинної документації, письмового викладу науково обґрунтованої та аргументованої проблеми роботи.

 

На захисті курсових робіт була присутня завідувач магазином «Prostor» компанії мережі «Стиль Д» Негода Катерина Сергіївна, яка відзначила, що студенти вміють вивчати, узагальнювати, опрацьовувати інформацію, робити висновки й розробляти рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності торговельного підприємства.

 

Написання студентських курсових робіт сприяє поглибленому засвоєнню програмного матеріалу, дає змогу оволодіти навичками наукової роботи та закріпити теоретичні знання й практичні навички, набуті в процесі навчання.

 

зміст

 

 

© 2007-2019

КДКЕТ