Події

 

Захист курсових робіт студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

12 та 13 грудня 2019 року в КДКЕТ відбувся захист курсових робіт студентів III курсу ПТБ-17-1, ПТБ-18-2 спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з навчальної дисципліни «Комерційна діяльність» (керівники - викладачі Захарченко Т.Й. та Біла І.В.).

 

 

 

У ході захисту студенти продемонстрували достатній рівень володіння методиками систематизації та аналізу інформації з обраної теми, вміння вирішувати практичні завдання, робити висновки й розробляти рекомендації щодо підвищення ефективності комерційної діяльності торговельного підприємства. Захист робіт супроводжувався цікавими та змістовними презентаціями.

 

 

 

Високий теоретичний і практичний рівень підготовки, творчий підхід та сумлінне ставлення до виконання роботи продемонстрували студенти: Авраменко К., Ващенко А., Лукаш А., Трипадуш І. (ПТБ-18-2), Фанта Д., Роман К., Кабанець К., Мінєнкова С. (ПТБ-17-1).

 

Написання студентських курсових робіт сприяє поглибленому засвоєнню програмного матеріалу з комерційних дисциплін, отриманню навичок науково-дослідницької роботи та формуванню професійних компетентностей.

 

зміст

 

 

© 2007-2020

КДКЕТ