Події

 

Інтерактивні технології в освітньому процесі

 

13 березня 2019р. в Криворізькому державному комерційно-економічному технікумі в рамках тижня циклової комісії торгівлі та підприємництва викладачем спецдисциплін Захарченко Т.Й. в групі ПТБ-17-1 проведено відкрите інтерактивне заняття з навчальної дисципліни «Комерційна діяльність» - семінар-конференція «Комерційна інформація та її захист».

 

Мета заняття: сприяння поглибленому засвоєнню студентами найбільш складних питань навчального розділу,спонукання студентів до колективного творчого обговорення, оволодіння науковими методами аналізу, активізація до самостійного вивчення навчально-методичної літератури, формування навичок самоосвіти.

 

 

Яка інформація відноситься до комерційної таємниці? Як здійснюється робота з її захисту? Яку роль відіграють товарні знаки в процесі захисту комерційної таємниці? На ці та багато інших запитань надали відповіді студенти, які на семінарі виконували ролі слухачів, експертів та доповідачів.

 

Для активізації пізнавальної діяльності студентів були використані цікаві відеоролики «Комерційна таємниця та конфіденційна інформація», «Режим комерційної таємниці», «Реєстрація товарного знаку» та чисельні дидактичні матеріали, що мали навчальні, виховні та розвивальні функції: сприяли закріпленню отриманих знань, формуванню нових умінь і навичок, виховували повагу до чужих думок, активність, самостійність, професійно орієнтували майбутніх фахівців.

 

Підводили підсумок роботи та оцінювали особисту активність та ефективність роботи групи загалом, цікавість і корисність вибраних форм діяльності самі студенти за допомогою синквейну.

 

Такі форми нестандартних навчальних занять демонструють педагогічну майстерність викладача, забезпечують інтелектуальний розвиток та формування професійних компетенцій студентів.

 

зміст

 

 

© 2007-2019

КДКЕТ