Події

 

Захист курсових робіт та проектів

 

Минулий тиждень у закладі ознаменувався проведенням захисту курсових робіт та проектів студентів випускних курсів.
Так, 5 та 7 грудня відбувся захист курсових проектів студентами ІV курсу спеціальності «Виробництво харчової продукції». У рамках виконання курсового проекту студентам слід було розробити проекти виробничих цехів сучасних закладів ресторанного господарства.

 

Привітали з цією подією та побажали успіхів студентам заступник директора з НР Саква Валентина Миколаївна та завідуючий відділенням Кучеренко Микола Володимирович. Даний курсовий проект є гарним майданчиком для того, щоб студенти мали змогу продемонструвати власні творчі здібності та навички володіння програмним матеріалом, а також виконали роботу, що в майбутньому може стати частиною їх професійного зростання.

 

 

У свою чергу викладачі комісії харчових технологій та готельно-ресторанної справи, присутні на захисті курсових проектів, відзначили високий професійний рівень виконаних робіт та звернули увагу на їх актуальність та практичну спрямованість.

 

8 грудня відбулося засідання комісії із захисту курсових робіт студентами III курсу гр. ПТБ-16-2 (навчальна дисципліна - «Комерційна діяльність», керівник Біла І.В.).

 

На засідання були запрошені заступник директора з навчальної роботи Саква В.М., завідувач комерційного відділення Резниченко Г.П., які зазначили, що курсова робота є однією з перших сходинок студента до наукового дослідництва, адже її виконання потребує відповідальності, самостійності, аналітичних та прогностичних навичок.

 

 

У ході захисту студенти продемонстрували достатній рівень володіння методиками систематизації та аналізу інформації з обраної теми, обґрунтованого вирішення проблеми, що означена в роботі, вміння вирішувати практичні завдання, робити висновки й розробляти рекомендації щодо підвищення ефективності комерційної діяльності торговельного підприємства. А використання мультимедійних технологій дозволило зробити доповіді більш наочним та переконливими.

 

 

Виконання студентських курсових робіт сприяє поглибленому засвоєнню програмного матеріалу з товарознавчо-комерційних дисциплін, опануванню навичками науково-дослідницької роботи та закріпленню теоретичних знань й професійних навичок, набутих у процесі навчання.

зміст

 

 

© 2007-2017

КДКЕТ