Події

 

Захист курсових

 

5 по 7 грудня 2018р. у Криворізькому державному комерційно-економічному технікумі студенти технологічного відділення захистили курсові проекти з навчальної дисципліни «Організація виробництва закладів ресторанного господарства» (керівники Слюсарєва О.В., Заіка О.А., Пислиця А.І.).

 

 

Курсове проектування є однією з перших сходинок студента до наукового дослідництва, адже її виконання потребує відповідальності, самостійності, аналітичних та прогностичних навичок.

 

Під час захисту студенти груп ВХП 15-1, ВХП 15-2, ХТ 16-3 продемонстрували високий рівень володіння методиками систематизації та аналізу інформації з обраної теми, письмового викладення обґрунтованого вирішення проблеми, що означена в роботі.

 

Розробка проектів сприяє поглибленому засвоєнню програмного матеріалу з дисциплін харчових технологій та готельно-ресторанної справи, опануванню навичками науково-дослідницької роботи та закріпленню теоретичних знань й професійних навичок, набутих в процесі навчання.

 

 

Заступник директора з навчальної роботи Саква В. М. та завідуючий технологічним відділенням Кучеренко М.В. відзначили високий професійний рівень виконаних робіт та звернули увагу на їх актуальність та практичну спрямованість, яка в майбутньому стане частиною їх професійного становлення в закладах ресторанного господарства.
 

зміст

 

 

© 2007-2019

КДКЕТ