Події

 

Цикл навчально-практичних семінарів для викладачів та студентів КДКЕТ

 

 

Циклова комісія торгівлі та підприємництва продовжила реалізацію багатовекторної програми співпраці з гіпермаркетом «АШАН Кривий Ріг» в контексті вирішення головної методичної проблеми поточного навчального року - «Формування фахової компетентності та професійно орієнтованої соціальної активності студентів через оптимізацію навчально-виховної діяльності викладачів циклової комісії».

 

Минулорічне активне співробітництво з АШАНОМ трансформувалося в низку різноманітних за формою, тематикою та масштабами заходів, про що було детально висвітлено на сайті КДКЕТ. Викладачі циклової комісії зробили акцент на вивченні сучасних вимог роботодавців до молодих спеціалістів сфери торгівлі та послуг і саме через цю призму намагались визначити пріоритети у формуванні особистісних та професійних компетенцій студентів при викладанні спецдисциплін.

 

 

Цього року викладацький колектив окреслив для себе нове стратегічне завдання: розглянути можливі проблеми фахової підготовки студентів та винайти ефективні шляхи професійної адаптації молодих спеціалістів до вимог сучасного бізнес-середовища. І цілком закономірно, що одним з головних партнерів у вирішенні цього завдання обрано саме гіпермаркет АШАН – торговельне підприємство, чиї інноваційні підходи в організації торгово-технологічного процесу, комерційної діяльності, в роботі з клієнтами та персоналом вивели його на лідерські позиції в масштабах регіону та країни в цілому.

 

 

Отже, 7 листопада 2017 року активовано один з напрямів спільної діяльності в межах угоди про співробітництво - розпочато проведення чергового циклу навчально-практичних семінарів для викладачів та студентів КДКЕТ, тематика яких підпорядкована оновленому концепту гіпермаркету: «АШАН змінює життя!».

 

Команду КДКЕТівців (студентів груп ПТБ-16-, ПТБ-17-2 та викладачів спецдисциплін Константінову Н.В., Білу І.В., Осадчу І.А.) гостинно зустріла наш АШАНівський «куратор» Оксана Киреєва - менеджер-організатор, член комітету дирекції гіпермаркету. Вона і стала головним тьютором на практичному семінарі.

 

 

Захід складався із 3-х взаємопов’язаних частин, кожна з яких мала безперечну інформаційну та фахову цінність для студентсько-викладацької аудиторії:

 

 Перегляд фірмового відеофільму «Компанія АШАН в світі та Україні» сформував у студентів чітке уявлення про історію розвитку, чинники успіху, концепцію та місії компанії, структуру та специфіку управління, політику в роботі з персоналом та клієнтами.

 

 

 Логічним продовженням «віртуального» знайомства з компанією «АШАНРітейл Україна» стала детальна навчально-оглядова екскурсія по торговельних площах, виробничих цехах та спецприміщеннях гіпермаркету, де студенти ознайомились з товарним асортиментом, сучасним торговим устаткуванням, на власні очі побачили застосування прийомів маркетингу та мерчандайзингу, ознайомились з продукцією власного виробництва, особливостями торгово-технологічного процесу магазину від моменту приймання до реалізації товарів.

 

 

 Третя частина семінару була присвячена специфіці організації контролю якості продовольчих та непродовольчих товарів в гіпермаркеті АШАН. Особливо професійно корисною для слухачів була інформація щодо ефективності впровадження принципів НАССР в систему менеджменту безпеки та якості харчових продуктів.

 

 

Таким чином, підсумовуємо – користь від подібних заходів і для викладачів, і для студентів очевидна. Нестандартні заняття, коли навчальний кабінет трансформується в торговельний зал, а викладач об’єднується із фахівцем-практиком, в рази підвищують ефективність процесу підготовки майбутніх спеціалістів, формують затребувані компетентності, адаптують їх до реалій та вимог сучасної торговельної галузі.

зміст

 

 

© 2007-2017

КДКЕТ