Події

 

Відкрите заняття з дисципліни «Фінанси підприємства»

 

06 лютого 2018 року в КДКЕТ викладачем спецдисциплін Єгоровою О.М. було проведено відкрите заняття у формі навчально-практичного тренінгу для студентів гр. Б-15-1 з дисципліни «Фінанси підприємства» на тему «Оформлення документів на відкриття рахунків в банку та заповнення розрахунково-платіжної документації».

 

 

 

У ході заняття студенти розкрили значення безготівкових розрахунків, оволоділи навичками заповненням необхідних документів для відкриття рахунків для підприємств: заяви, карточки зі зразками підписів та навчилися визначати господарську операцію, яку необхідно оформити правильно відповідними платіжними документами (платіжне доручення, платіжна вимога, платіжне вимога-доручення).

 

 

 

Майбутня фахова робота спеціалістів з бухгалтерського обліку пов’язана з виробничого-господарською діяльністю підприємства, з придбанням сировини, матеріалів, електроенергії, палива, сплатою податків, виплатою працівникам заробітної плати, премій, допомоги, продажем продукції, товарів, наданням послуг тощо. Виконання таких господарських операцій неможливе без проведення грошових розрахунків. Правильно обрана форма грошових розрахунків сприяє підвищенню ефективності використання фінансових ресурсів, а, отже, і підвищенню ефективності діяльності підприємства загалом.

зміст

 

 

© 2007-2018

КДКЕТ