Події

 

Захист курсових робіт спеціальності

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

3 травня 2019 року в Криворізькому державному комерційно-економічному технікумі відбулося засідання комісії торгівлі та підприємництва із захисту курсових робіт студентів III курсу денної форми навчання групи ПТБ-18-1с з навчальної дисципліни «Комерційна діяльність» (керівник Біла І.В.).

 

Під час захисту студенти продемонстрували достатній рівень володіння методиками систематизації та аналізу інформації з обраної теми, письмового викладення обґрунтованого вирішення проблеми, що означена в роботі; вміння вирішувати практичні завдання, робити висновки й розробляти рекомендації щодо підвищення ефективності комерційної діяльності торговельного підприємства, захист робіт відбувався з використанням мультимедійних технологій.

 

 

Написання курсових робіт сприяє поглибленому засвоєнню навчального матеріалу з товарознавчо-комерційних дисциплін, опануванню навичками науково-дослідницької роботи та закріпленню теоретичних знань й професійних навичок, набутих в процесі навчання.

зміст

 

 

© 2007-2019

КДКЕТ