Події

 

Освітньо-методична робота

 

На період дистанційного навчання, викладацьким складом закладу для забезпечення виконання навчальних програм здобувачами освіти, було налаштовано канали інтернет-зв’язку між викладачами та студентами (Viber, платформа для онлайн-конференцій ZOOM, Google Classroom та інші), на яких здобувачі освіти за допомогою синхронного та асинхронного способу взаємодії отримують навчальні матеріали, консультації, відпрацьовують практичні та лабораторні заняття, виконують тести та контрольні роботи.

 

 

Для ефективної організації навчання, створення різноманітних і цікавих занять, презентації свого освітнього продукту педагогічний колектив технікуму трансформував традиційні види навчальних занять.

 

З метою опанування цифрових та інформаційно-комунікаційних компетентностей, в період карантину, викладачі технікуму підвищували свою майстерність через освітні онлайн-ресурси та тренінги.

 

 

На сьогодні, головними принципами науково-методичної роботи в технікумі є оперативність, мобільність, випереджаючий характер, оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм, практична спрямованість. Традиційними вже стали різноманітні фахові конкурси педагогічної майстерності, такі як «Конкурс методичних розробок», який цього річ відбувався у онлайн-форматі. Результати наступні:

 

 

Слід зазначити, що стимулювання інтересу викладачів закладу до інноваційних процесів здійснюється також через участь у вітчизняних та Міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах та представлення науково-методичних праць на фахових конкурсах різного рівня тощо. І нашому закладу освіти є, чим пишатись!

 

Крім того, щорічно викладацький склад бере активну участь у ряді Всеукраїнських та Міжнародних конференцій, зокрема у:

 

- м. Києві, Україна;

- м. Львові, Україна;

- м. Луцьку, Україна;

- м. Тернополі, Україна;

- м. Житомирі, Україна;

- м. Познань, Республіка Польща;

- м. Рим, Італійська Республіка;

- м. Лондон, Велика Британія.

 

Участь у даних конференціях відбувалася очно і заочно, за результатами роботи конференцій викладачі отримали сертифікати вітчизняного та європейського рівня.

 

 

Слід зазначити, що науково-дослідницька робота, яку виконують студенти, в рамках участі в конференціях, проектах, конкурсах, сприяє розвитку їх інтелектуальних здібностей, становленню їх особистості збагаченню їх професіонального досвіду в даній галузі, а також підготовці до навчання в закладах вищої освіти та подальшої участі в олімпіадах і конкурсах більш високого рангу.

 

 

На всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності викладацького складу спрямована робота консультативно-тренінгового клубу "Педагог". "Круглі столи", тренінги, обговорення досвіду роботи, проведення "Аукціонів педагогічних ідей", "Стажувальних майданчиків" значно сприяють саморозвитку і самовдосконаленню педагогів, а також впливають на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому.

 

 

зміст

 

 

© 2007-2020

КДКЕТ