Події

 

ВІДКРИТЕ НАВЧАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

1 грудня 2021 р. у Криворізькому фаховому коледжі торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу (раніше Криворізький державний комерційно-економічний технікум) викладачем Пономаренко Н.В. проведено відкрите практичне заняття з дисципліни «Бухгалтерський облік» в гр. ОБ-20-1 на тему «Запис господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку та відображення їх в балансі підприємства».

 

 

На занятті були присутні заступники директора - Саква В.М., Хомяк О.А., методисти - Сидоренко Н.В., Лисенко В.С. та викладачі закладу.

 

Під час заняття Наталія Віталіївна продемонструвала добре володіння навчальним матеріалом, сучасною методикою проведення, вміння організувати та зацікавити студентів. Використані різноманітні технології й методи навчання: мультимедійна презентація, робота у дошки, тестове опитування Google Forms, завдання-картки, випереджальне завдання, фронтальне опитування.

 

 

 

Студенти показали результативність та високий рівень володіння теоретичним, практичним матеріалом, вміння його застосовувати на практиці, аналізували отримані результати, ставили питання, працювати в групі, висловлювали власні думки.

 

Заняття було проведено на високому методичному рівні із залученням сучасних технічних засобів.
 

зміст

 

 

© 2007-2021

КДКЕТ