e-mail: kdketnet@gmail.com

 

Мапа сайту

 

Шановні користувачі, на карті сайту можна проглянути усі розділи сайту та зміст сторінок, а також перейти до потрібного контенту.

 

Головна сторінка:

Об'яви Оголошення Анонси

Увага ЗНО!

Ліцензування освітньої діяльності КФКТГРБ

Розподіл аудиторій

Дистанційне навчання

Електронний журнал

Вакансії для випускників коледжу

Про коледж:

Історична довідка

Керівництво

Презентація спеціальностей:

Бухгалтерський облік

Товарознавство та комерційна діяльність

Виробництво харчової продукції

Ресторанне обслуговування

Готельне обслуговування

Відеовізітівка закладу

Абітурієнту:

Правила прийому

Як стати студентом КФКТГРБ

Спеціальності

Увага! Ступенева освіта

Приймальна комісія

Віртуальне знайомство з освітнім закладом

Підготовчі курси

Реєстрація абітурієнта

Твій персональний день відкритих дверей

Обсяг регіонального замовлення

Перелік конкурсних предметів ЗНО

Ліцензія та сертифікати

Спеціальності (Характеристика спеціальностей презентація та електронні матеріали для студентів)

 

Матеріальна база

 

Громадська приймальня

 

Події в коледжі

 

Циклові комісії:

Загально-технічних дисциплін

Обліку та економічних дисциплін

Харчових технологій та готельно-ресторанної справи

Торгівлі та підприємництва

Філологічних дисциплін

Соціально-гуманітарних дисциплін

Майстрів виробничого навчання

Публічна інформація:

Ліцензування освітньої діяльності

Ліцензія та сертифікати

Свідоцтво про атестацію профосвіти

Мова освітнього процесу

Самооцінювання освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти Менеджмент

Висновки експертної комісії щодо акредитаційної експертизи спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" освітньо-професійної програми "Ресторанне обслуговування"

Висновки експертної комісії щодо акредитаційної експертизи спеціальності 5.03051001 "Товарознавство та комерційна діяльність"

Висновки експертної комісії щодо акредитаційної експертизи спеціальності 5.03050901 "Бухгалтерський облік"

Висновки експертної комісії щодо акредитаційної експертизи спеціальності 5.05170101 "Виробництво харчової продукції"

Діяльність наглядової ради Криворізького державного комерційно-економічного технікуму.

Положення про КФКТГРБ (Положення про денне відділення; Положення про освітній процес; Положення про адміністративну раду; Положення про педагогічну раду; Положення про циклову комісію; Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти; Про атестацію педагогічних працівників; Положення про забезпечення академічної доброчесності; Положення про апеляцію; Положення про проведення атестації здобувачів освіти; Положення про протидію булінгу (цькуванню); Положення про  запобігання та протидію дискримінації, сексуальним домаганням, мобінгу, кібербулінгу, харасменту та іншим проявам неетичної поведінки; Положення про організацію інклюзивного навчання; Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній та/або інформальній освіті; Положення про оцінювання знань здобувачів освіти; Положення про переведення здобувачів освіти на вільні місця регіонального замовлення; Положення про порядок переведення, відрахування, поновлення здобувачів освіти; Положення про стипендіальне забезпечення; Положення про академічну мобільність студентів; Положення про політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій; Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату; Положення про регламентацію процедури та форм проведення моніторингу якості освітнього процесу)

Освітні програми

Стандарти ФПО

Результати моніторингу якості освіти

Підвищення кваліфікації (стажування)

ЗВІТ директора КДКЕТ про виконання умов контракту за 2017 рік

ЗВІТ директора КДКЕТ про виконання умов контракту за 2018 рік

ЗВІТ директора КДКЕТ про виконання умов контракту за 2019 рік

ЗВІТ директора КДКЕТ про діяльність закладу освіти у 2020-2021 навчальному році.

Щорічний ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ директора КДКЕТ за 2020-2021н.р.

Вартість виготовлення документів про вищу освіту державного зразка

Вартість навчання студентів на договірній засаді у 2020-2021 році

Вартість навчання студентів на договірній засаді по КФК ТГРБ у 2023-2024 н. р.

Тендер:

- Річний план закупівель на 2015 рік

- Річний план закупівель на 2016 рік

- Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедури закупівель на 2016 рік

- Додаток до річного плану закупівель

- Енергія електрична:

ОБҐРУНТУВАННЯ застосування переговорної процедури закупівлі

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції

ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ про результати проведення переговорної процедури закупівлі

Звіт про результати проведення переговорної процедури.

- Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води:

Інформація за 2016р.

ОБҐРУНТУВАННЯ застосування переговорної процедури закупівлі (02.02.2015)

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі (09.02.2015)

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції

ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ про результати проведення переговорної процедури закупівлі

Звіт про результати проведення переговорної процедури (23.03.2015)

ОБҐРУНТУВАННЯ  застосування переговорної процедури закупівлі (02.06.2015)

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі (08.06.2015)

ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ про результати проведення переговорної процедури закупівлі (08.06.2015р.)

Звіт про результати проведення переговорної процедури №3 від «01» липня 2015р.

Фінансова звітність:

Фінансова документація:

Кошторис з довідками 2023

Вартість навчання 2023 - 2024р.

Кошторис 2022

Штатний розпис

Звіти, форми, баланс 2022

Бюджетна та фінансова звітність за І квартал 2023

Бюджетна та фінансова звітність за 2022 рік

Бюджетна та фінансова звітність на 01.04.2022

Бюджетна та фінансова звітність на 01.07.2022

Бюджетна та фінансова звітність на 01.10.2022

Довідки 2022 рік

Інформація про перелік товарів отриманих як благодійні внески...

Інформація щодо витрат за рахунок коштів за дорученням.

Штатний розпис 2016-2020р.

Вартість навчання 2021 - 2022р.

Кошторис зі змінами 2021р.

Фінансова документація 2021

Інформація про тендери 2019-2021р.

Архіви:

Планова докумкентація: кошторис зі змінами 2018-2021р.

Вартість навчання 2018-2021 н.р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м)

Звіт про заборгованість заг. фонд (форма № 7м)

Звіт про заборгованість спец. фонд (форма № 7м)

БАЛАНС

Звіт про власний капітал

Звіт рух грошоивх коштів

Звіти про фінансові результати

Додаток до річного плану 2020

Кошторис на 2015р.

Баланс І квартал 2015р.

Баланс ІІ квартал 2015р.

Баланс ІІІ квартал 2015р.

Інформація про використання бюджетних коштів на 01 квітня 2015р.

Інформація про використання бюджетних коштів на 01 липня 2015р.

Інформація про використання бюджетних коштів на 01 жовтня 2015р.

Баланс на 01.01.2016р.

Звіти на 01.01.2016р.

Кошторис на 2016р.

План асигнувань 2016р.

План використання бюджетних коштів 2016р.

Помісячний план використання бюджетних коштів 2016р.

Фінансова звітність за І, ІІ, ІІІ квартал 2016р. (архів rar 168Mb)

Планова документація 2017р. (архів rar 58Mb)

Фінансова звітність за І, ІІ, ІІІ квартал 2017р. (архів rar 229Mb)

Річний план на 2018 рік зі змінами.

Планова документація 2018р.

Річний план закупівель на 2019 р.

Вибори директора КДКЕТ

Інформація з обмеженим доступом

Доступ до публічної інформації

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Запобігання проявам корупції

Нормативно-правова база діяльності

Міжнародні відносини:

Міжнародні відносини 2020р.

Міжнародні відносини 2019р.

Міжнародні відносини 2018р.

Літній виїзний загін до республіки Польща 2017р.

Технологічна практика під час літнього трудового семестру 2016р.

2015 - 2016 н.р.

2014 - 2015 н.р.

Міжнародний телеміст "Знайомство"

Прес-конференція-презентація Європейського проєкту "Культура веде нас у світле майбутнє"

Екзамен з польської мови

Польський Центр Культуральний "Соколи"

На допомогу студентам, які мають бажання продовжити навчання за кордоном

Літні школи в Празі

Дистанційні курси

Літня оплачувана практика

Варіанти проходження стажувань за кордоном для студентів

Самоврядування:

      

        Положення про ООС

Структура самоврядування

Структура організаційних взаємозв'язків ОСС

Організаційний департамент

Департамент захисту прав та інтересів студентів

Інформаційний департамент

Департамент культури та відпочинку

Департамент навчальної діяльності

Департамент спорту та туризму

Досягнення Студентського Парламенту

Дайджест подій

Історія СП в особистостях

Розподіл аудиторій

 

Навчальні матеріали

Облік і оподаткування - Презентація спеціальності

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - Презентація спеціальності

Ресторанне обслуговування - Презентація спеціальності

Харчові технології - Презентація спеціальності

Готельне обслуговування - Презентація спеціальності

Віртуальні кабінети викладачів:

Технопарк педагогічних ідей

Українська філологія

Кабінет викладачів математики

Батьківські збори:

Соціально-психологічна служба:

Служба психологічної підтримки

Служба соціального супроводу

Електронний вісник

 

Бібліотека:

Оголошення бібліотеки

Нові надходження літератури

Віртуальні виставки

Віртуальні довідки

Календар знаменних і пам'ятних дат

Електронна доставка документів

Перелік періодичних видань

Літературно-музична вітальня

Корисні посилання

Електронний портфель студента:

Критерії оцінювання знань і умінь студентів

Атестація студентів

Як підготуватися до ЗНО

Робота на лекційних заняттях

Робота на семінарських заняттях

Індивідуальна науково-дослідна робота

Підготовка до іспитів

Техніка складання конспекту

Пам'ять і прийоми запам'ятовування. Методи роботи з текстом

Основні правила та прийоми запам'ятовування матеріалу

Правила вдосконалення методики читання

Психологічна підтримка

Працевлаштування:

Пропонуємо роботодавцям

Вакансії

www.trud.gov.ua

www.dcz.gov.ua - Державна служба зайнятості України

Особливості ефективного пошуку роботи (вакансій) через мережу Інтернет (документ MS-Word)

Наукова діяльність

 

Волонтерство:

БЛАГОДІЙНИЙ ПРОЄКТ «МИЛОСЕРДЯ»

ПАТРІОТИЧНИЙ ПРОЄКТ «З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ»

МІНІ-ПРОЄКТ «ШКОЛА МОЛОДОГО СПОЖИВАЧА»

МІНІ-ПРОЄКТ «ПРОБЛЕМИ СОЦІУМУ»

МІНІ-ПРОЄКТ «ШЛЯХ ЗДОРОВ'Я ТА КРАСИ»

МІНІ-ПРОЄКТ «СМАЧНО. КРЕАТИВНО. КОРИСНО...»

МІНІ-ПРОЄКТ «СВІТ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТРАДИЦІЙ»

Дозвілля

 

Фотогалерея

 

Сторінка пам'яті

 

English version of the site