e-mail: kdketnet@gmail.com

 

Фінансова звітність

 

Штатний розпис 2016-2020р.

Вартість навчання 2018-2021 н.р.

Інформація про тендери 2019-2021р.

Планова докумкентація: кошторис зі змінами 2018-2021р.

Фінансова документація:

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м)

Звіт про заборгованість заг. фонд (форма № 7м)

Звіт про заборгованість спец. фонд (форма № 7м)

БАЛАНС

Звіт про власний капітал

Звіт рух грошоивх коштів

Звіти про фінансові результати

 

Додаток до річного плану 2020

 

Кошторис на 2015р.

Баланс І квартал 2015р.

Баланс ІІ квартал 2015р.

Баланс ІІІ квартал 2015р.

Інформація про використання бюджетних коштів на 01 квітня 2015р.

Інформація про використання бюджетних коштів на 01 липня 2015р.

Інформація про використання бюджетних коштів на 01 жовтня 2015р.

Баланс на 01.01.2016р.

Звіти на 01.01.2016р.

Кошторис на 2016р.

План асигнувань 2016р.

План використання бюджетних коштів 2016р.

Помісячний план використання бюджетних коштів 2016р.

Фінансова звітність за І, ІІ, ІІІ квартал 2016р. (архів rar 168Mb)

Планова документація 2017р. (архів rar 58Mb)

Фінансова звітність за І, ІІ, ІІІ квартал 2017р. (архів rar 229Mb)

Річний план на 2018 рік зі змінами.

Планова документація 2018р.

Річний план закупівель на 2019 р.